Nowe Inventory

Zasoby IT z perspektywy użytkownika

download Pobierz nVision 11.5

Poznaj Inventory 2.0

Nowoczesne oprogramowanie ITAM
(IT Asset Managment)

icon

Zyskaj pełną kontrolę nad zasobami

Zarządzaj instalacjami oprogramowania, komputerami i całym majątkiem IT w jednym miejscu. Nadzoruj na bieżąco stan zasobów, dzięki opisowym statusom, które możesz im nadawać.

icon

Optymalizacja wydatków na sprzęt i oprogramowanie

Czy wiesz, że biznes wykorzystuje efektywnie tylko 35% posiadanych licencji? Zidentyfikuj, jakie jest realne zużycie oprogramowania dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu Software Asset Management. Z nowym Inventory jeszcze łatwiej zoptymalizujesz i zaplanujesz wydatki na IT.

icon

Zwiększ bezpieczeństwo - unikaj kar

W 40% przedsiębiorstw i instytucji wykryto przynajmniej jedną nielegalną licencję. Często użytkownicy instalują takie programy nieświadomie, a kary z tego tytułu mogą być bardzo wysokie. Pozbądź się wszystkich nieuprawnionych licencji z komputerów pracowników!

icon

Kontrola licencji Software Asset Management (SAM)

Zyskaj pełny wgląd w licencje na oprogramowanie on-premise oraz na usługi świadczone w chmurze. Analizuj wykorzystywane programy tak, jak Ci najwygodniej - w odniesieniu do użytkownika lub przez pryzmat danego komputera.

icon

Audyt sprzętu i oprogramowania - spełnij wymogi ustawowe

Jednostki realizujące zadania publiczne według KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności) są zobowiązane do aktualizacji „inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji”. Axence nVision® jest skrupulatnie przystosowane do tych wymogów, dzięki czemu zyskujesz gwarancję, że działasz w zgodzie z przepisami prawa oraz normą ISO 27001. Jednocześnie, dzięki archiwizacji, masz też dostęp do historycznych danych i możliwość porównywania audytów.

Co nowego?

Zasoby IT z perspektywy użytkownika

Wypróbuj moduł Inventory 2.0
w nowej wersji Axence nVision®

Axence nVision®
- moc pełnego pakietu

Inventory 2.0 jest jednym z wielu modułów Axence nVision® - kompleksowego oprogramowania do zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa w IT.

Program ułatwia realizacje najważniejszych zadań i wyzwań stawianych przed działami IT takich, jak monitorowanie sieci i aktywności użytkowników, ochrona danych przed wyciekiem, zarządzanie sprzętem, aplikacjami i dokumentami oraz udzielanie wsparcia technicznego. Pomaga również zwiększyć efektywność wszystkich pracowników w organizacji.

Pobierz oprogramowanie nVision ze wszystkimi modułami.

Changelog

Wszystkie zmiany względem ostatniej wersji 11 znajdziesz w poniższym changelogu.

Nowe funkcje:
 • Inventory
  Nowa wersja modułu Inventory
Usprawnienia:
 • HelpDesk
  Zwiększenie wydajności HelpDesku przy ładowaniu dużej ilości danych
 • HelpDesk
  Zmniejszenie wykorzystania pamięci RAM przez usługi modułu
 • DataGuard
  Zmiana klasyfikacji nośników danych


  Dodano rozpoznawanie nośników USB Attached SCSI (UAS) jako nośniki danych USB. Powyższa zmiana może mieć wpływ na klasyfikację nośników w regułach modułu DataGuard. W związku z tym należy zweryfikować reguły DG.

Nowa wersja modułu Inventory:
 • Zasoby
  Zastąpienie bytu środka trwałego bytem o nazwie „Zasób”
 • Zasoby
  Przypisywanie zasobów do użytkowników. Wyświetlenie listy wszystkich zasobów użytkownika
 • Zasoby
  Załączanie dokumentów do zasobów, w tym możliwość dodania jednej faktury do wielu zasobów
 • Zasoby
  Przekazywanie zasobów oraz generowanie protokołów przekazania
 • Zasoby
  Możliwość definiowania statusów zasobów, np. „nowy”, „zutylizowany”
 • Zasoby
  Ewidencja czynności na zasobach, np. czynności serwisowe na sprzęcie
 • Zasoby
  Przypisywanie zasobów do urządzeń. Wyświetlenie listy wszystkich zasobów przypisanych do urządzenia
 • Zasoby
  Wskazywanie osób autoryzowanych do korzystania z zasobów
 • Zasoby
  Wprowadzenie dodatkowych pól globalnych dla wszystkich typów zasobów
 • Zasoby
  Wprowadzenie nowego typu pola dodatkowego: lista wyboru
 • Zasoby
  Opcja automatycznego tworzenia zasobów wybranych typów
 • Zasoby
  Opcja automatycznego usuwania zasobów
 • Aplikacje
  Wprowadzenie bytu aplikacji, bazującego na wzorcach oprogramowania
 • Aplikacje
  Możliwość zapoznania się w kontekście bytu aplikacji z instalacjami, użytkownikami i licencjami zakupionymi dla danej aplikacji
 • Aplikacje
  Historia aplikacji na urządzeniu
 • Aplikacje
  Zarządzanie kategoriami aplikacji
 • Licencje
  Przypisywanie licencji do użytkowników
 • Licencje
  Rozbudowa mechanizmu zarządzania licencjami:

  - Rozliczanie licencji przypisanych do użytkownika
  - Rozliczanie instalacji na wielu komputerach dla jednego użytkownika
  - Rozliczanie licencji wg. numerów seryjnych
  - Rozliczanie różnych wersji aplikacji na jednym urządzeniu

 • Dokumenty
  Zastąpienie bytu załącznika bytem o nazwie „Dokument”
 • Dokumenty
  Rozbudowane dodawanie jednego lub wielu dokumentów jednocześnie
 • Dokumenty
  Przypisywanie dokumentów do zasobów i licencji
 • Dokumenty
  Zarządzanie typami dokumentów (faktury, umowy, zdjęcia)
 • Interfejs
  Nowe widoki zasobów
 • Interfejs
  Nowe widoki zarządzania aplikacjami
 • Interfejs
  Nowe widoki zarządzania licencjami
 • Interfejs
  Nowe widoki dokumentów
 • Interfejs
  Nowy widok ustawień zasobów
 • Interfejs
  Reorganizacja ikon na wstążce
 • Interfejs
  Nowa zakładka Zasoby i ułatwiona nawigacja po typach zasobów
 • Interfejs
  Informacje o użytkowniku – nowe sekcje powiązane z zasobami
Pokaż pełny changelog

Od nVision 11.5 minimalną wersją systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera nVision jest Windows 7 / Windows Server 2008 R2 = nie ma już możliwości zainstalowania/aktualizacji Serwera nVision na (niewspieranym już przez sam Microsoft) systemie Windows Vista / Windows Server 2008.

Copyright © 2005-2020 Axence Sp. z o. o. Sp. K.