Dofinansowanie Unijne

Firma Axence otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.


PO IG 8.2

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

  • Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych poprzez system B2B drogą do zwiększenia efektywności współpracy firmy Axence z partnerami.
  • Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2014
  • Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-12-110/13-00
  • Koszt projektu: 484 400,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 331 400,00 PLN

Realizowany projekt będzie polegał na wdrożeniu dedykowanego systemu B2B, który zautomatyzuje procesy biznesowe realizowane pomiędzy wnioskodawca i jego partnerami. Procesy planowane do objęcia systemem to proces: rejestracji użytkowników w systemie zarządzania kontaktami handlowymi rezerwacji projektów sprzedażowych rabatowania zamówień kontroli prawidłowości instalacji systemów przez klientów komunikacji z Partnerami oraz komunikacji partnerów i klientów. W ramach projektu zostaną zakupione wartości niematerialne i prawne oraz wdrożenia i szkolenia pracowników z wprowadzanego systemu, który obejmie swoim działaniem 6 partnerów.