Funkcjonalność Axence nVision®

Top  Download  Next

Axence nVision® – monitorowanie sieci, aplikacji i pracowników, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

 

Axence nVision® składa się z 6 modułów funkcjonalnych, które można instalować w dowolnych kombinacjach  i zarządzać nimi w jednej konsoli.

Proaktywne monitorowanie i wizualizacja sieci

 

nv_Network_dark

Network

Moduł Network monitoruje serwery pocztowe i adresy WWW, serwisy TCP/IP i Windows, stan i działanie aplikacji oraz switche i routery (mapowanie portów, ruch sieciowy, monitorowanie SNMP). Sieć jest wykrywana automatycznie i prezentowana interaktywnie na mapach.

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

 

nv_Inventory

Inventory

Moduł Inventory automatycznie zbiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerów Windows. Umożliwia audyt i weryfikację użytkowania licencji oraz informuje o zainstalowaniu programu lub zmianie konfiguracji.

Zaawansowane monitorowanie użytkowników

 

nv_Users_dark

Users

Moduł Users monitoruje i raportuje aktywność użytkowników pracujących na komputerach Windows: faktyczny czas aktywności (pracy), użytkowanie programów, odwiedzane strony WWW oraz transfer sieciowy.

Zdalna pomoc techniczna dla użytkowników

 

nv_Helpdesk

HelpDesk

Moduł HelpDesk umożliwia udzielanie pomocy technicznej użytkownikom poprzez zdalny dostęp do stacji roboczych. Pomaga szybko i skutecznie rozwiązywać zgłaszane problemy.

Ochrona danych przed kradzieżą

 

nv_Dataguard_dark

DataGuard

Moduł DataGuard zarządza prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych, przez które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny.

Wizualizacja i lepsze zarządzanie czasem

 

smartTimeIcon

SmartTime

Moduł SmartTime monitoruje i raportuje aktywność użytkowników pracujących na komputerach. Pozwala na wizualizację oraz wyświetlenie zebranych danych z poziomu przeglądarki internetowej. Umożliwia lepsze zarządzanie czasem w pracy oraz wgląd przełożonych w aktywność podwładnych.

Alarmowanie i zdarzenia

 

alerts

Możesz zdefiniować szeroki zakres zdarzeń, które uruchamiają alarmy. Zdarzenia mogą być definiowane dla każdego monitorowanego parametru i serwisu, np. gdy komputer lub serwis nie działa, zmieni się zawartość strony, serwer pocztowy ma problemy lub parametry serwera MS SQL są poza zakresem itp.

Każde zdarzenie może uruchomić jedną lub więcej akcji powiadamiających lub korekcyjnych, takich jak wiadomość na ekranie, e-mail, SMS i ICQ, uruchomienie programu, zapis do pliku. Alarmy są zachowywane w logu, aby umożliwić ich późniejszą analizę.