PREMIERA

Nowa jakość zarządzania
i monitorowania użytkowników

Uwaga, dostępna jest nowsza wersja oprogramowania

Poznaj nVision 11

Co nowego w nVision 10?

W najnowszej wersji kluczowy staje się użytkownik systemu – dane są gromadzone i przyporządkowywane do użytkownika, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu czy urządzeniach w danym momencie pracuje. Dzięki temu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za pracownikiem.

nVision 9

Wiele urządzeń = Wiele profili

nv9
Użytkownik

pracujący na 3 różnych urządzeniach

nVision 10

Wiele urządzeń = Jeden profil użytkownika

Użytkownik

pracujący na 3 różnych urządzeniach

nV10 nVision 10
nV9 nVision 9

Zobacz nVision 10 w akcji

 • Łatwe zarządzanie użytkownikami

  Pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa. Zastępuje to profile i dostęp do danych oparty o urządzenia sieciowe. Umożliwia to łatwe wyszukiwanie użytkowników i szybki dostęp do informacji oraz konfiguracji.

 • Integracja z Active Directory

  nVision synchronizuje listę grup i użytkowników z firmową bazą AD. Umożliwia łatwe i elastyczne tworzenie polityki bezpieczeństwa oraz monitorowanie na poziomie grup i użytkowników.

 • Uprawnienia użytkowników pod kontrolą

  Profil grupy lub użytkownika, który definiuje wszelkie uprawnienia do pendrive’ów, urządzeń przenośnych, politykę blokowania aplikacji i stron, jak również politykę monitorowania – wszystkie te ustawienia podążają automatycznie za pracownikiem, niezależnie od komputera, przy którym pracuje.

 • Wspieranie monitorowania użytkowników w VDI

  W organizacjach stosujących serwery maszyn wirtualnych, nVision 10 pozwala łatwo i automatycznie zarządzać profilami monitorowania jak i danymi monitorowanych pracowników, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności w przypadku cyklicznych zmian maszyn wirtualnych.

 • Większe bezpieczeństwo danych

  Domyślna polityka monitorowania i bezpieczeństwa nadawane są automatycznie każdemu nowemu pracownikowi. Zapewnia to skuteczne wdrażanie zasad bezpieczeństwa w organizacji bez ryzyka, że nowy pracownik otrzyma przypadkowo nadmierne uprawnienia lub nie będzie właściwie monitorowany.

 • Nowy interfejs

  Uporządkowane widoki, opcje i ustawienia. Usprawniona nawigacja – dodanie wstążki i menu bocznego Dashboard dla widoku urządzenia i użytkownika zapewni łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji.

RODO w nVision 10

Axence nVision 10 zaprojektowane zostało z dużą dbałością o bezpieczeństwo informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych. W nowej wersji dodaliśmy szereg mechanizmów, które zapewnią bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych w Twojej firmie.

 • Separacja danych osobowych

  Wszelkie dane osobowe (również dane z monitorowania aktywności pracowników) zostały odseparowane od informacji o konfiguracji urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Umożliwia to skuteczną kontrolę dostępu do danych oraz jego zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.

 • Ograniczenie czasowe przechowywania danych

  Dane osobowe przechowywane są przez czas określony przez administratora, zgodnie z wymogiem ograniczenia przechowywania danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne. Danymi można zarządzać całkowicie niezależnie – w wersji 9 i wcześniejszych były powiązane z obiektem komputera.

 • Kontrola dostępu do danych

  Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników objęty jest kontrolą dostępu na poziomie wybranych administratorów oraz określonych grup pracowników. Zapewnia to dostosowanie dostępu do danych osobowych zgodnie z uprawnieniami jakie zostały przydzielone konkretnym osobom w organizacji.

 • Dane o użytkowniku w jednym miejscu

  Dane dotyczące jednego pracownika gromadzone są w jednym miejscu – niezależnie od tego na ilu komputerach pracownik był zalogowany. Dzięki temu zachowana jest integralność danych, umożliwiony jest wgląd do wszelkich danych pracownika oraz gwarantuje to skuteczne usuwanie wszelkich danych dotyczących określonego pracownika na życzenie.

 • Szyfrowanie SSL/TLS

  Wszystkie połączenia pomiędzy agentami, serwerem i konsolą oraz dostęp przez przeglądarkę objęte są pełnym szyfrowaniem SSL/TLS.

 • Kasowanie danych użytkownika

  nVision 10 umożliwia pełne kasowanie danych wybranego użytkownika (niezależnie od urządzeń), dzięki czemu można spełnić jeden z wymogów RODO jakim jest „prawo do bycia zapomnianym”.

 • Szerszy zakres kontroli dostępu dla administratorów

  nVision 10 umożliwia szerszy zakres kontroli dostępu dla administratorów systemu ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego dostępu do danych wrażliwych np. poprzez kontrolę uprawnień do zdalnego dostępu i podglądu użytkownika.

Changelog

Nowe funkcje:
 • nVision
  wprowadzenie, zgodnego z RODO, zintegrowanego dostępu do danych opartego na obiekcie Użytkownika – w zastępstwie dostępu do danych opartego na urządzeniach sieciowych
 • nVision
  gromadzenie i prezentacja danych w odniesieniu do Użytkownika – dane pozostają przypisane do wybranego Użytkownika niezależnie od stanu urządzenia/urządzeń, z których korzysta (łączenie, archiwizacja, usuwanie urządzeń)
 • nVision
  wprowadzenie profilu Użytkownika lub grupy – określającego uprawnienia do urządzeń przenośnych i pendrive’ów, politykę blokowania aplikacji i stron, politykę monitorowania
 • nVision
  wprowadzenie domyślnych polityk monitorowania i bezpieczeństwa, nadawanych automatycznie każdemu nowemu Użytkownikowi lokalnemu i Użytkownikom zsynchronizowanym z Active Directory
 • nVision
  uprawnienia automatycznie podążają za Użytkownikiem na wszystkich urządzeniach, z których aktualnie korzysta
 • nVision
  objęcie, zgodnie z RODO, dostępu do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników kontrolą dostępu na poziomie wybranych Administratorów – możliwość nadawania kontu o roli Administrator uprawnień do wybranych grup użytkowników
 • nVision
  możliwość pełnego, zgodnego z RODO, kasowania danych wybranego Użytkownika
 • nVision
  możliwość tworzenia inteligentnych grup Użytkowników – zbiorów Użytkowników spełniających określone zestawy reguł
 • nVision
  możliwość generowania raportów dla grup – segmenty raportów związane z aktywnością Użytkownika dla urządzeń i map można obecnie generować wybierając Użytkownika lub grupę
 • nVision
  nowy projekt graficzny interfejsu i nowe ikony
 • nVision
  menu główne zastąpione wstążką i kartą, uporządkowane opcje
 • nVision
  nowy wygląd okna informacji o urządzeniu
 • nVision
  wyszukiwarka użytkowników w głównym oknie programu
 • nVision
  możliwość zarządzania grupami i podgrupami z poziomu głównego okna programu
 • nVision
  możliwość przeciągania użytkowników do grup wprost z tabeli użytkowników
 • HelpDesk
  automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń
 • HelpDesk
  możliwość wykonywania operacji na wielu zgłoszeniach jednocześnie
 • HelpDesk
  dodanie warunku w automatyzacjach: „osoba zgłaszająca należy do grupy”
 • Czat
  wyszukiwanie treści w rozmowach czatu
 • Czat
  obsługa emoji i lenny face
Usprawnienia:
 • nVision
  zwiększone bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Serwerem a Agentem i Konsolą – przy użyciu protokołu TLS1.2, który zastąpił poprzedni model szyfrowania
 • HelpDesk
  dodanie możliwości definicji widoków globalnych dla Administratorów w listach zgłoszeń
 • HelpDesk
  rozbudowa konfiguracji widoków o możliwość wyboru wielu argumentów warunku
 • HelpDesk
  rozbudowa szczegółów zgłoszenia w powiadomieniach e-mail
 • HelpDesk
  przebudowa powiadomień mailowych o nowych komentarzach w zgłoszeniach
 • HelpDesk
  dodanie ostrzeżenia przy zamykaniu zgłoszenia innej osoby obsługującej
 • HelpDesk
  dodanie dla obserwatora informacji o osobie zgłaszającej
 • HelpDesk
  w dzienniku zdarzeń dodanie informacji o utracie roli HelpDesk/Administrator przez obsługującego zgłoszenie
 • HelpDesk
  możliwość przeglądania zrzutów ekranowych w zgłoszeniu za pomocą klawiatury
 • Czat
  dodanie obsługi listy kontaktów za pomocą klawiatury
Poprawki:
 • HelpDesk
  optymalizacja ładowania systemu
 • Czat
  optymalizacja ładowania wiadomości
 • Czat
  zmiany i poprawy wyglądu rozmowy między użytkownikami
Pokaż pełny changelog

Migracja z nVision 9

O czym należy pamiętać przy migracji?

Ze względu na istotność procesu migracji, przygotowaliśmy instrukcję step-by-step, jak przeprowadzić migrację ze starszej wersji nVision.
Wrazie pytań prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

 • W nVision 10 zmieniliśmy sposób działania ustawień monitorowania (Users) – w związku z tym odwzorowanie struktury uprawnień z atlasu, map i urządzeń po migracji może zmniejszyć monitorowanie użytkownika, który pracował na więcej, niż jednym komputerze.
 • Użytkownicy, którzy w nVision 9 podlegali więcej, niż jednemu profilowi (pracujący na wielu komputerach) mogą otrzymać większe uprawnienia po migracji (tzn. mniej stron będzie blokowanych).
 • Ustawienia ze wszystkich profili blokowania aplikacji i blokowania rozszerzeń pobieranych plików z nVision 9 zostaną scalone do jednego bytu ustawień domyślnych, a po migracji obowiązują wszystkich użytkowników. Jeżeli korzystałeś z różnych profili Agenta na wielu urządzeniach, wymagana jest ręczna korekcja konfiguracji programu.
 • W związku z przeniesieniem centrum ciężkości systemu z urządzenia na użytkownika, wyłączona zostaje możliwość definiowania reguł DataGuard na poziomie urządzenia. Tym samym nie jest już możliwe blokowanie i audytowanie użytkowników wyłącznie na wskazanych urządzeniach. Z tego powodu mogą zostać zwiększone uprawnienia użytkownika, który pracował na więcej, niż jednym komputerze (np. jeżeli w nVision 9 jeden użytkownik pracował na komputerze, gdzie pendrive’y były zablokowane oraz na drugim, gdzie ten sam sprzęt był odblokowany, w nVision 10 będzie mógł z nich korzystać).
 • Jeśli konta administratorów nie miały uprawnień do wszystkich map w nVision 9, po migracji do nVision10 nie będą mogły zarządzać użytkownikami w nowych grupach. Konieczna będzie korekcja konfiguracji uprawnień administratorów.

Ważne! Przed migracją danych do nVision 10
zapoznaj się z poniższym dokumentem

Instrukcja migracji do nVision 10

Webinarium nVision 10

Zapraszamy na webinaria, pokazujące nowe możliwości w nVision 10

Prowadzący

Piotr Wojtasik

Certyfikowany Trener Axence i Inżynier Sprzedaży

Na webinarium dowiesz się:
 • Jak właściwe monitorowanie sieci firmowej, krytycznych urządzeń, procesów i usług sieciowych zmniejsza ryzyko awarii i przestojów.
 • Jak nVision wspiera budowanie właściwych polityk bezpieczeństwa w kontekście pracownika.
 • Jak rozliczać i ograniczać dostęp do firmowych danych dla zewnętrznych nośników.
 • Jak zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem jest proste dzięki nVision.
 • Jak zbudować odpowiedni kanał komunikacji użytkownik-pomoc techniczna, a jednocześnie oszczędzać czas wymagany na rozwiązywanie krytycznych problemów.

Copyright © 2005-2020 Axence Sp. z o. o. Sp. K.