netTools - Wprowadzenie

Top  Next

netTools - świetne rozwiązanie do monitorowania działania sieci oraz szybkiego diagnozowania problemów sieciowych. Najbardziej zaawansowane narzędzie to NetWatch, monitorujący urządzenia w sieci, z możliwością alarmowania oraz graficznym narzędziem NetWatch pokazującym historię czasu odpowiedzi oraz procent utraconych pakietów (umożliwia monitorowanie dostępności komputerów). netTools zawiera także inne popularne narzędzia IP: ping, szybki traceroute (pełny trace w 1 sekundę), lookup, skaner portów i sieci oraz przeglądarkę SNMP. O unikalności netTools, wg naszych klientów, decyduje jego bardzo intuicyjny interfejs użytkownika.

 
Aktualna wersja PDF podręcznika dostępna jest pod adresem:
http://axence.net/help/netTools/pl/netTools.pdf