Rodzaje ról użytkowników

Top  Download  Previous  Next

W wersji 11 programu zostały przeorganizowane uprawnienia nadawane użytkownikom. Nowy system uprawnień wyróżnia trzy globalne role użytkowników:

super administrator,

administrator,

użytkownik.

 

Rola „pracownik HelpDesk“ uprawniająca użytkownika do obsługiwania zgłoszeń w module HelpDesk została przeniesiona do okna Informacje o użytkowniku / Uprawnienia / HelpDesk.

Poszczególne role zostały opisane szczegółowo poniżej, a nadawanie dostępów do określonych modułów zostało opisane w rozdziale zarządzanie dostępem do funkcji programu.

hmtoggle_plus0 Super administrator

 

hmtoggle_plus0 Administrator

 

hmtoggle_plus0 Użytkownik