Lista zmian w oprogramowaniu

Lista zmian nVision zawiera jedynie takie zmiany, które mają wpływ na interakcję użytkownika z programem.
Niemniej każda aktualizacja nVision zawiera wiele zmian związanych z poprawą algorytmów i mechanizmów
działania programu. Dlatego zawsze rekomendowane jest aktualizowanie programu do bieżącej wersji.

3.2

Nowości:

 • Wsparcie dla komputerów z adresem przydzielonym przez DHCP. nVision cyklicznie rozwiązuje adresy DNS i IP, dostosowując się do wszelkich zmian
 • Wszystkie adresy IP i DNS są cyklicznie aktualizowane
 • System zabezpieczenia przed awarią – automatycznie restartuje program, gdy przestanie on działać
 • Ulepszona akcja e-mailowa: bardziej niezawodny system wysyłania i możliwość ponownego wysyłania niewysłanych maili
 • Wiele optymalizacji – nVision zużywa mniej procesora podczas monitorowania dużych sieci. Duże atlasy są też ładowane szybciej
 • Nowy skaner sieci. Zaprojektowany aby lepiej skonfigurować pierwszy skan całej sieci
 • Monitorowanie liczników i inwentaryzacja poprzez WMI działa, gdy program jest zainstalowany jako serwis
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

15.5.2.34870

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

15.5.0.34570

Nowe funkcje:
[nVision] Szyfrowana synchronizacja z Active Directory z wykorzystaniem LDAPS (Secure LDAP).
[nVision] Nowe okno zarządzania uprawnieniami administratorów do oddziałów wraz z wygodnym wyszukiwaniem obiektów.
[Inventory] Uprawnienia administratorów do typów zasobów, licencji i dokumentów poprzez uprawnienia do oddziałów.
[Inventory] Masowa edycja atrybutów zasobów, np. statusu.
[Inventory] Odczyt danych S.M.A.R.T. z dysków NVMe.
[Users] Możliwość użycia maski * w wykluczeniach w integracji ze stosem TCP/IP.
[HelpDesk] Jednoczesna praca administratorów z komunikatami.
[HelpDesk] Szkice komunikatów.
[HelpDesk] Archiwizacja starych komunikatów.
[HelpDesk] Nowe okno wyboru adresatów komunikatów wraz z wyszukiwarką.
[HelpDesk] Możliwość eksportu listy zgłoszeń do pliku.
[SmartTime] Informacja o stanie konta w zakładce "Kontakty".
[AdminCenter] Możliwość zmiany nazwy widżetu.

Usprawnienia:
[nVision] Zmiana prezentacji danych w Dzienniku dostępu administratorów. Możliwość szybkiego przejścia do powiązanego obiektu.
[HelpDesk] Wyłączenie blokowania interfejsu konsoli podczas przesyłania plików w Menedżerze plików.
[HelpDesk] Dodanie numeru zgłoszenia w temacie wiadomości e-mail wysyłanej jako akcja automatyzacji.
[SmartTime] Zapamiętywanie wybranej daty przy przejściu między widokiem dnia, tygodnia, miesiąca.

Poprawki:
[HelpDesk] Zmiana paska narzędzi w zdalnym dostępie.

15.0.3.33803

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

15.0.2.33587

Nowe funkcje:
[HelpDesk] Nowy mechanizm i interfejs zdalnego dostępu. Zwiększona wydajność zdalnego dostępu.
[HelpDesk] Równoczesny zdalny dostęp kilku administratorów do tego samego Agenta. Pełna obsługa sesji terminalowych.
[HelpDesk] Możliwość wyboru wyświetlanego ekranu w trakce trwania zdalnego dostępu.
[HelpDesk] Nowy status zgłoszeń: "Rozwiązane".
[HelpDesk] Nowa akcja w automatyzacjach: "Dodaj publiczny komentarz."
[HelpDesk] Możliwość dodania przez akcje automatyzacji załączników i odnośników do artykułów w Bazie Wiedzy w komentarzach wewnętrznych oraz publicznych.
[HelpDesk] Ograniczenie tworzenia zgłoszeń przez wybrane grupy użytkowników tylko w określonych kategoriach.
[HelpDesk] Ograniczenie dostępu do artykułów Bazy Wiedzy w określonych kategoriach tylko dla wybranych grup użytkowników.
[HelpDesk] Wizytówki użytkowników w widoku zgłoszenia pozwalające na dokładniejsze zidentyfikowanie użytkownika poprzez: numer telefonu, adres e-mail, dane przełożonego.
[Users] Rejestr naruszeń blokad: wspólny z modułem DataGuard widok agregujący informacje o próbach:

 • wejść na blokowane strony WWW,
 • uruchomienia blokowanych aplikacji,
 • pobrania plików z blokowanymi rozszerzeniami.

[Users] Alarmy dla incydentów zebranych w rejestrze naruszeń.
[DataGuard] Rejestr naruszeń blokad: wspólny z modułem Users widok agregujący informacje o próbach:

 • podłączenia zablokowanych nośników danych.

[DataGuard] Monitorowanie operacji na plikach z zasobów sieciowych udostępnianych przez urządzenia nieobsługiwane przez Agenta np. macierze Synology, Qnap, itp.
[DataGuard] Definiowanie reguł audytowania w postaci list.
[DataGuard] Definiowanie wyjątków audytowania dysków lokalnych dla użytkownika.
[AdminCenter] Nowy widżet: "Mapa sieci."
[AdminCenter] Nowy widżet: "Rejestr naruszeń blokad."
[AdminCenter] Nowy widżet dla DataGuard: "BitLocker."
[AdminCenter] Nowy widżet dla DataGuard: "Antywirus."
[AdminCenter] Nowy widżet dla DataGuard: "Firewall."

Poprawki:
[HelpDesk] Poprawki uprawnień do zdalnego dostępu.

Instalacja Serwera oraz Konsoli Axence nVision 15.0 nie jest możliwa na Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2.
Od nVision 15.0 zdalny dostęp w ramach modułu HelpDesk nie działa na Agentach zainstalowanych na komputerach z systemami Windows XP oraz Windows Vista.
Nowy zdalny dostęp nie jest dostępny w wersji darmowej bez ważnej Umowy Serwisowej.

14.5.3.33134

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Nowe funkcje:

[SecureTeam] Eksport listy użytkowników do pliku importu dla Axence SecureTeam z informacjami o grupach i przełożonych.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

14.5.0.32874

Nowe funkcje:

[nVision] Polityki haseł lokalnych kont użytkowników nVision: minimalna długość, duże litery, cyfry, znaki specjalne.
[nVision] Polityki haseł lokalnych kont użytkowników nVision: Automatyczne wymuszanie zmiany hasła na spełniające wymagania polityki haseł.
[nVision] Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA/Multifactor Authentication) dostępu do konsoli nVision: e-mail i/lub SMS.
[nVision] Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: definiowanie czasu, po którym należy ponownie wprowadzić poświadczenia.
[nVision] Uwierzytelnianie wieloskładnikowe: pomijanie uwierzytelniania MFA w konsoli na serwerze nVision. 
[Network] VMware: monitorowanie stanu maszyn wirtualnych.
[Network] VMware: zarządzanie stanem maszyn wirtualnych. 
[Users] Wykrywanie podejrzanej aktywności: wykrywanie aktywności symulowanej przez popularne "jigglery".
[Users] Wykrywanie podejrzanej aktywności: definiowanie czasu (min. 15 min) gdy wykrywana będzie aktywność wyłącznie ruchu myszą (bez kliknięcia) lub wprowadzanie tego samego znaku z klawiatury.
[Users] Wykrywanie podejrzanej aktywności: ujęcie podejrzanej aktywności w raportach.
[Users] Wykrywanie podejrzanej aktywności: nowe zdarzenie w alarmach: "Wykryto podejrzaną aktywność użytkownika".
[Users] Wykrywanie podejrzanej aktywności: możliwość włączenia automatycznego zapisywania zrzutów ekranowych po wykryciu podejrzanej aktywności. 
[Users] Listy blokowania stron WWW: integracja listy stron w formie pliku .TXT z dowolnego adresu zewnętrznego np. CERT.pl (wbudowana domyślnie).
[Users] Listy blokowania stron WWW: automatyczne odświeżanie dynamicznych list stron synchronizowanych z zewnętrznych adresów.
[Users] Listy blokowania stron WWW: nowy mechanizm przypisywania blokowanych stron na podstawie reguł. Współdzielenie reguł między Atlasem, grupami i kontami użytkowników. 
[DataGuard] Zdalne szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker (na Agentach z systemem Windows w wersji Professional lub wyższej).
[DataGuard] Zdalne szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker: zapisywanie klucza odzyskiwania do pliku oraz jako zasób w nVision.
[DataGuard] Informacja o zainstalowanym oprogramowaniu antywirusowym firm trzecich (innym, niż Windows Defender). 
[HelpDesk] Komunikaty: wyświetlanie historii komunikatów dla użytkowników z poziomu ikony Agenta. 

Usprawnienia:

[Users] Listy blokowania stron WWW: zwiększenie wydajności mechanizmu propagacji listy blokowanych stron.

14.0.6.32847

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

14.0.1.32186

Nowe funkcje:

[HelpDesk] Ścieżki akceptacji zgłoszeń – definiowanie procesu, w którym użytkownik uzyskuje akceptację zgłoszenia od wyznaczonych osób w organizacji.
[HelpDesk] Przypisywanie ścieżek akceptacji do kategorii zgłoszeń.
[HelpDesk] Kiosk z aplikacjami - definiowanie aplikacji dozwolonych do samodzielnej instalacji przez użytkowników z pakietów MSI.
[HelpDesk] Kiosk z aplikacjami - przypisywanie dostępnych instalatorów do grup użytkowników.
[HelpDesk] Zdalny edytor rejestru.
[nVision] Możliwość zmiany portu komunikacyjnego konsoli zarządzania.
[nVision] Możliwość zmiany portu komunikacyjnego aplikacji Asystenta Inwentaryzacji dla systemu Android.
[nVision] Obsługa autoryzacji OAuth 2.0 dla akcji powiadomień z alarmów oraz przetwarzania zgłoszeń w HelpDesku (np. Microsoft 365 Exchange Online).
[nVision] Nowe akcje alarmów: powiadomienie przez komunikatory MS Teams, Slack.
[nVision] Wycofanie wsparcia dla akcji powiadomień w alarmach przez ICQ.
[nVision] Nowe akcje alarmów: integracja z serwisem https://www.smsapi.pl/

13.5.3.31946

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

13.5.0.31697

Nowe funkcje:

[Network] Możliwość nakładania na urządzenie liczników wydajności wg szablonu (wzorca).
[Inventory] Mobilny Asystent Inwentaryzacji dla systemu Android: wyszukiwanie zasobów, skanowanie etykiet, dodawanie i edycja zasobów, dodawanie czynności serwisowych, drukowanie etykiet.
[Inventory] Generator dokumentów na podstawie szablonów.
[Inventory] Automatyczne numerowanie dodawanych zasobów wg zdefiniowanego wzorca numeracji.
[Inventory] Automatyczne numerowanie dodawanych dokumentów wg zdefiniowanego wzorca numeracji.
[Inventory] Historia użycia konkretnej licencji oprogramowania.
[HelpDesk] Dark mode w systemie zgłoszeń i w czacie.
[DataGuard] Integracja z Windows Firewall: włączanie i wyłączanie zapory dla wybranych typów połączeń, tworzenie reguł ruchu, odczyt stanu zapory na stacjach roboczych.
[SmartTime] Dark mode w aplikacji produktywności.
[SmartTime] Odseparowanie wskaźników produktywności podgrup należących do głównej grupy podległej wybranemu managerowi.
[SmartTime] Możliwość ograniczenia dostępnych kontaktów.

Usprawnienia:

Uporządkowanie i ujednolicenie ikon we wszystkich aplikacjach webowych (HelpDesk, SmartTime, AdminCenter).
[Network] Wyrównywanie ikon urządzeń do siatki w mapach sieci i w mapach użytkownika.
[DataGuard] Przebudowa widoku audytu operacji na urządzeniach, folderach i plikach – rozdzielenie informacji w kolumnach z możliwością filtrowania zawartości.

13.0.3.31603

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

13.0.0.31240

Nowe funkcje:

[HelpDesk] Przetwarzanie zgłoszeń w trybie anonimowym (wsparcie w realizacji wymogów „Dyrektywy o Sygnalistach”).
[HelpDesk] Dokumenty prawne dot. ochrony sygnalistów w tym szablon regulaminu zgłoszeń wewnętrznych wymagany przez Dyrektywę.
[HelpDesk] Możliwość dodania opisu kategorii zgłoszenia np. w celu umieszczenia klauzuli RODO.
[HelpDesk] Obsługa formatowania treści w komunikatach wysyłanych do użytkowników z poziomu konsoli nVision (obsługa linków, grafik, formatowanie tekstu).
[HelpDesk] Nowy interfejs graficzny systemu zgłoszeń i czatu.
[DataGuard] Integracja z Windows Defender: zarządzanie ustawieniami wbudowanego antywirusa Windows wraz z możliwością alarmowania o wykrytych problemach oraz wynikach skanowania.
[DataGuard] Integracja z Windows Bitlocker: odczyt stanu modułu TPM oraz zaszyfrowania woluminów.
[nVision] Nowa globalna wyszukiwarka w konsoli nVision. Globalne wyszukiwanie obiektów np.: urządzeń, użytkowników, zasobów oraz elementów interfejsu Programu (np. opcji).
[nVision] Logowanie w konsoli deinstalacji Agenta.
[nVision] Nowe warunki filtrów grup inteligentnych sprawdzające uprawnienia do systemu zgłoszeń.
[AdminCenter] Nowy widget „Ostatnie 10 zgłoszeń ze złamaną metryką SLA” w module HelpDesk. 
[AdminCenter] Nowy widget „10 najbliższych metryk SLA” dla zgłoszeń w module HelpDesk.

Usprawnienia:

[HelpDesk] Ostrzeżenie o możliwości ujawnienia informacji osobom postronnym przy edycji listy obserwatorów zgłoszenia.

Poprawki:

[Helpdesk] Poprawki w zdalnym dostępie.

 

Jednocześnie, od wersji 13.0 zdalny dostęp nie będzie możliwy do nowych instalacji Agentów na systemach Windows XP/2003.
W sytuacji, gdy Agent był zainstalowany w poprzedniej wersji na tych systemach (Serwer nVision 12.5 i starsze), zaktualizuje się automatycznie a zdalny dostęp nadal będzie możliwy do nawiązania. 

12.5.3.31064

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

12.5.0.30718

Nowe funkcje:

[SmartTime] Czas prywatny - możliwość wyłączenia analizy aktywności w SmartTime w czasie używania służbowego komputera do celów prywatnych.
[Users] Blokowanie uruchamiania procesów na podstawie lokalizacji pliku .EXE
[Users] Reguły filtrowania stron WWW i blokowania aplikacji: zmiana mechanizmu tworzenia i zarządzania regułami, grupowanie reguł.
[Users] Reguły filtrowania stron WWW i blokowania aplikacji: powielanie reguł między grupami użytkowników.
[HelpDesk] Zarządzanie kontami lokalnych użytkowników Windows (tworzenie, usuwanie, aktywacja, edycja uprawnień, reset hasła, edycja kont).
[nVision] Dziennik dostępu administratorów: wysyłanie zdarzeń do zewnętrznego kolektora Syslog.
 

Usprawnienia:

[Users] Informacje o aktywności użytkownika: Wyróżnianie Agenta, na którym została wykonana aktywność.
[Inventory] Możliwość równoczesnego wskazania i przypisania wielu licencji do wykrytej aplikacji.
[nVision] Dziennik dostępu administratorów: logowanie dostępu do głównych Opcji nVision.
[nVision] Dziennik dostępu administratorów: ograniczenie dostępu do pełnych logów działań tylko dla administratorów najwyższego poziomu (wbudowany Administrator + Super Administratorzy)
[nVision] W oknie Informacji o użytkowniku \ Zdarzenia \ Historia zmian: informacja, które zakładki były przeglądane wraz nazwą przeglądającego administratora.
[nVision] Opcje: Krytyczne opcje programu dostępne tylko dla administratorów najwyższego poziomu (np. konserwacja czy konfiguracja usług).
 

12.1.0.30363

Nowe funkcje:

[nVision] Pogłębienie integracji z ActiveDirectory – wykrywanie urządzeń na podstawie informacji odczytanych z AD. 
[nVision] Pogłębienie integracji z ActiveDirectory – informacja o jednostce organizacyjnej (OU) urządzenia.
[nVision] Pogłębienie integracji z ActiveDirectory – nowy sposób grupowania urządzeń w drzewie sieci na podstawie informacji odczytanych z AD.
[AdminCenter] Nowy widget dla modułu Network - "Ostatnie urządzenia w sieci".
[AdminCenter] Filtrowanie zdarzeń w widgecie "Dziennik zdarzeń (alarmy)".
[AdminCenter] Filtrowanie zdarzeń w widgecie "Ostatnie 10 operacji na plikach".

Usprawnienia:

[AdminCenter] Optymalizacja działania widgetów.

12.0.1.30115

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

12.0.0.29909

Nowe funkcje:

[nVision] Nowy obszar funkcjonalny AdminCenter dla administratorów nVision - interaktywne dashboardy i widgety dostępne przez przeglądarkę WWW, prezentujące dane z wszystkich modułów nVision 
[nVision] Wersja 12 Axence nVision wprowadza wymaganie 64-bitowego systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera i Zdalnych Konsol Programu
[nVision] Aktualizacja silnika bazy danych PostgreSQL do wersji 12 – zwiększone bezpieczeństwo, wydajność i stabilność bazy danych

Usprawnienia:
[SmartTime] Jednoczesna edycja Produktywności i Kategorii aplikacji
[SmartTime] Możliwość podglądu listy użytkowników korzystających z wybranej aplikacji

AdminCenter - interaktywne dashboardy i widgety:
Responsywne widgety, zarządzanie rozmiarem siatki widgetów
Automatyczne odświeżanie dashboardów
Wyświetlanie dashboardów w trybie jasnym i ciemnym
Udostępnianie dashboardów w trybie tylko do odczytu 
Zarządzanie uprawnieniami administratorów do funkcjonalności AdminCenter

Widgety przekazujące dane z poszczególnych modułów:

 • Z modułu Network: Liczniki wydajności, Alarmy oraz odpowiedzi serwisów TCP/IP
 • Z modułu Inventory: Zmiany w konfiguracji sprzętowej urządzeń z Agentami, Zmiany w konfiguracji aplikacyjnej urządzeń z Agentami, Alarmy dla Zasobów
 • Z modułu Users: Statystyki z obszaru wydruków, Statystki użycia aplikacji, Użycie łącza, Aktywność WWW
 • Z modułu HelpDesk: Statystyki z obsługi zgłoszeń, Lista najnowszych nierozwiązanych zgłoszeń, Lista najstarszych nierozwiązanych zgłoszeń<
 • Z modułu DataGuard: Ostatnio podłączone nośniki zewnętrzne, Ostatnie operacje na plikach
 • Z modułu SmartTime: Produktywność dla grupy, Statystyki czasu nieproduktywnego.

Zobacz stronę poświęconą AdminCenter

Jednocześnie informujemy o stopniowym wygaszaniu funkcjonalności WebAccess. Obecnie, WebAccess będzie domyślnie wyłączony, z możliwością ręcznego włączenia w Konsoli nVision.

11.9.1.29555

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.9.0.29464

Nowe funkcje:

 • [HelpDesk] Rozbudowany system zarządzania regułami widoczności zgłoszeń dla pracowników HelpDesku
 • [HelpDesk] Możliwość wskazania grupy zgłaszającego w regułach przypisywania zgłoszeń do pracowników HelpDesku
 • [Helpdesk] Baza Wiedzy: dodatkowy status „wewnętrzny”. Artykuły w tym statusie są widoczne tylko dla pracowników HelpDesku i mogą być załączane do komentarzy w zgłoszeniach
 • [HelpDesk] Powiadomienie e-mail z automatyzacji z informacją w stopce, którego zgłoszenia dotyczy
 • [DataGuard] Monitorowanie lokalnych katalogów użytkownika

Usprawnienia:

 • [HelpDesk] Rozbudowana wyszukiwarki zgłoszeń. Szybki dostęp do ostatnich zgłoszeń i załączników
 • [HelpDesk] Akcje e-mail z automatyzacji wysyłane do wybranych typów użytkowników (obsługującego lub zgłaszającego)
 • [HelpDesk] Przebudowany kreator zamykania zgłoszenia z możliwością dodania komentarza
 • [HelpDesk] Raporty przekroczeń SLA z podsumowaniem

11.6.3.29395

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.6.1.28847

Nowe funkcje:

 • [HelpDesk]  Zdalne połączenie do komputera w oddziale firmy z dowolnego komputera z Windows, dla pracownika (użytkownika końcowego) z wykorzystaniem aplikacji zdalnego dostępu.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie programu antywirusowego Bitdefender do bieżącej wersji tj. Bitdefender 6.12.1-1.

11.5.2.28777

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.5.0.28748

Axence nVision® 11.5 zawiera nowy moduł Inventory w wersji 2.0.

Nowe funkcje:

 • [Inventory] Nowa wersja modułu Inventory

Usprawnienia:

 • [HelpDesk] Zwiększenie wydajności modułu przy ładowaniu dużej ilości danych
 • [HelpDesk] Zmniejszenie wykorzystania pamięci RAM przez usługi modułu
 • [DataGuard] Zmiana klasyfikacji nośników danych.
  "Dodano rozpoznawanie nośników USB Attached SCSI (UAS) jako nośniki danych USB. Powyższa zmiana może mieć wpływ na klasyfikację nośników w regułach modułu DataGuard. W związku z tym należy zweryfikować reguły DG."

Nowa wersja modułu Inventory:

 • [Zasoby] Zastąpienie bytu środka trwałego bytem o nazwie „Zasób”
 • [Zasoby] Przypisywanie zasobów do użytkowników. Wyświetlenie listy wszystkich zasobów użytkownika
 • [Zasoby] Załączanie dokumentów do zasobów, w tym możliwość dodania jednej faktury do wielu zasobów
 • [Zasoby] Przekazywanie zasobów oraz generowanie protokołów przekazania
 • [Zasoby] Możliwość definiowania statusów zasobów, np. „nowy”, „zutylizowany”
 • [Zasoby] Ewidencja czynności na zasobach, np. czynności serwisowe na sprzęcie
 • [Zasoby] Przypisywanie zasobów do urządzeń. Wyświetlenie listy wszystkich zasobów przypisanych do urządzenia
 • [Zasoby] Wskazywanie osób autoryzowanych do korzystania z zasobów
 • [Zasoby] Wprowadzenie dodatkowych pól globalnych dla wszystkich typów zasobów
 • [Zasoby] Wprowadzenie nowego typu pola dodatkowego: lista wyboru
 • [Zasoby] Opcja automatycznego tworzenia zasobów wybranych typów
 • [Zasoby] Opcja automatycznego usuwania zasobów
 • [Aplikacje] Wprowadzenie bytu aplikacji, bazującego na wzorcach oprogramowania
 • [Aplikacje] Możliwość zapoznania się w kontekście bytu aplikacji z instalacjami, użytkownikami i licencjami zakupionymi dla danej aplikacji
 • [Aplikacje] Historia aplikacji na urządzeniu
 • [Aplikacje] Zarządzanie kategoriami aplikacji
 • [Licencje] Przypisywanie licencji do użytkowników
 • [Licencje] Przypisywanie dokumentów do licencji
 • [Licencje] Rozbudowa mechanizmu zarządzania licencjami:
  • Rozliczanie licencji przypisanych do użytkownika
  • Rozliczanie instalacji na wielu komputerach dla jednego użytkownika
  • Rozliczanie licencji wg. numerów seryjnych
  • Rozliczanie różnych wersji aplikacji na jednym urządzeniu
 • [Dokumenty] Zastąpienie bytu załącznika bytem o nazwie „Dokument”
 • [Dokumenty] Rozbudowane dodawanie jednego lub wielu dokumentów jednocześnie
 • [Dokumenty] Przypisywanie dokumentów do zasobów i licencji
 • [Dokumenty] Zarządzanie typami dokumentów (faktury, umowy, zdjęcia)

Zmiany w interfejsie nVision:

 • Nowe widoki zasobów
 • Nowe widoki zarządzania aplikacjami
 • Nowe widoki zarządzania licencjami
 • Nowe widoki dokumentów
 • Nowy widok ustawień zasobów
 • Reorganizacja ikon na wstążce
 • Nowa zakładka Zasoby i ułatwiona nawigacja po typach zasobów
 • Informacje o użytkowniku – nowe sekcje powiązane z zasobami

Od nVision 11.5 minimalną wersją systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera nVision jest
Windows 7 / Windows Server 2008 R2 = nie ma już możliwości zainstalowania/aktualizacji Serwera nVision na (niewspieranym już przez sam Microsoft) systemie Windows Vista / Windows Server 2008.

11.0.3.28376

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.0.0.28213

Axence nVision® 11 zawiera darmową wersję testową nowego modułu SmartTIme.

Nowe funkcje:

 • [SmartTime] Nowy moduł wspierający zarządzanie czasem i analizowanie aktywności pracowników
 • [HelpDesk] Trzy poziomy uprawnień w Czacie: pełny dostęp, dostęp tylko do pomocy technicznej, brak dostępu
 • [HelpDesk] Foldery w drzewie kategorii zgłoszeń, rozbudowa do czterech poziomów i zarządzanie
 • [Helpdesk] Opcja wyłączenia autoukrywania powiadomień w menu Agenta
 • [nVision] Nowy, rozbudowany system zarządzania uprawnieniami administratorów i użytkowników
 • [nVision] Możliwość masowego nadawania uprawnień wybranej grupie użytkowników
 • [nVision] Scalanie lokalnych kont użytkowników Windows utworzonych przez Agenta (środowisko niedomenowe)
 • [nVision] Możliwość uzupełnienia danych kontaktowych kont użytkowników utworzonych przez Agenta, synchronizacja z Active Directory
 • [nVision] Automatyczne przesyłanie danych przez Agenta przy wylogowaniu użytkownika i wyłączaniu systemu
 • [nVision] Wprowadzenie hierarchii użytkowników pobieranej z Active Directory
 • [nVision] Przypisywanie menedżerów do grup użytkowników z poziomu widoku grupy
 • [nVision] Integracja powiadomień z alarmów z bramką sprzętową SMS HW Group
 • [Inventory] Powiadomienia mailowe z pól czasowych w Środkach Trwałych

 

Nowy moduł SmartTime:

 • [SmartTime] Statystyki czasu pracy i osobistej aktywności w wybranym przedziale czasu
 • [SmartTime] Statystyki aktywności grupy i jej członków widoczne dla menedżera grupy
 • [SmartTime] Statystyki aktywności podwładnych widoczne dla przełożonego
 • [SmartTime] Lista odwiedzanych stron internetowych i aplikacji wraz ze spędzonym na nich czasem
 • [SmartTime] Statystyki popularności stron i aplikacji w organizacji, grupie i u poszczególnych użytkowników
 • [SmartTime] Grupowanie stron internetowych i aplikacji z podziałem na: produktywne, neutralne i nieproduktywne
 • [SmartTime] Możliwość przypisywania wyjątków produktywności dla poszczególnych aplikacji w wybranej grupie
 • [SmartTime] Wskaźnik czasu poświęconego na aktywność produktywną
 • [SmartTime] Definiowanie wymaganego progu produktywności i limitu nieproduktywności, możliwość włączenia dla nich alarmów email
 • [SmartTime] Przypisywanie kategorii aplikacjom i stronom internetowym, np. Biuro, Produkcja, Rozrywka - predefiniowana lista kategorii z możliwością edycji
 • [SmartTime] Lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką

 

Usprawnienia:

 • [nVision] Zmiana układu ikon na wstążce
 • [nVision]Możliwość odpięcia grupy z drzewa grup, bez jej usuwania
 • [Inventory] Odczytywanie pełnego numeru kompilacji systemu Windows

10.5.3.27614

W dniu 10.07.2019 wprowadzono drobne poprawki i usprawnienia w wersji 10.5.3.27614. Poniższa lista zmian została wprowadzona w dniu 13.05.2019 w publikacji wersji 10.5.1.27244:

 

Nowe funkcje:

 • [DataGuard] Usuwanie z nVision nieistniejących/zutylizowanych nośników (np. USB)
 • [DataGuard] Atrybut "nośnik zaufany" i modyfikacja alarmu o podłączonym obcym urządzeniu
 • [nVision] Możliwość otwarcia okna konfiguracji alarmu z pozycji okna Informacje o urządzeniu > Wydajność > Serwisy oraz liczniki
 • [nVision] Metryka aktualnych ustawień pracy modułu Users oraz DataGuard per pracownik
 • [Users] Rozróżnienie, na którym agencie dana czynność została wykonana
 • [nVision] Dalej idąca poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prawa do wyłączenia/deinstalacji agenta nVision
 • [HelpDesk, Inventory] Manager plików > uprawnienia administratora

Usprawnienia:

 • [Users] Szybsze blokowanie uruchamianych aplikacji
 • [HelpDesk, Inventory] Manager plików > Optymalizacja transferu plików
 • [Inventory] Odczytywanie klucza dla nowszych Microsoft Office
 • [nVision] Administrator > Uprawnienia > Grupy > dodanie wyszukiwarki/filtra
 • [HelpDesk] Zgłoszenia > scalanie > dodanie informacji o scaleniu zgłoszeń w zamkniętym zgłoszeniu

10.3.7.26980

W dniu 19.03.2019 wprowadzono drobne poprawki i usprawnienia w wersji 10.3.7.26980

Poniższa lista zmian została wprowadzona w dniu 21.11.2018 w publikacji wersji 10.3.3.26618:

Nowe funkcje:

 • [nVision] aktualizacja silnika bazy danych do najnowszej wersji, poprawiającej wydajność i bezpieczeństwo bazy danych
 • [nVision] dodanie możliwości zmiany ustawień grupy wybranych urządzeń
 • [nVision] monity dla Administratora przy zmianie kluczowych danych i ustawień Użytkownika
 • [nVision] dodanie w mechanizmie filtrowania tabel informacji o liczbie znalezionych wystąpień, z możliwością tymczasowego wyłączenia i włączenia filtru
 • [Network] poprawa bezpieczeństwa poprzez dodanie obsługi szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3
 • [Inventory] dodanie możliwości zdalnego usuwania plików Użytkownika
 • [Inventory] [HelpDesk] dodanie funkcjonalności managera plików w zdalnym dostępie
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności managera plików w konsoli, w oknie informacji o urządzeniu
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności zarządzania procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności konfigurowania pól niestandardowych, powiązanych z wybraną kategorią zgłoszenia
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności automatycznego czyszczenia historii rozmów w Czacie
 • [HelpDesk] dodanie nazwy Administratora w powiadomieniach przy zdalnym połączeniu
 • [HelpDesk] dodanie notyfikacji w oknie Czatu: o pisaniu wiadomości w bieżącej konwersacji, o odczytaniu ostatniej wiadomości w bieżącej konwersacji
 • [HelpDesk] dodanie możliwości wyświetlania artykułów bazy wiedzy w formie listy
 • [HelpDesk] nowe menu Agenta, z ustawieniami powiadomień oraz licznikami notyfikacji
 • [HelpDesk] nowe powiadomienia w Agencie o wiadomościach i plikach w Czacie oraz komentarzach w zgłoszeniach

 

Usprawnienia:

 • [Users] funkcjonalność jednoczesnego zapisu wszystkich zrzutów ekranowych
 • [nVision] możliwość eksportu do pliku PDF/TXT/XLS/XML/HTML w zakładce „Urządzenia” na liście urządzeń i agentów
 • [nVision] zmiana zachowania minimalizowania konsoli
 • [nVision] przeniesienie akcji dystrybucji przez WMI z zakładki „Główne” do zakładki „Narzędzia i opcje”
 • [Network] nowy wygląd zakładki „Mapowanie portów” w sekcji „SNMP” okna informacji o urządzeniu
 • [HelpDesk] nowy wygląd powiadomień mailowych o komentarzach w zgłoszeniu
 • [HelpDesk] nowy wygląd okna „Zdalne wykonywanie poleceń”
 • [HelpDesk] dodanie zakładki „Zdalne wykonywanie poleceń” w sekcji „Windows” w oknie informacji o urządzeniu
 • [Users] zmiana menu kontekstowego Atlasu w zakładce „Użytkownicy”

 

 

Poprawki:

 • [HelpDesk] poprawki związane ze zdalnym dostępem

 

 

10.0.12.26117

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

10.0.10.25747

Nowe funkcje:

 • wprowadzenie, zgodnego z RODO, zintegrowanego dostępu do danych opartego na obiekcie Użytkownika – w zastępstwie dostępu do danych opartego na urządzeniach sieciowych
 • gromadzenie i prezentacja danych w odniesieniu do Użytkownika – dane pozostają przypisane do wybranego Użytkownika niezależnie od stanu urządzenia/urządzeń, z których korzysta (łączenie, archiwizacja, usuwanie urządzeń)
 • możliwość pełnego, zgodnego z RODO, kasowania danych wybranego Użytkownika
 • objęcie, zgodnie z RODO, dostępu do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników kontrolą dostępu na poziomie wybranych Administratorów – możliwość nadawania kontu o roli Administrator uprawnień do wybranych grup użytkowników
 • wprowadzenie profilu Użytkownika lub grupy – określającego uprawnienia do urządzeń przenośnych i pendrive’ów, politykę blokowania aplikacji i stron, politykę monitorowania
 • uprawnienia automatycznie podążają za Użytkownikiem na wszystkich urządzeniach, z których aktualnie korzysta
 • wprowadzenie domyślnych polityk monitorowania i bezpieczeństwa, nadawanych automatycznie każdemu nowemu Użytkownikowi lokalnemu i Użytkownikom zsynchronizowanym z Active Directory
 • możliwość tworzenia inteligentnych grup Użytkowników – zbiorów Użytkowników spełniających określone zestawy reguł
 • możliwość generowania raportów dla grup – segmenty raportów związane z aktywnością Użytkownika dla urządzeń i map można obecnie generować wybierając Użytkownika lub grupę
 • wyszukiwarka użytkowników w głównym oknie programu
 • [HelpDesk] automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń
 • [HelpDesk] możliwość wykonywania operacji na wielu zgłoszeniach jednocześnie
 • [HelpDesk] dodanie warunku w automatyzacjach: „osoba zgłaszająca należy do grupy”
 • [Czat] wyszukiwanie treści w rozmowach czatu
 • [Czat] możliwość ukrycia powiadomień o nowych wiadomościach
 • [Czat] obsługa emoji i lenny face

 

Usprawnienia:

 • zwiększone bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Serwerem a Agentem i Konsolą – przy użyciu protokołu TLS1.2, który zastąpił poprzedni model szyfrowania
 • nowy projekt graficzny interfejsu i nowe ikony
 • menu główne zastąpione wstążką i kartą, uporządkowane opcje
 • nowy wygląd okna informacji o urządzeniu
 • możliwość zarządzania grupami i podgrupami z poziomu głównego okna programu
 • możliwość przeciągania użytkowników do grup wprost z tabeli użytkowników
 • [HelpDesk] w dzienniku zdarzeń dodanie informacji o utracie roli HelpDesk/Administrator przez obsługującego zgłoszenie
 • [HelpDesk] dodanie ostrzeżenia przy zamykaniu zgłoszenia innej osoby obsługującej
 • [HelpDesk] dodanie możliwości definicji widoków globalnych dla Administratorów w listach zgłoszeń
 • [HelpDesk] dodanie dla obserwatora informacji o osobie zgłaszającej
 • [HelpDesk] przebudowa powiadomień mailowych o nowych komentarzach w zgłoszeniach
 • [HelpDesk] rozbudowa szczegółów zgłoszenia w powiadomieniach e-mail
 • [HelpDesk] rozbudowa konfiguracji widoków o możliwość wyboru wielu argumentów warunku
 • [HelpDesk] możliwość przeglądania zrzutów ekranowych w zgłoszeniu za pomocą klawiatury
 • [Czat] dodanie obsługi listy kontaktów za pomocą klawiatury

 

Poprawki:

 • [HelpDesk] optymalizacja ładowania systemu
 • [Czat] optymalizacja ładowania wiadomości
 • [Czat] zmiany i poprawy wyglądu rozmowy między użytkownikami

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 6.6.2046.1).

Zobacz stronę poświęconą temu wydaniu.
 
Nowa wersja Axence nVision jest dostępna do pobrania i instalacji ze strony http://axence.net/pl/nvision.
W mechanizmie aktualizacji automatycznych pojawi się ona w ciągu miesiąca od dnia premiery.

9.3.3.25033

Nowe funkcje:

HelpDesk:

 • SLA - metryki
 • SLA - raporty
 • SLA - zarządzanie dniami wolnymi od pracy
 • moduł raportowy - widok do wydruku i możliwość wydruku (w tym do plików PDF)
 • powiadomienia przeglądarkowe w czacie

Users:

 • informacja o procesach z podwyższonymi uprawnieniami

Usprawnienia:

HelpDesk:

 • bezpośrednie wyświetlanie w oknie czatu obrazów i filmów z zewnętrznych adresów URL

Network:

 • zakładka "Wykrywanie automatyczne" we właściwościach każdej sieci

Ogólne:

 • inne drobne usprawnienia

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 6.6.2046.1).

Zobacz stronę poświęconą temu wydaniu.
 
Nowa wersja Axence nVision jest dostępna do pobrania i instalacji ze strony http://axence.net/pl/nvision.
W mechanizmie aktualizacji automatycznych pojawi się ona w ciągu miesiąca od dnia premiery.

9.2.2.24291

Nowe funkcje:

Inventory:

 • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

Usprawnienia:

Network:

 • informacja, do którego przełącznika jest podłączone urządzenie
 • monitorowanie listy usług Windows

HelpDesk:

 • przebudowa modułu powiadomień
 • możliwość powiązywania zgłoszeń
 • odświeżenie wyglądu listy artykułów w bazie wiedzy
 • możliwość dostosowania okładki artykułu w bazie wiedzy
 • możliwość dynamicznego zwijania/rozwijania filtrów
 • dodatkowe warunki widoków zgłoszeń związane z użytkownikami
 • dodatkowe warunki automatyzacji dla osoby aktualizującej zgłoszenie
 • możliwość zmiany rozmiaru paneli bocznych (metryczka zgłoszenia, metryczka artykułu, filtry)

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 5.0.2271).

9.1.1.23337

Nowe funkcje:

Inventory:

 • zarządzanie instalacjami/deinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżer pakietów MSI

Users:

 • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie "użytkownik przekroczył limit wydruków"
 • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie "użytkownik przekroczył limit transferu"

Ogólne:

 • wykrywanie i tworzenie ikon urządzeń na podstawie ARP-ping

Usprawnienia:

HelpDesk:

 • rozbudowa automatyzacji wyzwalanych cyklicznie o możliwość definiowania większej liczby warunków
 • umożliwienie filtrowania dziennika zdarzeń według inicjatora
 • zmiana wykresu na pulpicie w taki sposób aby czytelnie prezentował ilość pracy która pozostała jeszcze do wykonania
 • dodanie funkcji pozwalającej na uzupełnienie czasu poświęconego na rozwiązywanie zgłoszenia w trakcie zamykania go
 • możliwość utworzenia komunikatu z menu kontekstowego na zaznaczonych ikonach / Agentach / użytkownikach
 • możliwość wykonania zadania dystrybucji gdy użytkownicy są wylogowani lub po określonej godzinie dnia

Users:

 • możliwość zdefiniowania w profilu Agenta w jakie dni mają być monitorowani użytkownicy

Ogólne:

 • automatyczne odnajdywanie serwera nVision przez Agenta
 • automatyczne wyszukiwanie serwera nVision przez Konsolę
 • możliwość ograniczenia alarmu do określonego typu urządzeń

Poprawki:

Ogólne:

 • poprawiony mechanizm umieszczania ikony komputera z Agentem we właściwej mapie sieci

9.0.2.22814

Nowe funkcje:

 • HelpDesk:
  • raporty:
   • zamkniętych zgłoszeń:
    • dzienny
    • tygodniowy
    • miesięczny
    • porównawczy obsługujących
    • porównawczy priorytetów
    • porównawczy kategorii
    • porównawczy oddziałów
   • aktywności pracowników helpdesku:
    • dzienny czasu reakcji
    • tygodniowy czasu reakcji
    • miesięczny czasu reakcji
    • sumaryczny liczby zgłoszeń
    • porównawczy liczby zgłoszeń
    • porównawczy aktywności użytkowników
    • porównawczy osób dokonujących pierwszej reakcji
   • aktualnie procesowanych zgłoszeń:
    • sumaryczny liczny zgłoszeń
    • porównawczy obsługujących zgłoszenia
    • porównawczy priorytetów
    • porównawczy kategorii
    • porównawczy oddziałów
   • eksport do XLSX i CSV
  • możliwość zaplanowania zastępstw na czas nieobecności pracowników pomocy technicznej (z powiadamianiem e-mail)
  • możliwość zdalnego wykonywania poleceń
 • Users:
  • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie: użytkownik odwiedził domeny z wybranej grupy (np. Nieproduktywne)
 • Inventory:
  • możliwość ręcznego odinstalowania aplikacji zainstalowanych przez paczki MSI

Usprawnienia:

 • HelpDesk:
  • możliwość użycia certyfikatu dla komunikacji HTTPS
  • w automatyzacjach warunki związane z osobą obsługującą
  • w dzienniku zdarzeń informacje o usuniętych zgłoszeniach
  • w widoku zgłoszeń i w czacie informacje o stanie użytkownika: usunięty / wyłączony / na urlopie
  • możliwość usuwania kategorii i priorytetów używanych w zgłoszeniach
  • możliwość dodawania plików przy pomocy funkcji drag and drop w zgłoszeniach i artykułach
 • Users:
  • monitorowanie adresów stron przeglądanych w Microsoft Edge
  • możliwość dodawania domen i aplikacji do grup z poziomu widoku aktywności użytkownika
  • możliwość sprawdzenia reputacji domeny z poziomu widoku aktywności użytkownika
 • Wykrywanie adresu Serwera nVision podczas instalacji Agenta z pliku exe
 • Możliwość ustawienia dowolnej ikony dla własnych typów urządzeń
 • W konsoli i na komputerze z Agentem ostrzeżenie o wykonaniu akcji "Zamknij system"

8.6.0.22469

Nowe funkcje:

 • HelpDesk:
  • Chat: rozmowy grupowe, ostatnie rozmowy, przesyłanie plików

Usprawnienia:

 • HelpDesk:
  • Konfiguracja: możliwość procesowania zgłoszeń z e-mail przez IMAP
  • Zgłoszenia: możliwość konfiguracji widoków oraz filtrów
  • Zgłoszenie: dodano pole „Obserwatorzy”
  • Zgłoszenie: możliwość wydruku
  • Baza wiedzy: możliwość dodawania załączników do artykułów
  • Kategorie: dodano etykiety
  • Automatyzacje: Rozbudowa warunków
  • Możliwość zmiany hasła przez użytkownika
 • Users: monitorowanie aktywności w aplikacjach ModernUI
 • Network: obsługa 64-bitowych liczników SNMP/WMI
 • Inventory: segment raportu na udziały sieciowe oraz komendy startowe
 • Inventory: w edycji typów środków trwałych dodanie opcji „Wymagane” dla poszczególnych pól
 • DataGuard: możliwość generowania alertów „dla wszystkich urządzeń oprócz wybranych”

8.5.3.21696

Usprawnienia:

 • W oknie informacji o urządzeniu: informacje o stanie Agenta
 • W oknie duplikatów: możliwość scalania urządzeń + kolumna „Stan agenta”
 • W widoku „Agenty”: dodatkowa kolumna „Zewnętrzny IP”
 • W głównym widoku: optymalizacja czasu odświeżania drzewa map sieci

8.5.2.21100

Nowe funkcje:

HelpDesk:

 • Nowy, przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • Interfejs: Dashboard – Pulpit administratora ze statystykami zgłoszeń
 • Interfejs: widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
 • Interfejs: możliwość zmiany języka interfejsu w czasie rzeczywistym
 • Interfejs: rozbudowana wyszukiwarka; wyniki z listy zgłoszeń oraz artykułów w Bazie Wiedzy
 • Dziennik zdarzeń: powiadomienia w czasie rzeczywistym
 • Automatyzacje: definiowanie automatyzacji bazujących na założeniu: warunek -> akcja
 • Zgłoszenia: edytor WYSIWYG
 • Zgłoszenia: linkowanie do artykułów w Bazie Wiedzy
 • Zgłoszenia: komentarze wewnętrzne
 • Czat: nowy interfejs
 • Czat: wyszukiwarka użytkowników
 • Czat: możliwość przeglądania historii czatów
 • Baza wiedzy: nowy interfejs
 • Baza wiedzy: okładki artykułów
 • Baza Wiedzy: edytor WYSIWYG
 • Baza Wiedzy: możliwość dodania multimediów: plik graficzny, film z YouTube
 • Baza Wiedzy: tworzenie oraz zarządzanie kategoriami artykułów

Usprawnienia:

HelpDesk:

 • Dziennik zdarzeń: przeglądanie aktywności w systemie z filtrowaniem oraz sortowaniem zdarzeń
 • Lista zgłoszeń: rozbudowane filtry i sortowanie
 • Zgłoszenia: szczegółowa metryczka zgłoszenia
 • Usprawnione reguły przypisywania zgłoszeń do pracowników helpdesku
 • Regulowana wielkość okna komunikatu

Users:

 • Szczegółowe informacje o procesach używających łącza
 • Możliwość kategoryzowania odwiedzanych stron WWW

Inventory:

 • Informacje o pamięci RAM: producent, part number, serial number, liczba slotów
 • W audycie sprzętu dodana kolumna z procentowym wykorzystaniem zasobów RAM i HDD
 • Automatyczna aktualizacja wzorców oprogramowania

Ogólne:

 • Możliwość zdefiniowania własnego typu urządzenia
 • Możliwość sterowania usługami systemu Windows na komputerze z Agentem
 • Nazwy pól OID w MIB objects w pułapkach SNMP i w treści alertów
 • Zdarzenie „Agent nie połączył się przez X dni”
 • Sortowanie kształtów/grup w widoku mapy według nazwy lub ilości ikon
 • Automatyczne resetowanie zduplikowanych GUID’ów Agentów
 • Generowanie raportów do PDF
 • Optymalizacja działania zdalnej konsoli przez połączenie internetowe (WAN)

Poprawki:

Inventory:

 • W wydruku kodów kreskowych poprawione zawijanie tekstu oraz wybór (sub-menu: Style) które pola mają być drukowane
 • Możliwość dodania urządzenia bezpośrednio do mapy sieci, mapy użytkownika czy do oddziału

Od nVision 8.5 minimalną wersją systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera nVision jest Windows Vista/Windows Server 2008 = nie ma już możliwości zainstalowania/aktualizacji Serwera nVision na (niewspieranym już przez sam Microsoft) systemie Windows Server 2003.

8.2.1.20202

Nowe funkcje:

 • opcja automatycznej aktualizacji Serwera nVision
 • zdarzenie „Harmonogram” dla uruchamiania akcji bazujących na czasie
 • opcja atlasu: automatyczne przenoszenie ikon agentów pomiędzy mapami sieci

Usprawnienia:

 • Users: możliwość określenia w profilu agenta zakresu godzin dla monitorowania aktywności użytkowników
 • Users: pokazywanie nazw i rozmiarów załączników w monitorowanych wiadomościach e-mail
 • Agent inwentaryzacji działający na różnych dystrybucjach Linux i na Mac OS X
 • HelpDesk: multi-selekcja (przy użyciu Ctrl/Shift i spacji) urządzeń/użytkowników podczas tworzenia komunikatu
 • opcja menu kontekstowego „Uruchom ponownie system” / „Zamknij system” (przez Agenta lub WMI)
 • „Informacja o sieci” – opcja menu na adresie publicznej mapy sieci
 • opcje menu związane z Agentami przeniesione do odrębnego menu
 • dodano typ urządzenia: Skaner
 • odświeżono paski informacyjne

Poprawki:

 • Users: poprawki w mechanizmie filtrowania sieci

8.1.1.19905

Nowe funkcje:

 • Users: blokowanie typów plików pobieranych z WWW + blokowanie portów
 • Inventory: możliwość importu licencji z pliku

Usprawnienia:

 • Inventory: automatyczne wypełnianie pola numeru seryjnego dla środka trwałego typu „Komputer”
 • W oknie duplikatów dodano kolumnę z informacją od jak dawna nie działa dane urządzenie
 • W widoku „Urządzenia” dodano możliwość uwidocznienia następujących kolumn: Oddział, Ważność, Serwer, Router
 • Dodano zapamiętywanie rozwiniętych/zwiniętych gałęzi drzewa map sieci
 • We właściwościach atlasu/mapy/urządzenia dodano zakładkę „Notatnik”

Poprawki:

 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 40

8.0.3.19491

Usprawnienia:

 • Ułatwienia w wyszukiwaniu i usuwaniu urządzeń z okna „Narzędzia \ Pokaż duplikaty”

Poprawki:

 • HelpDesk: ignorowanie wiadomości z autoresponderów w procesowaniu zgłoszeń z e-mail
 • HelpDesk: poprawiono informowanie z ikony Agenta o nowej wiadomości na czacie
 • Poprawiono reskaner i resolver na wypadek duplikatów adresów IP
 • Poprawiono działanie widoku mapowania portów
 • Poprawiono wygładzanie czcionek

8.0.2.19289

Nowe funkcje:

 • HelpDesk: przypisywanie pracowników helpdesk do kategorii zgłoszeń
 • HelpDesk: procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail
 • HelpDesk: baza wiedzy
 • Inventory: Agent na Android

Usprawnienia:

 • Odświeżony interfejs konsoli
 • Nowe typy i ikony urządzeń
 • Odświeżony interfejs WebAccess/HelpDesk
 • HelpDesk: usprawnienia w wyszukiwaniu
 • HelpDesk: komunikaty z konsoli nVision
 • HelpDesk: możliwość utworzenia zadania dystrybucji na bazie zadania już utworzonego
 • HelpDesk: możliwość utworzenia komunikatu na bazie komunikatu już wysłanego
 • HelpDesk: możliwość utworzenia komunikatu dla Agentów z wybranej mapy sieci lub oddziału
 • Users: monitorowanie wiadomości e-mail SSL/TLS POP3/SMTP oraz w 64-bitowych klientach poczty
 • Users: monitorowanie stron WWW w 64-bitowych przeglądarkach
 • Users: informacja w przeglądarce o zablokowaniu strony WWW przez Agenta
 • Inventory: możliwość zdefiniowania prefiksu/sufiksu numeru inwentarzowego w konfiguracji środka trwałego
 • Automatyczne wypełnianie we właściwościach urządzenia pól „Info1″ i „Info2″ zawartością pól „Opis komputera” i „Grupa robocza” z Panel sterowania \ System
 • Ułatwienia w wyszukiwaniu i usuwaniu urządzeń z okna „Narzędzia \ Pokaż duplikaty””
 • Filtr mapy inteligentnej „Producent karty sieciowej”
 • Status urządzenia: „Archiwalny”

Poprawki:

 • HelpDesk: poprawiono sortowanie zgłoszeń (np. wg priorytetów) przy stronicowaniu
 • Users: poprawiono blokowanie stron WWW korzystających z protokołu HTTPS
 • Poprawiono reskaner i resolver na wypadek duplikatów adresów IP

7.6.2.17769

Usprawnienia:

 • DataGuard: zgłoszenie blokady podłączanego urządzenia w „dymku” z ikony Agenta
 • Bardziej dokładne informacje o statusie Agentów w głównych widokach „Urządzenia” i „Agenty”

Poprawki:

 • HelpDesk: poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami
 • HelpDesk: resetowanie stanu CapsLock na zdalnej maszynie po nawiązaniu połączenia
 • Poprawiono definicje serwisów HTTP i HTTPS

7.6.1.17665

Nowe funkcje:

 • Serwer syslog

Usprawnienia:

 • Inventory: dodano zdarzenia alarmów na zmiany w informacjach systemowych (komendy startowe, udziały sieciowe, stan S.M.A.R.T.)
 • WMI przez Agenta (dla monitorowania liczników, usług i dziennika Windows bez potrzeby otwierania zdalnego dostępu do WMI)
 • ujednolicenie widoków tabelarycznych (dla lepszej czytelności przy wyższych rozdzielczościach ekranu)

Poprawki:

 • HelpDesk: aktualizowanie daty modyfikacji zgłoszenia w przypadku dowolnej zmiany jego zawartości (również gdy dodano komentarz, załącznik, zrzut ekranu)
 • HelpDesk: powiadomienie e-mail do osoby przypisanej do zgłoszenia o jakiejkolwiek zmianie w zgłoszeniu
 • HelpDesk: domyślnie zaznaczona opcja powiadamiania osoby zgłaszającej o zmianach w zgłoszeniu
 • włączanie identyfikacji urządzenia po nazwie DNS (gdy brak adresu MAC) tylko w przypadku, gdy odpytanie IP DNS daje ten sam rezultat w obu kierunkach

7.5.5.17498

Usprawnienia:

 • HelpDesk: mozliwość blokowania myszy i klawiatury użytkownika w zdalnym dostępie
 • automatyczna identyfikacja urządzeń po adresie MAC
 • limitowanie ilości automatycznych kopii zapasowych

Poprawki:

 • poprawiono działanie widoku mapowania portów

7.5.4.17059

Usprawnienia:

 • DataGuard: monitorowanie operacji wykonywanych przez poszczególnych uzytkowników w systemie plików na udziałach sieciowych (w udostępnionych folderach)
 • DataGuard: filtr „Pokaż tylko urządzenia które mają prawa indywidualnie”
 • Inventory: informacja w historii z jakiego adresu IP Agent połączył się do nVision + dwuklik na wierszu zawierającym publiczny adres IP otwiera stronę z jego geolokalizacją
 • filtr mapy inteligentnej „Mapowanie portów”
 • zwiększenie szybkości dosyłania danych z Agentów do nVision
 • alfabetyczne sortowanie map i oddziałów

Poprawki:

 • Users: poprawiono monitorowanie stron odwiedzonych w Chrome 38+

7.5.3.16637

Usprawnienia:

 • aktualizacja silnika bazy danych
 • usprawniono aktualizowanie danych z interfejsów SNMP
 • poprawiono mechanizm odczytywania kluczy systemów Windows 8

Poprawki:

 • poprawiono wyświetlanie raportów
 • poprawiono stronicowanie zgloszeń w module HelpDesk
 • poprawiono mechanizm skanera sieci

7.5.2.16260

Nowe funkcje:

 • Nowa baza danych (PostgreSQL)
  • Zwiększona wydajność i stabilność, dużo mniejszy rozmiar bazy – dzięki przejściu na szeroko stosowany standard – PostgreSQL (nowa baza jest typowo o ponad 50% mniejsza po przejściu na v7.5).
 • Agent i skaner offline zbierający dane inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania na Linux Ubuntu (jeśli potrzebujesz Agenta na inną dystrybucję Linux lub Mac OS X, skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną)

Usprawnienia:

 • Optymalizacja zdalnej konsoli
  • Konsola zdalna działa wydajnie przez połączenie internetowe (WAN).
 • Automatyczna aktualizacja zdalnej konsoli
  • Po zainstalowaniu nowej wersji programu nie musisz już aktualizować konsoli na wszystkich komputerach – program wykona to automatycznie podczas pierwszego połączenia.
 • Zawsze aktualna pomoc i mniejszy plik instalacyjny
  • Dzięki wprowadzeniu w programie Podręcznika Użytkownika w wersji online masz zawsze dostęp do najnowszej wersji, a plik instalacyjny znacznie się zmniejszył (z ok. 230MB do 100MB).
 • Pobieranie listy użytkowników z wybranego OU w Active Directory

7.1.2.15344

Usprawnienia:

 • w menu Plik \ Wyloguj dodano nazwę aktualnie zalogowanego w Konsoli nVision administratora
 • zaktualizowano listę producentów kart sieciowych

Poprawki:

 • poprawiono wydajność działania Konsoli nVision
 • poprawiono mechanizm aktualizacji konfiguracji Agentów nVision
 • poprawiono wydajność generowania raportów
 • poprawiono mechanizm połączeń HelpDesk
 • poprawiono mechanizm mapowania portów

7.1.1.14727

Usprawnienia:

 • konfigurowanie uprawnień administratorów: zarządzanie prawami dostępu do map oraz blokowanie wykonywania czynności dla wybranych modułów
 • dziennik dostępu: informacja o czynnościach wykonanych przez poszczególnych administratorów

7.0.4.14485

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm kontroli połączeń z Agentami i Konsolami nVision
 • poprawiono mechanizm generowania raportów

7.0.3.14372

Poprawki:

 • poprawiono działanie konsoli
 • poprawiono mechanizm bazy danych
 • poprawiono działanie akcji alarmu dla usług Windows

7.0.2.14355

Nowe funkcje:

 • zdalna konsola: instalowane na komputerach Administratorów zdalne konsole umożliwiają ich jednoczesną pracę z programem

6.5.4.14214

Usprawnienia:

 • HelpDesk: dodano segment raportu „Zgłoszenia administratorów HelpDesk”

Poprawki:

 • Network: poprawiono mechanizm filtrowania wpisów z Dziennika Zdarzeń Windows

6.5.3.13719

Usprawnienia:

 • Inventory: odczytywanie kluczy Microsoft Office 2013
 • Network: dodano segment raportu Windows Event Log

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm bazy danych

6.5.2.13581

Nowe funkcje:

 • działanie nVision w trybie usługi na systemach Microsoft Windows Vista i nowszych
 • HelpDesk: zdalny dostęp działający w dowolnej przeglądarce obsługującej HTML5
 • Web Access: podgląd danych: Agenty, Użytkownicy, Środki Trwałe, DataGuard

Usprawnienia:

 • Users, HelpDesk: pytanie użytkownika o zgodę przy próbie podglądu pulpitu przez administratora
 • optymalizacje w zakresie wydajności monitorowania serwisów TCP/IP
 • Users: blokowanie również stron HTTPS

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm bazy danych
 • poprawiono działanie funkcji Wake On LAN
 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzanych stron w Chrome 28

6.3.3.13188

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm bazy danych
 • Inventory: poprawiono rozpoznawanie pamięci RAM

6.3.2.13126

Usprawnienia:

 • HelpDesk: możliwość wyłączenia czatu

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm naprawy bazy danych

6.3.1.12966

Usprawnienia:

 • usprawniony mechanizm kopii zapasowych i naprawy bazy danych
 • Inventory: uwzględnianie downgrade’ów w audycie oprogramowania

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm wykrywania serwisów
 • Network: poprawiono mechanizm monitorowania WMI
 • po odinstalowaniu Agenta usuwany jest również wpis w MSI
 • DataGuard: szybsze przesyłanie informacji z audytu plików
 • Users: poprawiono raporty kosztów wydruków
 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 20

6.2.5.12601

Usprawnienia:

 • dodano filtr mapy inteligentnej dla adresu MAC urządzenia

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm raportów
 • poprawiono mechanizm dystrybucji plików

6.2.4.12476

Usprawnienia:

 • Network: przebudowany mechanizm odczytywania informacji z WMI

Poprawki:

 • DataGuard: naprawiony brak widoczności użytkowników domenowych w konfiguracji uprawnień

6.2.3.12318

Usprawnienia:

 • komunikat w przypadku, gdy zewnętrzne Agenty nie nawiązały połączenia do Atlasu

Poprawki:

 • Inventory: poprawione odczytywanie numeru seryjnego komputera
 • Inventory: optymalizacje drukowania kodów kreskowych
 • poprawione wysyłanie powiadomień e-mail SSL
 • poprawiony mechanizm usuwania ikon urządzeń z mapy sieci
 • opcja „Agent Tymczasowo wyłącz” wyłącza również DataGuard na komputerze z danym Agentem
 • poprawione limitowanie połączeń przychodzących od Agentów

6.2.2.11928

Poprawki:

 • Inventory: poprawiono usuwanie danych urządzenia
 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 16
 • HelpDesk: poprawiono stabilność połączenia zdalnego dostępu
 • Inventory: poprawiono drukowanie kodów kreskowych

6.2.2.11854

Usprawnienia:

 • przycisk „Pokaż duplikaty” w oknie zarządzania wzorcami oprogramowania
 • wysyłanie wiadomości z informacją o przydzieleniu zgłoszenia do osoby, której to zgłoszenie zostało przydzielone

Poprawki:

 • poprawiono odświeżanie ekranu w zdalnym dostępie
 • poprawiono mechanizm wydruku kodów kreskowych

6.2.1.11643

Nowe funkcje:

 • Narzędzia: Serwer Pułapek SNMP

Usprawnienia:

 • zoptymalizowano proces zamykania atlasu i programu
 • zdalny dostęp w przeglądarce: opcja „Tylko podgląd”
 • właściwości licencji: opcja automatycznego przypisywania do aplikacji
 • NetTools w wersji 5

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm usuwania map sieci
 • poprawiono mechanizm odczytu nieprawidłowych danych z bazy

6.1.2.11490

Nowe funkcje:

 • Opcja „Wake on LAN” na interfejsach i urządzeniach
 • Nowe akcje: „Wyślij pułapkę SNMP”, „Wyślij pakiet Wake On Lan”
 • Nowe zdarzenie: „Pułapka SNMP”

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm inwentaryzacji oprogramowania
 • poprawiono mechanizm generowania raportów
 • poprawiono wprowadzanie znaków w oknie propagacji adresu atlasu oraz w oknie konfiguracji HelpDesk
 • poprawiono mechanizm zbierania informacji o wydrukach
 • poprawiono mechanizm resetowania danych Agenta
 • poprawiono mechanizm inwentaryzacji sprzętu
 • poprawiono pokazywanie ikon urządzeń skopiowanych i usuniętych z pierwotnej mapy sieci
 • poprawiono testowanie poświadczeń SNMP

6.1.1.11330

Nowe funkcje:

 • kody kreskowe w Środkach Trwałych:
  • możliwość drukowania kodów kreskowych dla środków trwałych, które posiadają numer inwentarzowy
  • dzięki aplikacji mobilnej można zinwentaryzować sprzęt posiadający kody kreskowe (pobierz aplikację mobilnąoraz instrukcję obsługi)
 • możliwość archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych

Usprawnienia:

 • możliwość wybrania lub podania adresu IP komputera z zainstalowanym nVision przy instalacji Agenta przez WMI i paczkę MSI
 • poprawiono mechanizm aktualizacji wzorców oprogramowania

Poprawki:

 • poprawiono wydajność generowania raportów
 • poprawiono mechanizm wyszukiwania w wydrukach
 • poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 13
 • poprawiono mechanizm filtrowania listy licencji
 • poprawiono ustawianie własnego logo w konfiguracji HelpDesk
 • poprawiono import użytkowników z Active Directory
 • poprawiono przechodzenie między mapami w interfejsie www
 • poprawiono mechanizm przesyłania zrzutów ekranowych

6.0.3.11114

Poprawki:

 • poprawiono raporty używanych aplikacji
 • poprawiono odczytywanie danych z tabel SNMP w mapowaniu portów
 • poprawiono poziom szczegółowości informacji o stanie połączenia z Agentem
 • poprawiono działanie skanera sieci: dodano pokazywanie ilości przeskanowanych adresów, zoptymalizowano użycie listy ignorowanych adresów

6.0.3.11074

Poprawki:

 • poprawiono sortowanie w kolumnach tabel
 • poprawiono odczytywanie danych z tabel SNMP w mapowaniu portów
 • poprawiono importowanie kart sieciowych do Środków Trwałych z systemów starszych niż Windows Vista
 • poprawiono problem z przyciskiem „Dodaj”
 • poprawiono działanie zdarzenia „Zmiana w zasobach sprzętowych”
 • odblokowano możliwość edycji serwisów utworzonych przez zduplikowanie już istniejących
 • poprawiono problem z brakiem odpowiedzi programu podczas łączenia przez proxy

6.0.2.10959

Nowe funkcje:

 • integracja modułu DataGuard z Active Directory – zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników
 • widok „Użytkownicy” w oknie głównym nVision – pokazuje najważniejsze informacje dotyczące użytkowników (odpowiednik „Listy urządzeń”), w tym: na jakim komputerze użytkownik aktualnie pracuje, czy użytkownik jest aktualnie aktywny (czy siedzi przy komputerze), status użytkownika na czacie HelpDesk, aktualnie używany program, aktualnie oglądana strona
 • możliwość generowania raportów dla użytkowników Active Directory niezależnie od tego, na jakich komputerach pracowali w danym czasie
 • mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji
 • obsługa szyfrowania SSL w powiadomieniach e-mail
 • widok „Agenty” w oknie głównym nVision – pokazuje status oraz szczegółowe informacje dotyczące zainstalowanych Agentów na stacjach roboczych, w tym dodatkowe informacje systemowe (użycie procesora stacji roboczej, wolna pamięć stacji roboczej)
 • widok „Środki Trwałe” w oknie głównym nVision
 • dystrybucja oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI)
 • mechanizm kolejkowania dystrybucji, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji
 • obsługa załączników w module HelpDesk
 • obsługa zrzutów ekranowych w module HelpDesk
 • okna audytowe posiadają możliwość filtrowania elementów per oddział
 • możliwość wysyłania komunikatów do wybranych komputerów lub użytkowników w HelpDesk

Usprawnienia:

 • optymalizacja monitorowania TCP w dużych sieciach
 • przyśpieszono czas generowania dużych raportów
 • poprawiono rozpoznawanie edycji MS SQL w module Inventory
 • możliwość wyłączenia przesyłania tapety oraz kompozycji Windows w Zdalnym Dostępie
 • usprawniona komunikacja z Agentem podczas zmiany wersji programu (wersjonowanie)

5.5.7.10042

Nowe funkcje:

 • dodano segment raportu prezentujący zaudytowane pliki użytkownika
 • możliwość definiowania alarmów na określone pola Środków Trwałych (np. przypominające o upływie gwarancji)

Usprawnienia:

 • w raporcie audytu DataGuard dodany status urządzenia
 • dodanie urządzenia do listy ignorowanych adresów powoduje dodanie jego nazwy, a nie adresu IP
 • na liście adresów sieciowych urządzenia oraz w zakładce „Mapowanie portów” jest wyświetlany producent karty sieciowej

Poprawki:

 • w audycie wydruków nie są tworzone duplikaty pochodzące z terminala usług
 • poprawiono działanie reguł blokowania stron internetowych
 • poprawiono monitorowanie odwiedzanych stron za pomocą przeglądarek Google Chrome oraz Mozilla Firefox
 • poprawiono zbieranie danych z Agenta dotyczących zainstalowanego sprzętu

5.5.5.9818

Nowe funkcje:

 • integracja modułu HelpDesk z Active Directory: istnieje możliwość pobrania użytkowników z Active Directory skutkiem czego nie trzeba tworzyć ich w nVision HelpDesk

Usprawnienia:

 • poprawiono stabilność oraz wydajność działania PortMappera
 • zwiększono stabilność działania stałego połączenia Agenta z nVision
 • gdy stałe połączenie z Agentem jest aktywne, informacja „Ostatnie połączenie z Agentem” jest wyróżniona kolorem zielonym
 • możliwość edycji/usuwania wielu rekordów naraz w Środkach Trwałych
 • kombinacja klawiszy Ctrl+F wywołuje okno wyszukiwania hostów
 • dodatkowe informacje w dzienniku zdarzeń DataGuard
 • poprawiono konfigurację segmentów raportów inwentaryzacji oprogramowania

Poprawki:

 • poprawiono odczytywanie numeru seryjnego niektórych urządzeń
 • poprawiono odczytywanie kluczy aktywacyjnych Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2002, Microsoft Project 2002
 • poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie się okna zarządzania serwisami przy dodawaniu nowego serwisu
 • poprawiono odczytywanie czasów spędzonych na stronach w najnowszych wersjach przeglądarki Firefox (4.0 oraz 5.0)

5.5.4.9633

Usprawnienia:

 • poprawiono działanie SNMP v3 z urządzeniami CISCO
 • poprawiono działanie programu w przypadku braku licencji na moduł Inventory;
 • poprawiono działanie modułu DataGuard z Hubami USB

5.5.4.9613

Nowe funkcje:

 • Moduł administracyjno-rozliczeniowy (tzw. Środki Trwałe) w module Inventory: baza ewidencji majątku IT zintegrowana z informacjami z Agentów dot. oprogramowania i sprzętu:
  • przechowywanie wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz elastyczne rozszerzanie i aktualizowanie zgromadzonych informacji
  • możliwość definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów (pól) oraz wartości – dla danego urządzenia lub oprogramowania można podawać dodatkowe informacje, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny plik .DOC, .XLS, skan czy też własny komentarz; możliwość importu danych z zewnętrznego źródła (CSV)
  • możliwość przypisywania środków do oddziałów lub komputerów
  • specjalny widok audytowy zestawia wszystkie środki trwałe, w tym urządzenia i zainstalowane na nich oprogramowanie
 • Baza zgłoszeń i czat w module HelpDesk:
  • baza zgłoszeń umożliwia użytkownikom (zarówno tym z zainstalowanym Agentem, jak i bez niego – po zalogowaniu się) zgłaszać problemy techniczne za pomocą mechanizmu tworzenia tzw. ticketów (zgłoszeń)
  • tickety są rozwiązywane przez pracowników HelpDesku
  • w części dla administratorów przychodzące zgłoszenia są przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim osobom/ grupom osób (wg kategorii problemów), które otrzymują powiadomienie o przypisanym im problemie do rozwiązania
  • użytkownik może monitorować proces rozwiązywania zgłoszonego przez niego problemu i jego aktualnego statusu, jak również wymiany informacji z administratorem za pomocą komentarzy, które mogą być wpisywane i śledzone przez obydwie strony
  • możliwość wysyłania przez pracowników wsparcia technicznego informacji do użytkowników z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości (np. o planowanym restarcie serwera z prośbą o zapisanie zmian w plikach, na których pracują użytkownicy)
  • mechanizm bazy zgłoszeń działa w oparciu o interfejs webowy (w przeglądarce internetowej) i jest zintegrowany ze strukturami nVision (oddziałami) i także z tego poziomu można uruchomić zdalny dostęp (możliwość przechwytywania konsoli laptopa znajdującego się poza biurem, również za routerem domowym pracownika)
  • czat umożliwiający przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami
 • Nowa wydajność, stabilność i jakość:
  • po ostatnich optymalizacjach i poprawkach nie są znane żadne większe problemy (program jest bardzo stabilny; Agenty nie obciążają komputerów) – obecnie nVision jest prawdopodobnie najbardziej wydajnym programem w tej klasie oprogramowania

5.0.5.9389

Usprawnienia:

 • status urządzenia, które znajduje się w sieci rozległej lub za firewallem/NATem oraz ma włączoną opcję „Stałe połączenie z nVision” jest bazowany na stanie połączenia zamiast stanie monitorowania usług TCP
 • podczas połączenia VNC ze stacją roboczą jest wyświetlana ikona połączenia w pasku zadań jeśli jest włączona opcja „Notyfikuj o połączeniu” w profilu Agenta
 • okno Zdalnego dostępu zapamiętuje swoje ustawienia
 • dodano funkcje eksportu wszystkich zrzutów ekranowych pobranych z Agenta
 • Web Access: dodano wyświetlanie informacji Info1/Info2 o urządzeniach, rozdzielono nazwę urządzenia na kolumny adres IP oraz DNS
 • dodano animację lokalizacji ikony podczas korzystania z funkcji wyszukiwania komputera w atlasie
 • podczas dodawania nowego komputera dodano możliwość wpisania jego maski sieciowej
 • możliwość usunięcia wydruków z okna audytu wydruków
 • poprawiono obsługę pendrive’ów firmy Kingston z szyfrowaniem sprzętowym
 • dodano nowe segmenty raportów dotyczące monitorowania wiadomości e-mail

Poprawki:

 • podczas ręcznego skanowania komputera za pomocą Skanera Inwentaryzacji jest brana pod uwagę lista ignorowanych folderów
 • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie listy nagłówków używanych aplikacji z całego tygodnia w widoku tygodniowym, zamiast dla konkretnego dnia
 • poprawiono błąd, który powodował brak rekalkulacji alarmów, które zostały zmodyfikowane lub usunięte
 • poprawiono mechanizm tworzenia map routingu
 • poprawiono mechanizm rysowania komponentów w oknie edycji filtra inteligentnej mapy na systemach Windows XP i 2003 bez włączonych tematów graficznych
 • poprawiono mechanizm odczytywania kluczy z rejestru dla aplikacji 64-bitowych w Inwentaryzacji Oprogramowania

5.0.4.9204

Nowe funkcje:

 • możliwość wymuszenia skanowania dysków sieciowych w skanerze offline za pomocą parametru „/network”
 • dodano wyświetlanie informacji „Info1/Info2” o urządzeniu w widoku kolumnowym mapy
 • niemiecka wersja językowa

Poprawki:

 • poprawiono błąd, który mógł powodować utworzenie domyślnej akcji e-mail z nieprawidłowym adresem

5.0.3.9095

Usprawnienia:

 • dodano pole wyszukiwania do okna wyboru urządzenia
 • możliwość podania nazwy DNS adresu lokalizacji nVision podczas tworzenia paczki MSI Agenta nVision jak i podczas ręcznej instalacji z pliku exe
 • poprawiono czas przesyłania zaległych danych przez Agenta
 • w trakcie skanowania plików za pomocą skanera offline jest brana pod uwagę lista ignorowanych folderów z ustawień nVision

Poprawki:

 • poprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie urządzenia z nVision jeśli występowało ono na mapie inteligentnej
 • poprawiono błąd, który powodował nieprawidłowy rozmiar obrazka przy eksporcie mapy
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wyświetlanie w tytule okna źródła edytowanych alarmów
 • poprawiono wyświetlanie typu licencji w raporcie „Lista oprogramowania komputera”

5.0.1.8950

Nowe funkcje:

 • możliwość zdefiniowania alarmu o zmianach na portach switcha tylko dla nowych adresów MAC
 • kompaktowanie danych aktywności użytkownika w module Users:
  • możliwość włączenia kompaktowania dla przychodzących danych w profilu Agenta
  • możliwość włączenia kompaktowania danych starszych niż określony zakres czasu
  • możliwość kompaktowania zebranych danych za pomocą narzędzia „nVision kopie zapasowe i naprawa bazy danych”

Usprawnienia:

 • odseparowano okno zdalnego dostępu do osobnego procesu w celu zwiększenia stabilności programu
 • dodano komunikat ostrzegawczy przy próbie zablokowania wszystkich urządzeń sieciowych w module DataGuard
 • pobieranie danych na żądanie z Agenta działa teraz także dla urządzeń w sieciach rozległych lub za firewallem (wymagane włączenie opcji „Stałe połączenie z nVision”)
 • dodano raport prezentujący listę zainstalowanych aplikacji wraz z informacją o komputerach, na których została zainstalowana

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm usuwania powiązań do plików i rejestrów podczas usuwania aplikacji z poziomu listy aplikacji urządzenia
 • poprawiono odczytywanie informacji o portach WAN z urządzeń SNMP
 • poprawiono błąd powodujący brak możliwości wybrania oddziału lub inteligentnej mapy jako źródła danych automatycznego raportu
 • poprawiono błąd, który mógł powodować występowanie BSOD na komputerach z zainstalowanym systemem antywirusowym ESET NOD32 oraz pendrive’ami z szyfrowaniem sprzętowym
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawny odczyt klucza licencyjnego niektórych wersji Microsoft Office

5.0.1.8773

Nowe funkcje:

 • numery seryjne (klucze licencyjne) dla Windows / Office / Visual Studio / Microsoft SQL Server odczytywane razem z listą aplikacji; użytkownik ma także możliwość dodawania numeru dla innych aplikacji oraz edytowania tych wykrytych przez Agenta
 • monitorowanie kosztów wydruków:
  • możliwość ustalenia kosztu papieru per format
  • możliwość ustalenia kosztu druku per drukarka i per format
  • możliwość „grupowania” drukarek poprzez identyfikację drukarki jako inna drukarka
  • zintegrowane z oknem Audytu Wydruków (kolumna z kosztem wydruku oraz podsumowania)
  • zintegrowane z zakładką wydruków użytkownika w Host Info
 • raporty prezentujące koszt wydruków:
  • całkowity
  • całkowity na użytkownika
  • całkowity na drukarkę
  • całkowity na drukarkę ze szczegółami formatów
 • inteligentne mapy i oddziały: pozwalają lepiej zarządzać logiczną strukturą urządzeń w przedsiębiorstwie (oddziały) oraz tworzyć dynamiczne mapy wg własnych filtrów (mapy inteligentne)
 • nowości w module DataGuard: system alarmów oraz zarządzanie prawami dostępu do urządzeń, które nie działają w oparciu o system plików, czyli:
  • telefony komórkowe
  • odtwarzacze multimedialne w trybie WPD (np. odtwarzacze MP3)
  • aparaty fotograficzne
  • drukarki
  • karty sieciowe, Wi-Fi
  • porty Bluetooth, IrDA itp.

Usprawnienia:

 • Remote Access działa także, gdy Agent jest za NAT’em – w sieciach rozległych oraz przez Internet z poziomu nVision Web Access; połączenie jest przekierowane przez nVision (wcześniej było połączenie bezpośrednie z Agentem/VNC); musi być włączona opcja w profilu Agenta Ogólne/Stałe połączenie z nVision (domyślnie wyłączone)
 • obsługa polskich znaków w Remote Access: działa tylko z konsolą nVision, w Web Access trzeba używać Shift+Tylda+Znak
 • Web Access: dodatkowe opcje podczas logowania:
  • częstość odświeżania mapy, 3/15/60s, domyślnie 15s
  • możliwość wł./wył. automatycznego odświeżania gdy użytkownik jest nieaktywny (teraz domyślnie okna odświeżają się, nawet gdy user jest nieaktywny)
 • możliwość generowania raportów dla użytkowników Web Access: poprzednio raporty mógł generować tylko administrator; teraz użytkownicy mogą generować raporty dla hostów i map, dla których mają uprawnienia ‚Widok host-info’; raporty dla atlasu może generować tylko administrator WA

Poprawki:

 • poprawiona stabilność i wydajność działania programu

4.5.7.8214

Nowe funkcje:

 • dodano kolumnę z identyfikatorem Agenta na liście urządzeń nVision
 • dodano adres MAC urządzenia jako zmienną w akcjach nVision
 • dodano raporty dla sieci: Podsumowanie aktywności użytkowników Map, Podsumowanie czasu dostępności urządzeń w mapach
 • dodano dodatkowe informacje o pamięci RAM w inwentaryzacji sprzętu: prędkość oraz typ

Poprawki:

 • wyeliminowano możliwość pozostawienia wykrytych aplikacji w inwentaryzacji oprogramowania bez przypisanych plików oraz wpisów rejestrowych
 • wyeliminowano możliwość wyświetlania się nieprawnego czasu ostatniego użycia aplikacji, gdy używano opcji „Hibernuj” na stacji roboczej
 • wyeliminowano możliwość wyświetlania się pustych wpisów w oknie z listą urządzeń, na których zainstalowana jest określona aplikacja
 • wyeliminowano możliwość wyświetlania się ujemnych rozmiarów kopii zapasowych atlasów, jeśli ich rozmiar przekraczał 4 GB

4.5.6.7733

Nowe funkcje:

 • dodano licznik wydajności pozwalający na monitorowanie poprawności działania usługi HTTPS z możliwością wykorzystania certyfikatów użytkownika

Usprawnienia:

 • dodano przycisk usuwania zapisanych zrzutów ekranowych dla konkretnego użytkownika w oknie “Informacje o Urządzeniu”
 • funkcja ręcznego importu danych z inwentaryzacji z komputerów bez zainstalowanego Agenta (ręczny skaner) uwzględnia teraz także pliki multimedialne
 • podczas zbierania po razy pierwszy z danego komputera informacji o aplikacjach alarmy o nowo zainstalowanych aplikacjach nie są generowane
 • w głównym oknie nVision dodano komunikat informujący o konieczności wykonania operacji naprawy bazy danych (gdy taka konieczność zostanie wykryta)
 • poprawiono efektywność tworzenia heurystycznych wzorców oprogramowania

Poprawki:

 • wyeliminowano nieusuwanie się informacji licencyjnych po usunięciu wzorca programu
 • naprawiono wyświetlanie się niepoprawnej nazwy nowych modeli procesorów z danych z inwentaryzacji z systemu Windows XP
 • wyeliminowano sporadyczne zawieszanie się programu podczas zamykania go
 • w edytorze segmentu raportu „Zasoby sprzętowe” naprawiono niewyświetlanie się nazw kolumn

4.5.5.7488

Poprawki:

 • poprawiono odczytywanie numerów seryjnych monitorów niektórych producentów
 • wyeliminowano sporadyczne chowanie się okna “Informacje o urządzeniu” podczas przeglądania danych aktywności użytkownika
 • wyeliminowano niespójność danych licencji po usunięciu wzorca aplikacji
 • wyeliminowano sporadyczne zawieszanie się okna “Windows EventLog Entries” dla urządzenia ze zbyt dużą ilością zebranych informacji

4.5.4.7313

Usprawnienia:

 • dodano pozycję w menu start program “Uruchom usługę nVision”, gdy program został zainstalowany jako usługa Windows na systemach XP lub Server 2003

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm odczytu informacji o zajętości procesora zgodnie z http://support.microsoft.com/kb/949701
 • poprawiono błąd, który powodował w niektórych konfiguracjach niewyświetlanie się drukarek lokalnych w informacjach o sprzęcie komputera

4.5.3.7245

Nowe funkcje:

 • DataGuard – wersja oficjalna + raporty
 • inwentaryzacja oprogramowania: nowa baza wzorców aplikacji (ponad 500 wzorców)
 • zarządzanie prawami dostępu do konsoli nVision w przeglądarce internetowej; przypisywanie określonych map oraz informacji do jakich użytkownik ma dostęp
 • lepsze wsparcie dla alarmów bazujących na licznikach stanowych SNMP i Windows – możliwość zdefiniowania warunku “wartość równa” oraz “wartość różna”

Usprawnienia:

 • zmniejszono zużycie procesora procesu bazodanowego nVision

Poprawki:

 • poprawiono czytanie numerów seryjnych komputera

4.5.2.7110 Beta

Usprawnienia:

 • optymalizacja czasu generowania się raportów dotyczących aktywności użytkowników.

Poprawki:

 • poprawiony błąd, który uniemożliwiał korzystanie z modułu DataGuard na komputerze z zaszyfrowaną partycją systemową za pomocą programu TrueCrypt, na którym dodatkowo uruchomione było inne oprogramowanie warstwy plików (np. system antywirusowy, automatyczne backupy)

4.5.1.7049 Beta

Nowości:

 • udostępniony moduł DataGuard (wersja sieciowa, zarządzana centralnie)
  • blokowanie portów i nośników
  • blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, stacje dyskietek
  • zarządzanie prawami dostępu do portów
  • definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików
  • autoryzowanie urządzeń firmowych
  • całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych lub komputerów
  • centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów
  • audyt operacji na urządzeniach przenośnych
  • zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika
  • ochrona przed usunięciem: zabezpieczenie hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora

Nowe funkcje:

 • wyodrębnienie z opcji programu czasu przechowywania zrzutów ekranowych pobranych ze stacji roboczych (w celu zwiększenia efektywności użycia miejsca na dysku)

Usprawnienia:

 • zwiększona wydajność przesyłania informacji o plikach użytkownika

Poprawki:

 • poprawiony błąd występujący w określonych sytuacjach przy połączeniach zdalnego pulpitu z sesją fizyczną na systemie Windows Server 2003
 • poprawiona jakość odczytu nagłówków stron z przeglądarki Internet Explorer z niestandardowym tytułem

4.1.7.6971

Poprawki:

 • poprawiony i zoptymalizowany algorytm tworzenia wzorców oprogramowania na bazie wpisów z rejestru
 • poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej ilości wolnego miejsca na dysku w inwentaryzacji sprzętu

4.1.7.6921

Usprawnienia:

 • Agent odczytuje informację z pola „InternalName” pliku, jeśli brak pola „OriginalFileName”
 • automatyczny restart usługi bazodanowej nVision, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd przy uruchamianiu programu
 • zwiększenie wydajności funkcji rysowania mapy

4.1.7.6896

Poprawki:

 • poprawiony błąd powodujący sporadyczne nieprawidłowe liczenie wolnego miejsca na dysku w inwentaryzacji sprzętu
 • poprawiona funkcja procesująca wzorce oprogramowania, która błędnie tworzyła instancję aplikacji, której wzorzec nie zawierał elementów identyfikacyjnych
 • poprawiony błąd, który mógł spowodować zablokowanie się importu danych inwentaryzacji oprogramowania

4.1.6.6862

Nowe funkcje:

 • możliwość tworzenia listy ignorowanych adresów IP i DNS w reskanerze sieciowym

Usprawnienia:

 • dodana możliwość wyłączenia przesyłania informacji systemowych przez Agenta w profilu Agenta
 • ujednolicenie menu kontekstowe w widoku mapy oraz listy urządzeń
 • automatyczny restart usługi bazodanowej przed operacją naprawy bazy
 • zwiększenie wydajności funkcji odczytywania listy lokalnych użytkowników przez Agenta

Poprawki:

 • poprawiony błąd powodujący sporadyczny brak skanowania plików wykonywalnych w Agencie

4.1.5.6735

Usprawnienia:

 • dodany przycisk procesowania wzorców na wszystkich urządzeniach w oknie zarządzania wzorcami
 • poprawiona procedura aktualizacji adresów komputera z Agentem

Poprawki:

 • poprawiony błąd w procedurze przetwarzania czasów działania procesów

4.1.5.6695

Usprawnienia:

 • limitowanie ilości wysłanych danych w Agencie
 • dodano wybór kategorii raportu w oknie definiowania raportu

Poprawki:

 • usunięty wyciek pamięci, który mógł wystąpić podczas importowania danych Informacji Systemowych
 • poprawiony błąd w wyliczaniu długości przerwy użytkownika
 • poprawiony błąd powodujący sporadyczne zawieszenie się programu na ekranie przeglądarki rejestru
 • poprawiony błąd powodujący brak lub złe działanie alarmowania dla monitorowania dziennika zdarzeń Windows w określonej konfiguracji

4.1.4.6580

Usprawnienia:

 • automatyczny restart usługi serwera bazodanowego w przypadku wykryciu błędu z komunikacją
 • dodany komunikat z pytaniem o deinstalację Agenta podczas usuwania ikony urządzenia w nVision

4.1.2.6554

Usprawnienia:

 • zmieniony wygląd okna konfiguracji zapamiętywania zrzutów ekranowych Agenta
 • ustawiony minimalny interwał zbierania zrzutów ekranowych na 5 sekund
 • zmiana typu licencji programu z „nieznanej” modyfikuje typ licencji odpowiedniego wzorca
 • dodana ikona „Windows Server 2008”

Poprawki:

 • poprawione kopiowanie paczki MSI Agenta
 • poprawiona obsługa komunikacji z Agentami z wersji nVision 3.6
 • poprawiony błąd powodujący niepoprawne rozliczanie różnych typów licencji
 • poprawiony błąd „EDOMParseError” występujący podczas importu Informacji Systemowych

4.1.1.6492

Usprawnienia:

 • dodana ikona stanu komunikacji z Agentem w oknie „Informacje o urządzeniu”
 • zabezpieczenie przed zmianą nazwy pliku wykonywalnego Agenta
 • poprawiona obsługa komunikacji z serwerem bazodanowym
 • wysyłanie danych zebranych przez Agenta z podziałem na paczki w celu zwiększenia stabilności komunikacji
 • ustawienie opcji „Wyłącz integrację LSP” na domyślnie włączoną w profilu Agenta

Poprawki:

 • poprawiona procedura aktualizacji adresów urządzenia, gdy zachodzi zmiana adresu MAC

4.1.0.6430

Usprawnienia:

 • po pobraniu danych z Agenta ikona urządzenia jest ustawiana automatycznie na odpowiedni typ

Poprawki:

 • poprawiona procedura instalacji sterownika LSP
 • poprawiony błąd podczas importu danych inwentaryzacji sprzętu
 • poprawiony błąd powodujący niegenerowanie się alarmów o zmianie zainstalowanego oprogramowania

4.1

Nowości:

 • Zwiększona wydajność programu – możliwość monitorowania i inwentaryzowania do 10 000 urządzeń w pełnym zakresie
 • Instalator MSI – możliwość instalacji Agenta przez ActiveDirectory
 • Nowe raporty i alarmy – dotyczące monitoringu użytkowników i inwentaryzacji
 • Skanowanie plików multimedialnych na komputerach pracowników
 • System info – szczegółowe informacje o konfiguracji systemu Windows
 • Zdalny dostęp – możliwość dostępu do wielu monitorów
 • Dziennik systemowy Windows – możliwość ustawienia filtrów w celu minimalizacji ruchu sieciowego oraz usunięcia zbędnych rekordów
 • Więcej informacji o wydrukach: kolor, duplex, format, itp.
 • Więcej informacji o komunikacji z Agentami – łatwe sprawdzanie gdzie np. Agent został zatrzymany
 • Poprawiona stabilność programu i komunikacja z Agentem
 • Polska wersja programu
 • Wiele innych, mniejszych, poprawek i modyfikacji

4.0

Nowości:

 • Większa wydajność – program wraz z Agentami został przystosowany do monitorowania i inwentaryzowania sieci rozległych z tysiącami komputerów i połączeniami WAN
 • Zaawansowane monitorowanie pracowników:
  • Liczba odwiedzin stron z nagłówkami i czasem wizyt (zestawienie ogólne otwieranych stron oraz łączny czas przebywania na danej stronie)
  • Dokładny czas pracy: godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy
  • Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika
  • Szczegółowa lista używanych programów łącznie z czasem rozpoczęcia/zakończenia użytkowania aplikacji oraz listą otwieranych dokumentów. Czas nieaktywności uruchomionych programów (do analizy wykorzystania licencji jednoczesnego uruchamiania – tzw. „concurrent licenses”)
  • Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe
  • Monitoring wydruków: raport zawierający informacje o dacie wydruku, wykorzystanej drukarce oraz drukowanym dokumencie. Audyt wydruków wg użytkowników/drukarek
  • Monitoring wiadomości e-mailowych (kto, do kogo, temat, rozmiar – bez treści)
 • Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania i audyty:
  • Zarządzanie posiadanymi licencjami (typami licencji); raport zgodności licencji
  • Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji
  • Automatyczne wykrywanie zainstalowanych aplikacji wykorzystujące rozbudowaną bazę wzorców (aktualizowaną przez Internet i uzupełnianą przez użytkowników)
  • Wykrywanie aplikacji skopiowanych w postaci plików bez instalacji oraz użytkowanych z dysków wymiennych (pendrive)
  • Automatyczne, heurystyczne tworzenie brakujących wzorców
 • Zaawansowana inwentaryzacja sprzętu:
  • Konfiguracja systemowa: udostępnione zasoby (share), lokalni użytkownicy i grupy, informacja S.M.A.R.T. o stanie dysków lokalnych, tabela routingu, i wiele innych
  • Zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd.
  • Okno audytowe pozwalające na wytypowanie systemów, dla których np. konieczny jest upgrade
 • Inne:
  • Możliwość blokowania określonych stron WWW
  • Zdalny dostęp pozwalający na przejęcie dowolnego zalogowanego użytkownika oraz konsoli fizycznej (działa też na Terminal Server)
  • Opcja: zdalny dostęp i podgląd ekranu tylko za zgodą użytkownika
  • Centralne zarządzanie konfiguracją Agentów przez profile
  • Ulepszone monitorowanie dziennika systemowego Windows. Możliwość filtrowania przesyłanych danych (zmniejszenie ruchu sieciowego oraz eliminacja niepotrzebnych rekordów)
  • Wiele nowych alarmów i raportów

3.6

Nowości:

 • Znacznie większa wydajność – teraz możesz bardzo sprawnie i szybko monitorować nawet tysiące urządzeń sieciowych
 • Funkcja wyboru języka – teraz możesz wybierać pomiędzy wersjami nVision w języku: polskim, angielskim i niemieckim
 • Inne mniejsze optymalizacje i poprawki

3.5

Nowości:

 • Zdalny dostęp przez WWW. Nowa wersja umożliwia jednoczesny dostęp do programu wielu administratorom z dowolnego miejsca – przez przeglądarkę WWW
 • Kompilator plików MIB. Umożliwia dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch’e, routery, drukarki, urządzenia VoIP itp. Teraz program może skutecznie monitorować tysiące różnych urządzeń SNMP
 • Pełne wsparcie dla SNMP v1/2/3
 • 30 nowych raportów. Każda informacja dostępna w nVision może być teraz wydrukowana. Dostępne są też nowe statystyki i analizy
 • Możliwość wykrywania nowych urządzeń w sieci za pomocą analizy połączeń na portach switchy. nVision może w ten sposób wykrywać nawet całkowicie zabezpieczone zaporą komputery
 • Pełniejsza informacja o adresach monitorowanych urządzeń. Program odczytuje tabele ARP (za pomocą SNMP) i udostępnia pełną informację o adresach MAC i IP przyłączonych urządzeń. Ma to szczególne znaczenie jeśli chodzi o mapowanie urządzeń podłączonych do poszczególnych portów na każdym switch’u. Podłączenie prywatnego laptopa do sieci korporacyjnej nie będzie już możliwe bez zaalarmowania administratora
 • Polska wersja programu. Programy nVision oraz NetTools zostały całkowicie spolszczone. Zarówno sam program jak i dokumentacja dostępne są w języku polskim

3.2

Nowości:

 • Wsparcie dla komputerów z adresem przydzielonym przez DHCP. nVision cyklicznie rozwiązuje adresy DNS i IP, dostosowując się do wszelkich zmian
 • Wszystkie adresy IP i DNS są cyklicznie aktualizowane
 • System zabezpieczenia przed awarią – automatycznie restartuje program, gdy przestanie on działać
 • Ulepszona akcja e-mailowa: bardziej niezawodny system wysyłania i możliwość ponownego wysyłania niewysłanych maili
 • Wiele optymalizacji – nVision zużywa mniej procesora podczas monitorowania dużych sieci. Duże atlasy są też ładowane szybciej
 • Nowy skaner sieci. Zaprojektowany aby lepiej skonfigurować pierwszy skan całej sieci
 • Monitorowanie liczników i inwentaryzacja poprzez WMI działa, gdy program jest zainstalowany jako serwis
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

3.1

Nowości:

 • Monitor dziennika systemowego Windows (event log). Pozwala zbierać wpisy w dzienniku Windows oraz generuje alarmy w razie wykrycie określonych zdarzeń
 • Ulepszone Agenty:
  • Poprawione zostały wszelkie problemy ze stabilnością. Nowa wersja działa na każdym systemie, również na Windows Vista, jest bardzo stabilna i niezawodna
  • Agent monitoruje obciążenie sieci LAN i Internet przez pracowników
  • Agent zgłasza zmiany IP na komputerach z adresem przydzielanym przez DHCP. Powoduje to automatyczną zmianę adresu komputera w nVision oraz wygenerowanie alarmu
 • Automatyczne i cykliczne wykrywanie nowych urządzeń – nVision reskanuje wszystkie sieci za pomocą ICMP i SNMP
 • Zaawansowane wyszukiwanie w oknie głównym oraz Host info. Ułatwia zlokalizować komputer o określonym adresie IP/MAC/DSN, nazwie lub lokalizacji
 • Przewijanie mapy za pomocą kółeczka myszki
 • Właściwości mogą być edytowane dla wielu urządzeń na raz. Możesz łatwo ustawić właściwości takie jak: hasła, monitorowane serwisy, itp.
 • Integracja okien audytu licencji i sprzętu oraz nowa zakładka: historia zmian na wszystkich komputerach
 • Podgląd dziennika zdarzeń w głównym oknie (pod mapą)
 • Nowa akcja korekcyjna: zdalne uruchomienie programu
 • Zdalny podgląd desktopu pokazuje wszystkie ekrany (dla komputerów z wieloma monitorami)
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

3.0

Nowości i udoskonalenia:

 • Monitorowanie serwisów Windows; akcje korekcyjne: start/stop/restart serwisu
 • Monitorowanie routerów i switch’y:
  • Mapowanie i monitorowanie portów switch’a, prezentacja wszystkich adresów IP i MAC podłączonych komputerów i ruch sieciowy na każdym porcie
  • Monitorowanie interfejsów sieciowych (MRTG): stan i ruch sieciowy (we/wy)
  • Monitorowanie ruchu sieciowego na wybranych urządzeniach
 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania: informacje o komputerze, zainstalowanych programach, audytowanie użytkowania licencji oraz alarmy w razie zainstalowania/odinstalowania aplikacji i zmiany konfiguracji sprzętowej komputera
 • Monitorowanie aktywności użytkowników:
  • Czas aktywności (pracy)
  • Użytkowanie programów oraz raporty przedstawiające czas pracy, przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania itp.
  • Lista stron przeglądanych przez użytkowników
 • Zdalna kontrola stacji użytkownika (zgodna z VNC)
 • Dystrybucja plików z możliwością uruchomienia programu na zdalnej konsoli
 • Akcje korekcyjne: zdalny restart systemu, start/stop/restart serwisów Windows
 • Program zamyka się o wiele szybciej
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

2.1

 

Nowości i udoskonalenia:

 • Raporty – zaawansowane raporty, które można drukować, a ich treść w pełni dostosowywać do potrzeb
 • Edytor serwisów: z możliwością utworzenia indywidualnych ustawień serwisów TCP/IP
 • Nowe akcje notyfikacyjne: SMS przez urządzenie GSM, wiadomości Syslog

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.