Definiowanie praw dostępu do wybranych nośników danych

Axence nVision Pro umożliwia tworzenie struktury uprawnień dostępu do: dysków przenośnych, pendrive’ów, kart pamięci, wolumenów wirtualnych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy multimedialnych, drukarek, kart sieciowych, WiFi, portów Bluetooth, IrDA. Możesz autoryzować dostęp do sieci firmowej dla wybranych urządzeń. Możliwe jest również całkowite zablokowanie dostępu dla wybranych typów urządzeń oraz uzyskanie dostępu do informacji o urządzeniach aktualnie podłączonych do komputerów w sieci. Axence nVision Pro identyfikuje urządzenia na postawie ich numerów seryjnych, a uprawnienia dostępu są egzekwowane przez Agenta nVision nawet wtedy, gdy komputer nie jest podłączony do sieci.

Dataguard_Device_PL

Dataguard_ActiveDirectory_PL

Uprawnienia dostępu tworzone na poziomie urządzenia i Active Directory

Axence nVision Pro może działać na poziomie grup użytkowników i użytkowników zaimportowanych z kontrolera domeny Active Directory. Gdy nie pracujemy w środowisku domenowym, uprawnienia dostępu są tworzone na poziomie struktury utworzonej przez użytkowników (np. takiej, która odzwierciedla strukturę organizacyjną firmy).

Historia operacji wykonywanych na urządzeniach

Axence nVision Pro zbiera informacje o wszystkich operacjach zapisu wykonywanych na wybranych nośnikach danych. Możesz dotrzeć do tego, kto i kiedy kopiował dane na wskazane urządzenie. Program może również alarmować o podłączeniu nieautoryzowanych nośników danych.

Dataguard_LOG_PL