nVision12-5

Безопасен потребител на работа и у дома

Текущи нужди, надеждни решения

СИГУРНОСТ И КОМФОРТ ВЪВ ВСЕКИ РАБОТЕН МОДЕЛ

Промените в работната среда ще останат с нас за постоянно. Режимът на отдалечена работа ще присъства едновременно с хибридни модели и работа от офиса. Потребителите очакват максимална гъвкавост и свобода при избора на работно място. Това обаче води до редица предизвикателства, свързани с използването на крайни устройства.

Новата версия на Axence nVision® е отговор на настоящите изисквания на пазара и бъдещите работещи модели. Потребителите ще се възползват от безопасно и удобно ползване на фирменото оборудване дори и за лични цели. Организациите ще могат да предложат гъвкавост на работата, като същевременно поддържат най-високите стандарти за безопасност.

Открийте всички нови функции в Axence nVision® 12.5

what new

НОВИ НУЖДИ

Използване на фирмен компютър за лични цели

Използването на фирмено оборудване след работно време става все по-често. Как могат да се отчитат точно задачите на служителя, като същевременно се поддържа най-високо ниво на сигурност в тази ситуация? Проверете как работи личното време в SmartTime.

НОВИ РЕШЕНИЯ В Axence nVision®

Лично време в модула SmartTime

Новата функционалност ви позволява точно да оцените производителността и ангажираността на служителите и екипите. Важното е, че активирането на личния режим в SmartTime не засяга други важни за безопасността функции в nVision, като заключване на уебсайтове, мониторинг на медии и операции с файлове.

what new
V

отчитане на производителността на служителите само през работното време, с изключение на времето, прекарано в лични дейности

V

личната дейност става невидима в отчетите SmartTime

V

пълна прозрачност при отчитане на реално извършената работа

what new

НОВИ НУЖДИ

Внимателна политика за разрешаване

Много организации предоставят на домашно работещи потребители администраторски права за акаунта на фирмения компютър, за да могат сами да инсталират приложения или актуализации. Този подход може да има много сериозни последици. Вижте как да избегнете последиците с новата възможност за управление на локален акаунт.

НОВИ РЕШЕНИЯ В Axence nVision®

Управление на локални акаунти в HelpDesk

С пускането на тази функционалност, необходимостта от делегиране на високи права на служителите за постоянно вече не е необходимо и по този начин излагането на организацията на опасни действия вече не е налице. Отсега нататък, при спешни случаи, администраторът може да делегира необходимите права дистанционно по всяко време.

what new
V

дистанционно администриране на локални акаунти на компютъра на служителя

V

възможност за нулиране на пароли и изтриване и създаване на нови акаунти

V

управление на потребителски права, присвоени на локални акаунти

what new

НОВИ НУЖДИ

Сигурно използване на уебсайтове и приложения

Блокирането на стартиране на приложения и достъп до ненадеждни уебсайтове е една от най-важните стъпки за гарантиране на сигурността на фирмените данни, особено когато потребителите са по-малко дисциплинирани за това, докато работят отдалечено. Научете за по-бързите и по-удобни начини за използване на забрани. Прилагайте правила, за да сведете до минимум риска от атаки.

НОВИ РЕШЕНИЯ В Axence nVision®

Удобни и сигурни забрани в модула Потребители

Много често срещани атаки на рансъмуер и злонамерен софтуер изтеглят и активират злонамерен софтуер на определени места и папки. Внедряването на добри практики за блокиране и стартиране на приложения помага да се сведат до минимум тези рискове. Изграждането на правило, базирано на „път на инсталация“, ви позволява не само да блокирате изпълнението на множество приложения с едно условие, но и да предотвратите използването на тези, които ще се появяват в конкретното местоположение в бъдеще, така че да не се налага да създавате нови правила от време на време. От голяма помощ е и опцията за задаване на условия за блокиране на цяла група уебсайтове, вместо отнемащото време създаване на условия за всеки от тях поотделно.

what new
V

създаване на правила, базирани на „път на инсталация“, за да се блокират за работа всички приложения в местоположението им по инсталация (например на работния плот, в папка „Изтегляния“)

V

дефиниране на едно правило за забрани за група от произволен брой уебсайтове

V

преместване на блокирани уебсайтове бързо и лесно между различни потребителски групи

what new

НОВИ НУЖДИ

Контрол на администраторската конзола

Прегледът на дейностите в администраторската конзола на nVision е основата на сигурността в организацията и надеждната отчетност на дейностите в привилегировани сесии. Администраторите имат значителни разрешения и по този начин по-големи възможности за генериране на сериозни инциденти. Важен риск е и неоторизирания достъп до конзолата или аномалии в администраторските дейности, за които се изисква бърза реакция.

НОВИ РЕШЕНИЯ В Axence nVision®

Експортиране на log файлове към външно хранилище

Досега log-овете на администраторската дейност, събирани в nVision, можеха да се преглеждат само в конзолата. Сега можете да ги качите във външна система за съхранение на log-ове за подробен анализ, използвайки функционалностите и диаграмите, предоставени от тези инструменти, за да получите по-добро разбиране за работата на администраторите. Нова важна промяна е и достъпът до информация за неуспешни опити за влизане в акаунта.

what new
V

интеграция със системи SYSLOG и SIEM

V

удобен и задълбочен анализ на log-ове

V

Информация за успешни и неуспешни влизания на администратор (включително IP адрес)

Дневник на промените

Всички нови промени могат да бъдат намерени в списъка с промените по-долу

Други функции:

SmartTime
Лично време - възможност за деактивиране на функцията за анализ на активността в SmartTime при използване на фирмен компютър за лични цели.
Users
Блокиране на процесите за изпълнение въз основа на местоположението на .EXE файла.
Users
Правила за филтриране на уеб страници и блокиране на приложения: промяна в механизма за създаване и управление на правила, групиране на правила.
Users
Правила за филтриране на уеб страници и блокиране на приложения: дублиране на правила между потребителски групи.
HelpDesk
Управление на локални потребителски акаунти на Windows (създаване, изтриване, активиране, редактиране на права, нулиране на парола, редактиране на акаунти).
nVision
Log-ове за администраторски достъп: изпращане на събития до външния колектор на Syslog.

Подобрения

Users
Информация за активността на потребителя: Открояване на Агента, върху който е извършена активността.
Inventory
Присвояване на множество лицензи на контролирано приложение едновременно (мултиизбор).
nVision
Log-ове за администраторски достъп: регистриране на допълнителни събития.
nVision
Log-ове за администраторски достъп: ограничаване на достъпа до пълен дневник на активността само за администратори от най-високо ниво (вграден администратор + супер администратори).
nVision
Информация за прегледаните раздели и името на администратора в прозореца Информация за потребителя 'Събития' История.
nVision
Опции: Критични програмни опции, налични само за администратори от най-високо ниво (като поддръжка или конфигурация на услугата)