Rozpoczynamy cykl spotkań online – Witaj w Admin Days 2021

Robert Posłajko Axence

Zabezpieczenie brzegu sieci

Piotr Wojciechowski Network Solutions Architect, Inleo

Sesja Q&A

Warsztaty: Wykorzystanie skryptów Python do automatyzacji

Piotr Wojciechowski Network Solutions Architect, Inleo

Sesja Q&A

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania techniczne:


Webinar odbędzie się przy użyciu platformy zoom.us
Aby uniknąć zakłóceń i awarii podczas webinariów, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie darmowej aplikacji zoom oraz przygotowanie komputera ze stabilnym dostępem do internetu.

Rozpoczynamy cykl spotkań online – Witaj w Admin Days 2021

Robert Posłajko Axence

Informatyka śledcza w praktyce administratora

Piotr Wojtasik Certyfikowany Trener i Inżynier Sprzedaży, Axence

Sesja Q&A

Informatyka śledcza – zabezpieczenie dowodów po incydencie

Wojciech Pilszak Ekspert informatyki śledczej, e-detektywi,
Maciej Kołodziej Ekspert informatyki śledczej, e-detektywi

Sesja Q&A

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania techniczne:


Webinar odbędzie się przy użyciu platformy zoom.us
Aby uniknąć zakłóceń i awarii podczas webinariów, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie darmowej aplikacji zoom oraz przygotowanie komputera ze stabilnym dostępem do internetu.

Rozpoczynamy cykl spotkań online – Witaj w Admin Days 2021

Robert Posłajko Axence

Rozwój ataków socjotechnicznych vs. Pandemia

Arkadiusz Zug Właściciel, SkillHouse.PL

Sesja Q&A

Admin na 1 linii frontu – doświadczenia z pandemii w szpitalu

Sławomir Szmulik Blogger warsztatownia.it, Felietonista czasopisma "IT w Administracji"

Sesja Q&A

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania techniczne:


Webinar odbędzie się przy użyciu platformy zoom.us
Aby uniknąć zakłóceń i awarii podczas webinariów, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie darmowej aplikacji zoom oraz przygotowanie komputera ze stabilnym dostępem do internetu.

Rozpoczynamy cykl spotkań online – Witaj w Admin Days 2021

Robert Posłajko Axence

Test penetracyjny from zero to hero

Rafał Gołębiowski Menadżer ds. cyberbezpieczeństwa, Hitachi ABB Power Grids

Sesja Q&A

Warsztaty: Hasła - Twoja polityka ułatwia ich złamanie

Grzegorz Sowa Chief Product Security Officer, Assa Abloy

Sesja Q&A

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania techniczne:


Webinar odbędzie się przy użyciu platformy zoom.us
Aby uniknąć zakłóceń i awarii podczas webinariów, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie darmowej aplikacji zoom oraz przygotowanie komputera ze stabilnym dostępem do internetu.

Rozpoczynamy cykl spotkań online – Witaj w Admin Days 2021

Robert Posłajko Axence

Architektura IT – plan jako podstawa pracy Admina – jak planować i zarządzać?

Maciej Lelusz Założyciel i Prezes, Inleo

Sesja Q&A

Zabezpieczenia danych w architekturze Zero Trust

Michał Kaźmierczyk Architekt infrastruktury IT, Grupa ENTEO

Sesja Q&A

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania techniczne:


Webinar odbędzie się przy użyciu platformy zoom.us
Aby uniknąć zakłóceń i awarii podczas webinariów, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie darmowej aplikacji zoom oraz przygotowanie komputera ze stabilnym dostępem do internetu.

Rozpoczynamy cykl spotkań online – Witaj w Admin Days 2021

Robert Posłajko Axence

Bezpieczeństwo użytkowników - metody aktywnej ochrony i polityki bezpieczeństwa

Piotr Wojtasik Certyfikowany Trener i Inżynier Sprzedaży, Axence

Sesja Q&A

Zabezpieczenie stacji roboczych Windows

Grzegorz Sowa Chief Product Security Officer, Assa Abloy

Sesja Q&A

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania techniczne:


Webinar odbędzie się przy użyciu platformy zoom.us
Aby uniknąć zakłóceń i awarii podczas webinariów, prosimy o wcześniejsze zainstalowanie darmowej aplikacji zoom oraz przygotowanie komputera ze stabilnym dostępem do internetu.