Piotr Wojtasik +
Piotr Wojtasik
Inżynier Sprzedaży
Axence
Marcin Matuszewski +
Marcin Matuszewski
Starszy Inżynier
Pomocy Technicznej
Axence
Michał Mizgalski +
Michał Mizgalski
Specjalista
ds. Bezpieczeństwa Informacji
itsbl.pl
Rafał Gołębiowski +
Rafał Gołębiowski
Head of Offensive
Security Section
BGŻ BNP Paribas
Sławomir Szmulik +
Sławomir Szmulik
Blogger warsztatownia.it
Felietonista czasopisma
"IT w Administracji"