FREE

 • Wykrywanie i wizualizacja sieci
 • Monitorowanie pracy urządzeń sieciowych (SNMP)
 • Monitoring pracy komputerów z Windows przez WMI
 • Monitoring usług TCP/IP
 • Alarmy – powiadomienia, akcje korekcyjne

Dowiedz się więcej »

.

Network

Monitorowanie sieci

Porównaj Free vs. Pro »

PRO

 • Monitorowanie aktywności na portach switchy
 • Obsługa trapów SNMP
 • Monitorowanie stanu usług Windows
 • Wpisy dziennika zdarzeń Windows

Dowiedz się więcej »

FREE

 • Wykrywanie konfiguracji sprzętowej
 • Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania
 • Numery seryjne oprogramowania Microsoft

Dowiedz się więcej »

.

Inventory

Sprzęt i oprogramowanie

Porównaj Free vs. Pro »

PRO

 • Historia zmian w konfiguracji
 • Audyt legalności oprogramowania
 • Audyt plików multimedialnych
 • Czytelne zestawienia konfiguracji
 • Dane administracyjne (Środki Trwałe)

Dowiedz się więcej »

FREE

 • Ogólne informacje o aktywności użytkownika
 • 10 najczęściej oglądanych stron internetowych

Dowiedz się więcej »

.

Users

Aktywność użytkowników

Porównaj Free vs. Pro »

PRO

 • Monitoring użycia aplikacji
 • Odwiedzane strony WWW (czas i ilość wizyt)
 • Szczegółowy monitoring czasu pracy
 • Ruch sieciowy generowany przez użytkownika
 • Audyt i koszty wydruków

Dowiedz się więcej »

FREE

 • Zarządzanie zgłoszeniami
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym
 • Widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej »

.

HelpDesk

Interaktywny helpdesk

Porównaj Free vs. Pro »

PRO

 • Wbudowany zdalny dostęp z możliwym pytaniem użytkownika o zgodę
 • Zintegrowany czat
 • Import użytkowników z Active Directory
 • Komunikaty rozsyłane do użytkowników z możliwością potwierdzenia
 • Automatyzacje bazujące na założeniu: warunek → akcja
 • Baza wiedzy

Dowiedz się więcej »

FREE

 • Lista urządzeń aktualnie podłączonych w sieci
 • Identyfikacja urządzeń po numerach seryjnych

Dowiedz się więcej »

.

DataGuard

Bezpieczeństwo danych

Porównaj Free vs. Pro »

PRO

 • Definiowanie praw dostępu do wybranych nośników danych
 • Historia operacji wykonywanych na urządzeniach
 • Uprawnienia dostępu tworzone na poziomie urządzenia i Active Directory

Dowiedz się więcej »

FREE

 • Dostęp do serwera aplikacji z konsoli w sieci lokalnej
 • Podgląd informacji z przeglądarki internetowej

Dowiedz się więcej »

.

Zarządzanie uprawnieniami administratorów

Porównaj Free vs. Pro »

PRO

 • Jednoczesna praca wielu administratorów
 • Zróżnicowane uprawnienia dostępu dla różnych użytkowników systemu

Dowiedz się więcej »

Chcesz poznać ceny Axence nVision Pro i zasady licencjonowania?

Dowiedz się więcej

Co Axence nVision Pro może zrobić dla Twojego biznesu?

Sieci

Skuteczne monitorowanie sieci firmowej oraz sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą IT pomogą Ci racjonalnie zaplanować budżet IT oraz poprawią płynność działania procesów biznesowych w Twojej firmie.

dowiedz się wiecej

Użytkownicy

Zwiększenie wydajności pracowników, optymalizacja organizacji pracy oraz obniżenie kosztów pomocy technicznej to elementy, które nie tylko zwiększą efektywność firmy, ale i przyniosą konkretne oszczędności.

dowiedz się wiecej

Bezpieczeństwo IT

Dowiedz się, jak zabezpieczyć dane przed wyciekiem, ustrzec się przed zagrożeniami z nośników danych, zapobiegać awariom i skracać czas ich trwania oraz jak ograniczać działania pracowników zagrażające bezpieczeństwu IT.

dowiedz się wiecej