Piotr Wojtasik

Prowadzący

Piotr Wojtasik

Certyfikowany Trener Axence i Inżynier Sprzedaży