NetCheck

Top  Previous  Next

Narzędzie NetCheck pozwala szybko sprawdzić jakość połączenia do urządzenia. Wysyła serię pakietów ICMP o różnych rozmiarach, aby wykryć wszelkie możliwe problemy. Wyniki są od razu interpretowane, więc nie trzeba nawet mieć szerokiej wiedzy o zarządzaniu sieciami.

 

Aby sprawdzić połączenie do urządzenia

 

1.Na pasku nawigacyjnym wybierz narzędzie ToolNetCheck NetCheck.
2.Wpisz adres DNS lub IP urządzenia w pasku adresu.
3.Kliknij przycisk Sprawdź lub naciśnij Enter.

 

Udostępniane informacje

 

NetCheck prezentuje informacje zebrane podczas testów sieci: przepustowość, czas odpowiedzi oraz ilość utraconych pakietów dla różnych rozmiarów pakietów. Po zakończeniu testu pokaże się interpretacja wyniku testu.

 

Opcje

 

Można dostosować liczbę pakietów wysyłanych podczas każdego testu. Podaj wartość w sekcji Opcje na pasku bocznym.

netcheck_window

 

Uwagi

 

Po prawej stronie paska adresu, możesz zobaczyć nazwę i IP urządzenia, które jest sprawdzane. Można je łatwo skopiować do schowka. Kliknij to pole prawym klawiszem i wybierz z menu kontekstowego Kopiuj adres IP lub Kopiuj nazwę DNS.
Obok nazwy urządzenia znajduje się informacja o lokalizacji geograficznej (w postaci kraju) zdalnego adresu IP.