nVision12-5

Bezpieczny użytkownik w pracy i w domu

Aktualne potrzeby,
niezawodne rozwiązania

Bezpieczeństwo i wygoda w każdym modelu pracy

Zmiany w środowisku pracy zostaną z nami na stałe. Zdalny tryb będzie występował równocześnie z modelami hybrydowymi i pracą z biura. Użytkownicy oczekują maksymalnej elastyczności i dowolności w wyborze miejsca pracy. Niesie to ze sobą szereg wyzwań związanych z wykorzystaniem urządzeń końcowych.

Nowa wersja Axence nVision® jest odpowiedzią na aktualne wymagania rynku i przyszłe modele pracy. Użytkownicy zyskają bezpieczeństwo i komfort korzystania z firmowego sprzętu nawet w czasie prywatnym. Organizacje będą mogły oferować elastyczność pracy przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Poznaj wszystkie nowościwprowadzone w Axence nVision® 12.5

what new

Nowe potrzeby

Wykorzystanie służbowego komputera do celów prywatnych

Używanie sprzętu służbowego po godzinach pracy staje się coraz bardziej powszechne. Jak w takiej sytuacji precyzyjnie rozliczać pracownika z wykonywanych zadań i jednocześnie utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa? Sprawdź, jak działa czas prywatny w SmartTime.

Nowe rozwiązania w Axence nVision®

Czas prywatny w module SmartTime

Nowa funkcjonalność pozwala w precyzyjny sposób oceniać produktywność pracowników i zespołów oraz poziom ich zaangażowania, ograniczając pomiar tylko do aktywności wykonywanych w czasie godzin pracy. Co ważne, włączenie trybu prywatnego w SmartTime nie wpływa na działanie innych funkcji nVision istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak blokady stron, monitorowanie nośników czy operacji wykonywanych na plikach.

what new
V

rozliczanie produktywności pracownika bez uwzględniania czasu spędzonego na aktywnościach prywatnych

V

aktywność prywatna staje się niewidoczna w raportach modułu SmartTime

V

pełna transparentność w rozliczaniu rzeczywiście wykonanej pracy

what new

Nowe potrzeby

Rozważna polityka nadawania uprawnień

Wiele organizacji przekazuje użytkownikom pracującym z domu uprawnienia administratora do konta na firmowym komputerze, aby mogli sami instalować sobie aplikacje bądź aktualizacje. Takie podejście może wywołać wiele groźnych konsekwencji. Zobacz, jak ich uniknąć, korzystając z nowej możliwości zarządzania kontami lokalnymi.

Nowe rozwiązania w Axence nVision®

Zarządzanie kontami lokalnymi w HelpDesku

Wraz z pojawieniem się tej funkcjonalności znika potrzeba trwałego przekazywania pracownikom zbyt wysokich uprawnień, a co za tym idzie narażania organizacji na niebezpieczne działania z ich strony. Od teraz, w nagłych sytuacjach, administrator może w każdej chwili zdalnie przekazać niezbędne uprawnienia.

what new
V

zdalne administrowanie kontami lokalnymi na komputerze pracownika

V

możliwość resetowania haseł oraz usuwania i tworzenia nowych kont

V

zarządzanie uprawieniami użytkowników przypisanych do kont lokalnych

what new

Nowe potrzeby

Bezpieczne korzystanie ze stron i aplikacji

Blokowanie uruchamiania aplikacji i korzystania z niezaufanych stron internetowych to jeden z ważniejszych kroków w zapewnianiu bezpieczeństwa firmowym danym, zwłaszcza w czasie pracy zdalnej, gdy użytkownicy są mniej zdyscyplinowani w tej materii. Poznaj szybsze i wygodniejsze metody stosowania blokad. Wdrażaj reguły, które minimalizują ryzyko ataków.

Nowe rozwiązania w Axence nVision®

Wygodne i silne blokady w module Users

Wiele powszechnych ataków ransomware i malware pobiera i aktywuje złośliwe oprogramowanie w konkretnych lokalizacjach i folderach. Wdrożenie dobrych praktyk w zakresie blokad i uruchamiania aplikacji pozwala minimalizować te ryzyka. Budowanie reguł na podstawie ścieżki pozwala, nie tylko za pomocą jednego warunku zablokować uruchomienie wielu aplikacji na raz, ale też uniemożliwić korzystanie z tych, które pojawią się w danej lokalizacji w przyszłości, dzięki czemu nie będziemy musieli co jakiś czas tworzyć nowych reguł. Dużym ułatwieniem jest również opcja przypisywania warunków blokujących do całej grupy stron internetowych zamiast czasochłonnego tworzenia warunku dla każdej z nich z osobna.

what new
V

tworzenie reguł na podstawie ścieżki, blokujących uruchomienie wszystkich aplikacji w danej lokalizacji

V

definiowanie jednej reguły blokującej dla grupy dowolnej liczby stron internetowych

V

szybkie i łatwe przenoszenie zablokowanych stron między różnymi grupami użytkowników

what new

Nowe potrzeby

Nadzór nad konsolą administratora

Wgląd w aktywności w konsoli administratora nVision to fundament bezpieczeństwa w organizacji oraz pewność rozliczalności działań w sesjach uprzywilejowanych. Administratorzy mają znaczące uprawnienia, a co za tym idzie większe możliwości wygenerowania poważnych incydentów. Istotnym ryzykiem jest też nieuprawniony dostęp do konsoli czy anomalie w aktywności admina, na które należy szybko reagować

Nowe rozwiązania w Axence nVision®

Eksport logów do zewnętrznego repozytorium

Do tej pory logi o aktywności administratorów zbierane w nVision można było przeglądać wyłącznie wewnątrz konsoli. Obecnie możesz je przesłać do zewnętrznego systemu składowania logów i skrupulatnie analizować za pomocą funkcjonalności i wykresów udostępnianych przez te narzędzia i dzięki temu zyskać szerszą wiedzę na temat pracy administratorów. Nową, istotną zmianą jest także dostęp do informacji o nieudanych próbach logowania na konto.

what new
V

integracja z systemami klasy SYSLOG i SIEM

V

wygodna i pogłębiona analiza logów

V

informacja o udanych i nieudanych logowaniach administratora (wraz z adresem IP)

Changelog

Wszystkie zmiany względem ostatniej wersji znajdziesz w poniższym changelogu.

Nowe funkcje:

SmartTime
Czas prywatny - możliwość wyłączenia analizy aktywności w SmartTime w czasie używania służbowego komputera do celów prywatnych.
Users
Blokowanie uruchamiania procesów na podstawie lokalizacji pliku .EXE
Users
Reguły filtrowania stron WWW i blokowania aplikacji: zmiana mechanizmu tworzenia i zarządzania regułami, grupowanie reguł.
Users
Reguły filtrowania stron WWW i blokowania aplikacji: powielanie reguł między grupami użytkowników.
HelpDesk
Zarządzanie kontami lokalnych użytkowników Windows (tworzenie, usuwanie, aktywacja, edycja uprawnień, reset hasła, edycja kont).
nVision
Dziennik dostępu administratorów: wysyłanie zdarzeń do zewnętrznego kolektora Syslog.

Usprawnienia

Users
Informacje o aktywności użytkownika: Wyróżnianie Agenta, na którym została wykonana aktywność.
Inventory
Możliwość równoczesnego wskazania i przypisania wielu licencji do wykrytej aplikacji.
nVision
Dziennik dostępu administratorów: logowanie dostępu do głównych opcji nVision.
nVision
Dziennik dostępu administratorów: ograniczenie dostępu do pełnych logów działań tylko dla administratorów najwyższego poziomu (wbudowany Administrator + Super Administratorzy).
nVision
W oknie Informacji o użytkowniku 'Zdarzenia' Historia zmian: informacja, które zakładki były przeglądane wraz z nazwą przeglądającego administratora.
nVision
Opcje: Krytyczne opcje programu dostępne tylko dla administratorów najwyższego poziomu (np. konserwacja czy konfiguracja usług).