Promocje
Jacek Dąbrowski

Promocja dla małych i dużych – pakiety Axence nVision w wyjątkowej cenie!

Nowe licencje na 30 i 100 hostów tylko teraz w bardzo atrakcyjnych cenach. Sprawdź szczegóły!

Przygotowaliśmy specjalną promocję dla nowych Klientów Axence. Tylko do wtorku 28 lutego 2017 r. dodajemy do oferty dwa specjalne pakiety:

 • 2 500 PLN netto za licencję na 30 Agentów w konfiguracji Network + dwa dowolnie wybrane moduły,
 • 11 000 PLN netto za licencję na 100 Agentów w pełnym pakiecie modułowym.

Zakupu można dokonać bezpośrednio u Doradcy Axence, jak również u jednego z autoryzowanych Partnerów naszej firmy.

 

Zostaw kontakt, a odezwiemy się do Ciebie.

 

Którym pakietem jesteś zainteresowany?

 

Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie oprogramowanie Axence nVision®? Przeczytaj broszurę.

Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny poniżej.


Regulamin oferty promocyjnej „Promocja dla małych i dużych”:

 • Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 • Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Uczestnikiem promocji może być zarówno Klient końcowy, jak i Partner, w tym Partner będący resellerem.
 • Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 • Czas trwania oferty promocyjnej: 31.01-28.02.2017 r.
 • Oferta dotyczy zakupu nowej licencji na oprogramowanie Axence nVision® w następujących konfiguracjach:
  • a) 30 Agentów, moduł Network + 2 dowolnie wybrane moduły spośród Inventory, Users, HelpDesk i DataGuard,
  • b) 100 Agentów, wszystkie moduły funkcjonalne.
 • Cena pakietu a) w ofercie specjalnej wynosi 2 500 PLN netto.
 • Cena pakietu b) w ofercie specjalnej wynosi 11 000 PLN netto.
 • Oferty na pakiet a) i b) nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom i związanych z posiadaniem statusu Partnera.
 • Oferty na rozszerzenie ilościowe i funkcjonalne w zakresie innym, niż opisany w niniejszym regulaminie, będą liczone w następujący sposób: cena za pakiet opisany w lit. a) lub b) niniejszego regulaminu + cena za standardowe rozszerzenie ilościowe lub funkcjonalne w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika Axence. W takim wariancie do rozszerzeń wykraczających poza zakres pakietu a) lub pakietu b) stosuje się wszystkie rabaty na rozszerzenie zgodnie z aktualnym cennikiem Axence.
 • Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 • Każdy Partner może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 • Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, jak i za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 • Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 28.02.2017 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 28.02.2017 r.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 • Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.