Lista zmian w oprogramowaniu

Lista zmian nVision zawiera jedynie takie zmiany, które mają wpływ na interakcję użytkownika z programem.
Niemniej każda aktualizacja nVision zawiera wiele zmian związanych z poprawą algorytmów i mechanizmów
działania programu. Dlatego zawsze rekomendowane jest aktualizowanie programu do bieżącej wersji.

4.1.5.6735

Usprawnienia:

 • dodany przycisk procesowania wzorców na wszystkich urządzeniach w oknie zarządzania wzorcami
 • poprawiona procedura aktualizacji adresów komputera z Agentem

Poprawki:

 • poprawiony błąd w procedurze przetwarzania czasów działania procesów

12.0.1.30115

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

12.0.0.29909

Nowe funkcje:

[nVision] Nowy obszar funkcjonalny AdminCenter dla administratorów nVision - interaktywne dashboardy i widgety dostępne przez przeglądarkę WWW, prezentujące dane z wszystkich modułów nVision 
[nVision] Wersja 12 Axence nVision wprowadza wymaganie 64-bitowego systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera i Zdalnych Konsol Programu
[nVision] Aktualizacja silnika bazy danych PostgreSQL do wersji 12 – zwiększone bezpieczeństwo, wydajność i stabilność bazy danych

Usprawnienia:
[SmartTime] Jednoczesna edycja Produktywności i Kategorii aplikacji
[SmartTime] Możliwość podglądu listy użytkowników korzystających z wybranej aplikacji

AdminCenter - interaktywne dashboardy i widgety:
Responsywne widgety, zarządzanie rozmiarem siatki widgetów
Automatyczne odświeżanie dashboardów
Wyświetlanie dashboardów w trybie jasnym i ciemnym
Udostępnianie dashboardów w trybie tylko do odczytu 
Zarządzanie uprawnieniami administratorów do funkcjonalności AdminCenter

Widgety przekazujące dane z poszczególnych modułów:

 • Z modułu Network: Liczniki wydajności, Alarmy oraz odpowiedzi serwisów TCP/IP
 • Z modułu Inventory: Zmiany w konfiguracji sprzętowej urządzeń z Agentami, Zmiany w konfiguracji aplikacyjnej urządzeń z Agentami, Alarmy dla Zasobów
 • Z modułu Users: Statystyki z obszaru wydruków, Statystki użycia aplikacji, Użycie łącza, Aktywność WWW
 • Z modułu HelpDesk: Statystyki z obsługi zgłoszeń, Lista najnowszych nierozwiązanych zgłoszeń, Lista najstarszych nierozwiązanych zgłoszeń<
 • Z modułu DataGuard: Ostatnio podłączone nośniki zewnętrzne, Ostatnie operacje na plikach
 • Z modułu SmartTime: Produktywność dla grupy, Statystyki czasu nieproduktywnego.

Zobacz stronę poświęconą AdminCenter

Jednocześnie informujemy o stopniowym wygaszaniu funkcjonalności WebAccess. Obecnie, WebAccess będzie domyślnie wyłączony, z możliwością ręcznego włączenia w Konsoli nVision.

11.9.1.29555

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.9.0.29464

Nowe funkcje:

 • [HelpDesk] Rozbudowany system zarządzania regułami widoczności zgłoszeń dla pracowników HelpDesku
 • [HelpDesk] Możliwość wskazania grupy zgłaszającego w regułach przypisywania zgłoszeń do pracowników HelpDesku
 • [Helpdesk] Baza Wiedzy: dodatkowy status „wewnętrzny”. Artykuły w tym statusie są widoczne tylko dla pracowników HelpDesku i mogą być załączane do komentarzy w zgłoszeniach
 • [HelpDesk] Powiadomienie e-mail z automatyzacji z informacją w stopce, którego zgłoszenia dotyczy
 • [DataGuard] Monitorowanie lokalnych katalogów użytkownika

Usprawnienia:

 • [HelpDesk] Rozbudowana wyszukiwarki zgłoszeń. Szybki dostęp do ostatnich zgłoszeń i załączników
 • [HelpDesk] Akcje e-mail z automatyzacji wysyłane do wybranych typów użytkowników (obsługującego lub zgłaszającego)
 • [HelpDesk] Przebudowany kreator zamykania zgłoszenia z możliwością dodania komentarza
 • [HelpDesk] Raporty przekroczeń SLA z podsumowaniem

11.6.3.29395

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.6.1.28847

Nowe funkcje:

 • [HelpDesk]  Zdalne połączenie do komputera w oddziale firmy z dowolnego komputera z Windows, dla pracownika (użytkownika końcowego) z wykorzystaniem aplikacji zdalnego dostępu.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie programu antywirusowego Bitdefender do bieżącej wersji tj. Bitdefender 6.12.1-1.

11.5.2.28777

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.5.0.28748

Axence nVision® 11.5 zawiera nowy moduł Inventory w wersji 2.0.

Nowe funkcje:

 • [Inventory] Nowa wersja modułu Inventory

Usprawnienia:

 • [HelpDesk] Zwiększenie wydajności modułu przy ładowaniu dużej ilości danych
 • [HelpDesk] Zmniejszenie wykorzystania pamięci RAM przez usługi modułu
 • [DataGuard] Zmiana klasyfikacji nośników danych.
  "Dodano rozpoznawanie nośników USB Attached SCSI (UAS) jako nośniki danych USB. Powyższa zmiana może mieć wpływ na klasyfikację nośników w regułach modułu DataGuard. W związku z tym należy zweryfikować reguły DG."

Nowa wersja modułu Inventory:

 • [Zasoby] Zastąpienie bytu środka trwałego bytem o nazwie „Zasób”
 • [Zasoby] Przypisywanie zasobów do użytkowników. Wyświetlenie listy wszystkich zasobów użytkownika
 • [Zasoby] Załączanie dokumentów do zasobów, w tym możliwość dodania jednej faktury do wielu zasobów
 • [Zasoby] Przekazywanie zasobów oraz generowanie protokołów przekazania
 • [Zasoby] Możliwość definiowania statusów zasobów, np. „nowy”, „zutylizowany”
 • [Zasoby] Ewidencja czynności na zasobach, np. czynności serwisowe na sprzęcie
 • [Zasoby] Przypisywanie zasobów do urządzeń. Wyświetlenie listy wszystkich zasobów przypisanych do urządzenia
 • [Zasoby] Wskazywanie osób autoryzowanych do korzystania z zasobów
 • [Zasoby] Wprowadzenie dodatkowych pól globalnych dla wszystkich typów zasobów
 • [Zasoby] Wprowadzenie nowego typu pola dodatkowego: lista wyboru
 • [Zasoby] Opcja automatycznego tworzenia zasobów wybranych typów
 • [Zasoby] Opcja automatycznego usuwania zasobów
 • [Aplikacje] Wprowadzenie bytu aplikacji, bazującego na wzorcach oprogramowania
 • [Aplikacje] Możliwość zapoznania się w kontekście bytu aplikacji z instalacjami, użytkownikami i licencjami zakupionymi dla danej aplikacji
 • [Aplikacje] Historia aplikacji na urządzeniu
 • [Aplikacje] Zarządzanie kategoriami aplikacji
 • [Licencje] Przypisywanie licencji do użytkowników
 • [Licencje] Przypisywanie dokumentów do licencji
 • [Licencje] Rozbudowa mechanizmu zarządzania licencjami:
  • Rozliczanie licencji przypisanych do użytkownika
  • Rozliczanie instalacji na wielu komputerach dla jednego użytkownika
  • Rozliczanie licencji wg. numerów seryjnych
  • Rozliczanie różnych wersji aplikacji na jednym urządzeniu
 • [Dokumenty] Zastąpienie bytu załącznika bytem o nazwie „Dokument”
 • [Dokumenty] Rozbudowane dodawanie jednego lub wielu dokumentów jednocześnie
 • [Dokumenty] Przypisywanie dokumentów do zasobów i licencji
 • [Dokumenty] Zarządzanie typami dokumentów (faktury, umowy, zdjęcia)

Zmiany w interfejsie nVision:

 • Nowe widoki zasobów
 • Nowe widoki zarządzania aplikacjami
 • Nowe widoki zarządzania licencjami
 • Nowe widoki dokumentów
 • Nowy widok ustawień zasobów
 • Reorganizacja ikon na wstążce
 • Nowa zakładka Zasoby i ułatwiona nawigacja po typach zasobów
 • Informacje o użytkowniku – nowe sekcje powiązane z zasobami

Od nVision 11.5 minimalną wersją systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera nVision jest
Windows 7 / Windows Server 2008 R2 = nie ma już możliwości zainstalowania/aktualizacji Serwera nVision na (niewspieranym już przez sam Microsoft) systemie Windows Vista / Windows Server 2008.

11.0.3.28376

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

11.0.0.28213

Axence nVision® 11 zawiera darmową wersję testową nowego modułu SmartTIme.

Nowe funkcje:

 • [SmartTime] Nowy moduł wspierający zarządzanie czasem i analizowanie aktywności pracowników
 • [HelpDesk] Trzy poziomy uprawnień w Czacie: pełny dostęp, dostęp tylko do pomocy technicznej, brak dostępu
 • [HelpDesk] Foldery w drzewie kategorii zgłoszeń, rozbudowa do czterech poziomów i zarządzanie
 • [Helpdesk] Opcja wyłączenia autoukrywania powiadomień w menu Agenta
 • [nVision] Nowy, rozbudowany system zarządzania uprawnieniami administratorów i użytkowników
 • [nVision] Możliwość masowego nadawania uprawnień wybranej grupie użytkowników
 • [nVision] Scalanie lokalnych kont użytkowników Windows utworzonych przez Agenta (środowisko niedomenowe)
 • [nVision] Możliwość uzupełnienia danych kontaktowych kont użytkowników utworzonych przez Agenta, synchronizacja z Active Directory
 • [nVision] Automatyczne przesyłanie danych przez Agenta przy wylogowaniu użytkownika i wyłączaniu systemu
 • [nVision] Wprowadzenie hierarchii użytkowników pobieranej z Active Directory
 • [nVision] Przypisywanie menedżerów do grup użytkowników z poziomu widoku grupy
 • [nVision] Integracja powiadomień z alarmów z bramką sprzętową SMS HW Group
 • [Inventory] Powiadomienia mailowe z pól czasowych w Środkach Trwałych

 

Nowy moduł SmartTime:

 • [SmartTime] Statystyki czasu pracy i osobistej aktywności w wybranym przedziale czasu
 • [SmartTime] Statystyki aktywności grupy i jej członków widoczne dla menedżera grupy
 • [SmartTime] Statystyki aktywności podwładnych widoczne dla przełożonego
 • [SmartTime] Lista odwiedzanych stron internetowych i aplikacji wraz ze spędzonym na nich czasem
 • [SmartTime] Statystyki popularności stron i aplikacji w organizacji, grupie i u poszczególnych użytkowników
 • [SmartTime] Grupowanie stron internetowych i aplikacji z podziałem na: produktywne, neutralne i nieproduktywne
 • [SmartTime] Możliwość przypisywania wyjątków produktywności dla poszczególnych aplikacji w wybranej grupie
 • [SmartTime] Wskaźnik czasu poświęconego na aktywność produktywną
 • [SmartTime] Definiowanie wymaganego progu produktywności i limitu nieproduktywności, możliwość włączenia dla nich alarmów email
 • [SmartTime] Przypisywanie kategorii aplikacjom i stronom internetowym, np. Biuro, Produkcja, Rozrywka - predefiniowana lista kategorii z możliwością edycji
 • [SmartTime] Lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką

 

Usprawnienia:

 • [nVision] Zmiana układu ikon na wstążce
 • [nVision]Możliwość odpięcia grupy z drzewa grup, bez jej usuwania
 • [Inventory] Odczytywanie pełnego numeru kompilacji systemu Windows

10.5.3.27614

W dniu 10.07.2019 wprowadzono drobne poprawki i usprawnienia w wersji 10.5.3.27614. Poniższa lista zmian została wprowadzona w dniu 13.05.2019 w publikacji wersji 10.5.1.27244:

 

Nowe funkcje:

 • [DataGuard] Usuwanie z nVision nieistniejących/zutylizowanych nośników (np. USB)
 • [DataGuard] Atrybut "nośnik zaufany" i modyfikacja alarmu o podłączonym obcym urządzeniu
 • [nVision] Możliwość otwarcia okna konfiguracji alarmu z pozycji okna Informacje o urządzeniu > Wydajność > Serwisy oraz liczniki
 • [nVision] Metryka aktualnych ustawień pracy modułu Users oraz DataGuard per pracownik
 • [Users] Rozróżnienie, na którym agencie dana czynność została wykonana
 • [nVision] Dalej idąca poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prawa do wyłączenia/deinstalacji agenta nVision
 • [HelpDesk, Inventory] Manager plików > uprawnienia administratora

Usprawnienia:

 • [Users] Szybsze blokowanie uruchamianych aplikacji
 • [HelpDesk, Inventory] Manager plików > Optymalizacja transferu plików
 • [Inventory] Odczytywanie klucza dla nowszych Microsoft Office
 • [nVision] Administrator > Uprawnienia > Grupy > dodanie wyszukiwarki/filtra
 • [HelpDesk] Zgłoszenia > scalanie > dodanie informacji o scaleniu zgłoszeń w zamkniętym zgłoszeniu

10.3.7.26980

W dniu 19.03.2019 wprowadzono drobne poprawki i usprawnienia w wersji 10.3.7.26980

Poniższa lista zmian została wprowadzona w dniu 21.11.2018 w publikacji wersji 10.3.3.26618:

Nowe funkcje:

 • [nVision] aktualizacja silnika bazy danych do najnowszej wersji, poprawiającej wydajność i bezpieczeństwo bazy danych
 • [nVision] dodanie możliwości zmiany ustawień grupy wybranych urządzeń
 • [nVision] monity dla Administratora przy zmianie kluczowych danych i ustawień Użytkownika
 • [nVision] dodanie w mechanizmie filtrowania tabel informacji o liczbie znalezionych wystąpień, z możliwością tymczasowego wyłączenia i włączenia filtru
 • [Network] poprawa bezpieczeństwa poprzez dodanie obsługi szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3
 • [Inventory] dodanie możliwości zdalnego usuwania plików Użytkownika
 • [Inventory] [HelpDesk] dodanie funkcjonalności managera plików w zdalnym dostępie
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności managera plików w konsoli, w oknie informacji o urządzeniu
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności zarządzania procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności konfigurowania pól niestandardowych, powiązanych z wybraną kategorią zgłoszenia
 • [HelpDesk] dodanie funkcjonalności automatycznego czyszczenia historii rozmów w Czacie
 • [HelpDesk] dodanie nazwy Administratora w powiadomieniach przy zdalnym połączeniu
 • [HelpDesk] dodanie notyfikacji w oknie Czatu: o pisaniu wiadomości w bieżącej konwersacji, o odczytaniu ostatniej wiadomości w bieżącej konwersacji
 • [HelpDesk] dodanie możliwości wyświetlania artykułów bazy wiedzy w formie listy
 • [HelpDesk] nowe menu Agenta, z ustawieniami powiadomień oraz licznikami notyfikacji
 • [HelpDesk] nowe powiadomienia w Agencie o wiadomościach i plikach w Czacie oraz komentarzach w zgłoszeniach

 

Usprawnienia:

 • [Users] funkcjonalność jednoczesnego zapisu wszystkich zrzutów ekranowych
 • [nVision] możliwość eksportu do pliku PDF/TXT/XLS/XML/HTML w zakładce „Urządzenia” na liście urządzeń i agentów
 • [nVision] zmiana zachowania minimalizowania konsoli
 • [nVision] przeniesienie akcji dystrybucji przez WMI z zakładki „Główne” do zakładki „Narzędzia i opcje”
 • [Network] nowy wygląd zakładki „Mapowanie portów” w sekcji „SNMP” okna informacji o urządzeniu
 • [HelpDesk] nowy wygląd powiadomień mailowych o komentarzach w zgłoszeniu
 • [HelpDesk] nowy wygląd okna „Zdalne wykonywanie poleceń”
 • [HelpDesk] dodanie zakładki „Zdalne wykonywanie poleceń” w sekcji „Windows” w oknie informacji o urządzeniu
 • [Users] zmiana menu kontekstowego Atlasu w zakładce „Użytkownicy”

 

 

Poprawki:

 • [HelpDesk] poprawki związane ze zdalnym dostępem

 

 

10.0.12.26117

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

10.0.10.25747

Nowe funkcje:

 • wprowadzenie, zgodnego z RODO, zintegrowanego dostępu do danych opartego na obiekcie Użytkownika – w zastępstwie dostępu do danych opartego na urządzeniach sieciowych
 • gromadzenie i prezentacja danych w odniesieniu do Użytkownika – dane pozostają przypisane do wybranego Użytkownika niezależnie od stanu urządzenia/urządzeń, z których korzysta (łączenie, archiwizacja, usuwanie urządzeń)
 • możliwość pełnego, zgodnego z RODO, kasowania danych wybranego Użytkownika
 • objęcie, zgodnie z RODO, dostępu do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników kontrolą dostępu na poziomie wybranych Administratorów – możliwość nadawania kontu o roli Administrator uprawnień do wybranych grup użytkowników
 • wprowadzenie profilu Użytkownika lub grupy – określającego uprawnienia do urządzeń przenośnych i pendrive’ów, politykę blokowania aplikacji i stron, politykę monitorowania
 • uprawnienia automatycznie podążają za Użytkownikiem na wszystkich urządzeniach, z których aktualnie korzysta
 • wprowadzenie domyślnych polityk monitorowania i bezpieczeństwa, nadawanych automatycznie każdemu nowemu Użytkownikowi lokalnemu i Użytkownikom zsynchronizowanym z Active Directory
 • możliwość tworzenia inteligentnych grup Użytkowników – zbiorów Użytkowników spełniających określone zestawy reguł
 • możliwość generowania raportów dla grup – segmenty raportów związane z aktywnością Użytkownika dla urządzeń i map można obecnie generować wybierając Użytkownika lub grupę
 • wyszukiwarka użytkowników w głównym oknie programu
 • [HelpDesk] automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń
 • [HelpDesk] możliwość wykonywania operacji na wielu zgłoszeniach jednocześnie
 • [HelpDesk] dodanie warunku w automatyzacjach: „osoba zgłaszająca należy do grupy”
 • [Czat] wyszukiwanie treści w rozmowach czatu
 • [Czat] możliwość ukrycia powiadomień o nowych wiadomościach
 • [Czat] obsługa emoji i lenny face

 

Usprawnienia:

 • zwiększone bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Serwerem a Agentem i Konsolą – przy użyciu protokołu TLS1.2, który zastąpił poprzedni model szyfrowania
 • nowy projekt graficzny interfejsu i nowe ikony
 • menu główne zastąpione wstążką i kartą, uporządkowane opcje
 • nowy wygląd okna informacji o urządzeniu
 • możliwość zarządzania grupami i podgrupami z poziomu głównego okna programu
 • możliwość przeciągania użytkowników do grup wprost z tabeli użytkowników
 • [HelpDesk] w dzienniku zdarzeń dodanie informacji o utracie roli HelpDesk/Administrator przez obsługującego zgłoszenie
 • [HelpDesk] dodanie ostrzeżenia przy zamykaniu zgłoszenia innej osoby obsługującej
 • [HelpDesk] dodanie możliwości definicji widoków globalnych dla Administratorów w listach zgłoszeń
 • [HelpDesk] dodanie dla obserwatora informacji o osobie zgłaszającej
 • [HelpDesk] przebudowa powiadomień mailowych o nowych komentarzach w zgłoszeniach
 • [HelpDesk] rozbudowa szczegółów zgłoszenia w powiadomieniach e-mail
 • [HelpDesk] rozbudowa konfiguracji widoków o możliwość wyboru wielu argumentów warunku
 • [HelpDesk] możliwość przeglądania zrzutów ekranowych w zgłoszeniu za pomocą klawiatury
 • [Czat] dodanie obsługi listy kontaktów za pomocą klawiatury

 

Poprawki:

 • [HelpDesk] optymalizacja ładowania systemu
 • [Czat] optymalizacja ładowania wiadomości
 • [Czat] zmiany i poprawy wyglądu rozmowy między użytkownikami

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 6.6.2046.1).

Zobacz stronę poświęconą temu wydaniu.
 
Nowa wersja Axence nVision jest dostępna do pobrania i instalacji ze strony http://axence.net/pl/nvision.
W mechanizmie aktualizacji automatycznych pojawi się ona w ciągu miesiąca od dnia premiery.

9.3.3.25033

Nowe funkcje:

HelpDesk:

 • SLA - metryki
 • SLA - raporty
 • SLA - zarządzanie dniami wolnymi od pracy
 • moduł raportowy - widok do wydruku i możliwość wydruku (w tym do plików PDF)
 • powiadomienia przeglądarkowe w czacie

Users:

 • informacja o procesach z podwyższonymi uprawnieniami

Usprawnienia:

HelpDesk:

 • bezpośrednie wyświetlanie w oknie czatu obrazów i filmów z zewnętrznych adresów URL

Network:

 • zakładka "Wykrywanie automatyczne" we właściwościach każdej sieci

Ogólne:

 • inne drobne usprawnienia

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 6.6.2046.1).

Zobacz stronę poświęconą temu wydaniu.
 
Nowa wersja Axence nVision jest dostępna do pobrania i instalacji ze strony http://axence.net/pl/nvision.
W mechanizmie aktualizacji automatycznych pojawi się ona w ciągu miesiąca od dnia premiery.

9.2.2.24291

Nowe funkcje:

Inventory:

 • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

Usprawnienia:

Network:

 • informacja, do którego przełącznika jest podłączone urządzenie
 • monitorowanie listy usług Windows

HelpDesk:

 • przebudowa modułu powiadomień
 • możliwość powiązywania zgłoszeń
 • odświeżenie wyglądu listy artykułów w bazie wiedzy
 • możliwość dostosowania okładki artykułu w bazie wiedzy
 • możliwość dynamicznego zwijania/rozwijania filtrów
 • dodatkowe warunki widoków zgłoszeń związane z użytkownikami
 • dodatkowe warunki automatyzacji dla osoby aktualizującej zgłoszenie
 • możliwość zmiany rozmiaru paneli bocznych (metryczka zgłoszenia, metryczka artykułu, filtry)

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 5.0.2271).

9.1.1.23337

Nowe funkcje:

Inventory:

 • zarządzanie instalacjami/deinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżer pakietów MSI

Users:

 • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie "użytkownik przekroczył limit wydruków"
 • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie "użytkownik przekroczył limit transferu"

Ogólne:

 • wykrywanie i tworzenie ikon urządzeń na podstawie ARP-ping

Usprawnienia:

HelpDesk:

 • rozbudowa automatyzacji wyzwalanych cyklicznie o możliwość definiowania większej liczby warunków
 • umożliwienie filtrowania dziennika zdarzeń według inicjatora
 • zmiana wykresu na pulpicie w taki sposób aby czytelnie prezentował ilość pracy która pozostała jeszcze do wykonania
 • dodanie funkcji pozwalającej na uzupełnienie czasu poświęconego na rozwiązywanie zgłoszenia w trakcie zamykania go
 • możliwość utworzenia komunikatu z menu kontekstowego na zaznaczonych ikonach / Agentach / użytkownikach
 • możliwość wykonania zadania dystrybucji gdy użytkownicy są wylogowani lub po określonej godzinie dnia

Users:

 • możliwość zdefiniowania w profilu Agenta w jakie dni mają być monitorowani użytkownicy

Ogólne:

 • automatyczne odnajdywanie serwera nVision przez Agenta
 • automatyczne wyszukiwanie serwera nVision przez Konsolę
 • możliwość ograniczenia alarmu do określonego typu urządzeń

Poprawki:

Ogólne:

 • poprawiony mechanizm umieszczania ikony komputera z Agentem we właściwej mapie sieci

9.0.2.22814

Nowe funkcje:

 • HelpDesk:
  • raporty:
   • zamkniętych zgłoszeń:
    • dzienny
    • tygodniowy
    • miesięczny
    • porównawczy obsługujących
    • porównawczy priorytetów
    • porównawczy kategorii
    • porównawczy oddziałów
   • aktywności pracowników helpdesku:
    • dzienny czasu reakcji
    • tygodniowy czasu reakcji
    • miesięczny czasu reakcji
    • sumaryczny liczby zgłoszeń
    • porównawczy liczby zgłoszeń
    • porównawczy aktywności użytkowników
    • porównawczy osób dokonujących pierwszej reakcji
   • aktualnie procesowanych zgłoszeń:
    • sumaryczny liczny zgłoszeń
    • porównawczy obsługujących zgłoszenia
    • porównawczy priorytetów
    • porównawczy kategorii
    • porównawczy oddziałów
   • eksport do XLSX i CSV
  • możliwość zaplanowania zastępstw na czas nieobecności pracowników pomocy technicznej (z powiadamianiem e-mail)
  • możliwość zdalnego wykonywania poleceń
 • Users:
  • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie: użytkownik odwiedził domeny z wybranej grupy (np. Nieproduktywne)
 • Inventory:
  • możliwość ręcznego odinstalowania aplikacji zainstalowanych przez paczki MSI

Usprawnienia:

 • HelpDesk:
  • możliwość użycia certyfikatu dla komunikacji HTTPS
  • w automatyzacjach warunki związane z osobą obsługującą
  • w dzienniku zdarzeń informacje o usuniętych zgłoszeniach
  • w widoku zgłoszeń i w czacie informacje o stanie użytkownika: usunięty / wyłączony / na urlopie
  • możliwość usuwania kategorii i priorytetów używanych w zgłoszeniach
  • możliwość dodawania plików przy pomocy funkcji drag and drop w zgłoszeniach i artykułach
 • Users:
  • monitorowanie adresów stron przeglądanych w Microsoft Edge
  • możliwość dodawania domen i aplikacji do grup z poziomu widoku aktywności użytkownika
  • możliwość sprawdzenia reputacji domeny z poziomu widoku aktywności użytkownika
 • Wykrywanie adresu Serwera nVision podczas instalacji Agenta z pliku exe
 • Możliwość ustawienia dowolnej ikony dla własnych typów urządzeń
 • W konsoli i na komputerze z Agentem ostrzeżenie o wykonaniu akcji "Zamknij system"

8.6.0.22469

Nowe funkcje:

 • HelpDesk:
  • Chat: rozmowy grupowe, ostatnie rozmowy, przesyłanie plików

Usprawnienia:

 • HelpDesk:
  • Konfiguracja: możliwość procesowania zgłoszeń z e-mail przez IMAP
  • Zgłoszenia: możliwość konfiguracji widoków oraz filtrów
  • Zgłoszenie: dodano pole „Obserwatorzy”
  • Zgłoszenie: możliwość wydruku
  • Baza wiedzy: możliwość dodawania załączników do artykułów
  • Kategorie: dodano etykiety
  • Automatyzacje: Rozbudowa warunków
  • Możliwość zmiany hasła przez użytkownika
 • Users: monitorowanie aktywności w aplikacjach ModernUI
 • Network: obsługa 64-bitowych liczników SNMP/WMI
 • Inventory: segment raportu na udziały sieciowe oraz komendy startowe
 • Inventory: w edycji typów środków trwałych dodanie opcji „Wymagane” dla poszczególnych pól
 • DataGuard: możliwość generowania alertów „dla wszystkich urządzeń oprócz wybranych”

8.5.3.21696

Usprawnienia:

 • W oknie informacji o urządzeniu: informacje o stanie Agenta
 • W oknie duplikatów: możliwość scalania urządzeń + kolumna „Stan agenta”
 • W widoku „Agenty”: dodatkowa kolumna „Zewnętrzny IP”
 • W głównym widoku: optymalizacja czasu odświeżania drzewa map sieci

8.5.2.21100

Nowe funkcje:

HelpDesk:

 • Nowy, przejrzysty i intuicyjny interfejs
 • Interfejs: Dashboard – Pulpit administratora ze statystykami zgłoszeń
 • Interfejs: widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
 • Interfejs: możliwość zmiany języka interfejsu w czasie rzeczywistym
 • Interfejs: rozbudowana wyszukiwarka; wyniki z listy zgłoszeń oraz artykułów w Bazie Wiedzy
 • Dziennik zdarzeń: powiadomienia w czasie rzeczywistym
 • Automatyzacje: definiowanie automatyzacji bazujących na założeniu: warunek -> akcja
 • Zgłoszenia: edytor WYSIWYG
 • Zgłoszenia: linkowanie do artykułów w Bazie Wiedzy
 • Zgłoszenia: komentarze wewnętrzne
 • Czat: nowy interfejs
 • Czat: wyszukiwarka użytkowników
 • Czat: możliwość przeglądania historii czatów
 • Baza wiedzy: nowy interfejs
 • Baza wiedzy: okładki artykułów
 • Baza Wiedzy: edytor WYSIWYG
 • Baza Wiedzy: możliwość dodania multimediów: plik graficzny, film z YouTube
 • Baza Wiedzy: tworzenie oraz zarządzanie kategoriami artykułów

Usprawnienia:

HelpDesk:

 • Dziennik zdarzeń: przeglądanie aktywności w systemie z filtrowaniem oraz sortowaniem zdarzeń
 • Lista zgłoszeń: rozbudowane filtry i sortowanie
 • Zgłoszenia: szczegółowa metryczka zgłoszenia
 • Usprawnione reguły przypisywania zgłoszeń do pracowników helpdesku
 • Regulowana wielkość okna komunikatu

Users:

 • Szczegółowe informacje o procesach używających łącza
 • Możliwość kategoryzowania odwiedzanych stron WWW

Inventory:

 • Informacje o pamięci RAM: producent, part number, serial number, liczba slotów
 • W audycie sprzętu dodana kolumna z procentowym wykorzystaniem zasobów RAM i HDD
 • Automatyczna aktualizacja wzorców oprogramowania

Ogólne:

 • Możliwość zdefiniowania własnego typu urządzenia
 • Możliwość sterowania usługami systemu Windows na komputerze z Agentem
 • Nazwy pól OID w MIB objects w pułapkach SNMP i w treści alertów
 • Zdarzenie „Agent nie połączył się przez X dni”
 • Sortowanie kształtów/grup w widoku mapy według nazwy lub ilości ikon
 • Automatyczne resetowanie zduplikowanych GUID’ów Agentów
 • Generowanie raportów do PDF
 • Optymalizacja działania zdalnej konsoli przez połączenie internetowe (WAN)

Poprawki:

Inventory:

 • W wydruku kodów kreskowych poprawione zawijanie tekstu oraz wybór (sub-menu: Style) które pola mają być drukowane
 • Możliwość dodania urządzenia bezpośrednio do mapy sieci, mapy użytkownika czy do oddziału

Od nVision 8.5 minimalną wersją systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera nVision jest Windows Vista/Windows Server 2008 = nie ma już możliwości zainstalowania/aktualizacji Serwera nVision na (niewspieranym już przez sam Microsoft) systemie Windows Server 2003.

8.2.1.20202

Nowe funkcje:

 • opcja automatycznej aktualizacji Serwera nVision
 • zdarzenie „Harmonogram” dla uruchamiania akcji bazujących na czasie
 • opcja atlasu: automatyczne przenoszenie ikon agentów pomiędzy mapami sieci

Usprawnienia:

 • Users: możliwość określenia w profilu agenta zakresu godzin dla monitorowania aktywności użytkowników
 • Users: pokazywanie nazw i rozmiarów załączników w monitorowanych wiadomościach e-mail
 • Agent inwentaryzacji działający na różnych dystrybucjach Linux i na Mac OS X
 • HelpDesk: multi-selekcja (przy użyciu Ctrl/Shift i spacji) urządzeń/użytkowników podczas tworzenia komunikatu
 • opcja menu kontekstowego „Uruchom ponownie system” / „Zamknij system” (przez Agenta lub WMI)
 • „Informacja o sieci” – opcja menu na adresie publicznej mapy sieci
 • opcje menu związane z Agentami przeniesione do odrębnego menu
 • dodano typ urządzenia: Skaner
 • odświeżono paski informacyjne

Poprawki:

 • Users: poprawki w mechanizmie filtrowania sieci

8.1.1.19905

Nowe funkcje:

 • Users: blokowanie typów plików pobieranych z WWW + blokowanie portów
 • Inventory: możliwość importu licencji z pliku

Usprawnienia:

 • Inventory: automatyczne wypełnianie pola numeru seryjnego dla środka trwałego typu „Komputer”
 • W oknie duplikatów dodano kolumnę z informacją od jak dawna nie działa dane urządzenie
 • W widoku „Urządzenia” dodano możliwość uwidocznienia następujących kolumn: Oddział, Ważność, Serwer, Router
 • Dodano zapamiętywanie rozwiniętych/zwiniętych gałęzi drzewa map sieci
 • We właściwościach atlasu/mapy/urządzenia dodano zakładkę „Notatnik”

Poprawki:

 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 40

8.0.3.19491

Usprawnienia:

 • Ułatwienia w wyszukiwaniu i usuwaniu urządzeń z okna „Narzędzia \ Pokaż duplikaty”

Poprawki:

 • HelpDesk: ignorowanie wiadomości z autoresponderów w procesowaniu zgłoszeń z e-mail
 • HelpDesk: poprawiono informowanie z ikony Agenta o nowej wiadomości na czacie
 • Poprawiono reskaner i resolver na wypadek duplikatów adresów IP
 • Poprawiono działanie widoku mapowania portów
 • Poprawiono wygładzanie czcionek

8.0.2.19289

Nowe funkcje:

 • HelpDesk: przypisywanie pracowników helpdesk do kategorii zgłoszeń
 • HelpDesk: procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail
 • HelpDesk: baza wiedzy
 • Inventory: Agent na Android

Usprawnienia:

 • Odświeżony interfejs konsoli
 • Nowe typy i ikony urządzeń
 • Odświeżony interfejs WebAccess/HelpDesk
 • HelpDesk: usprawnienia w wyszukiwaniu
 • HelpDesk: komunikaty z konsoli nVision
 • HelpDesk: możliwość utworzenia zadania dystrybucji na bazie zadania już utworzonego
 • HelpDesk: możliwość utworzenia komunikatu na bazie komunikatu już wysłanego
 • HelpDesk: możliwość utworzenia komunikatu dla Agentów z wybranej mapy sieci lub oddziału
 • Users: monitorowanie wiadomości e-mail SSL/TLS POP3/SMTP oraz w 64-bitowych klientach poczty
 • Users: monitorowanie stron WWW w 64-bitowych przeglądarkach
 • Users: informacja w przeglądarce o zablokowaniu strony WWW przez Agenta
 • Inventory: możliwość zdefiniowania prefiksu/sufiksu numeru inwentarzowego w konfiguracji środka trwałego
 • Automatyczne wypełnianie we właściwościach urządzenia pól „Info1″ i „Info2″ zawartością pól „Opis komputera” i „Grupa robocza” z Panel sterowania \ System
 • Ułatwienia w wyszukiwaniu i usuwaniu urządzeń z okna „Narzędzia \ Pokaż duplikaty””
 • Filtr mapy inteligentnej „Producent karty sieciowej”
 • Status urządzenia: „Archiwalny”

Poprawki:

 • HelpDesk: poprawiono sortowanie zgłoszeń (np. wg priorytetów) przy stronicowaniu
 • Users: poprawiono blokowanie stron WWW korzystających z protokołu HTTPS
 • Poprawiono reskaner i resolver na wypadek duplikatów adresów IP

7.6.2.17769

Usprawnienia:

 • DataGuard: zgłoszenie blokady podłączanego urządzenia w „dymku” z ikony Agenta
 • Bardziej dokładne informacje o statusie Agentów w głównych widokach „Urządzenia” i „Agenty”

Poprawki:

 • HelpDesk: poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami
 • HelpDesk: resetowanie stanu CapsLock na zdalnej maszynie po nawiązaniu połączenia
 • Poprawiono definicje serwisów HTTP i HTTPS

7.6.1.17665

Nowe funkcje:

 • Serwer syslog

Usprawnienia:

 • Inventory: dodano zdarzenia alarmów na zmiany w informacjach systemowych (komendy startowe, udziały sieciowe, stan S.M.A.R.T.)
 • WMI przez Agenta (dla monitorowania liczników, usług i dziennika Windows bez potrzeby otwierania zdalnego dostępu do WMI)
 • ujednolicenie widoków tabelarycznych (dla lepszej czytelności przy wyższych rozdzielczościach ekranu)

Poprawki:

 • HelpDesk: aktualizowanie daty modyfikacji zgłoszenia w przypadku dowolnej zmiany jego zawartości (również gdy dodano komentarz, załącznik, zrzut ekranu)
 • HelpDesk: powiadomienie e-mail do osoby przypisanej do zgłoszenia o jakiejkolwiek zmianie w zgłoszeniu
 • HelpDesk: domyślnie zaznaczona opcja powiadamiania osoby zgłaszającej o zmianach w zgłoszeniu
 • włączanie identyfikacji urządzenia po nazwie DNS (gdy brak adresu MAC) tylko w przypadku, gdy odpytanie IP DNS daje ten sam rezultat w obu kierunkach

7.5.5.17498

Usprawnienia:

 • HelpDesk: mozliwość blokowania myszy i klawiatury użytkownika w zdalnym dostępie
 • automatyczna identyfikacja urządzeń po adresie MAC
 • limitowanie ilości automatycznych kopii zapasowych

Poprawki:

 • poprawiono działanie widoku mapowania portów

7.5.4.17059

Usprawnienia:

 • DataGuard: monitorowanie operacji wykonywanych przez poszczególnych uzytkowników w systemie plików na udziałach sieciowych (w udostępnionych folderach)
 • DataGuard: filtr „Pokaż tylko urządzenia które mają prawa indywidualnie”
 • Inventory: informacja w historii z jakiego adresu IP Agent połączył się do nVision + dwuklik na wierszu zawierającym publiczny adres IP otwiera stronę z jego geolokalizacją
 • filtr mapy inteligentnej „Mapowanie portów”
 • zwiększenie szybkości dosyłania danych z Agentów do nVision
 • alfabetyczne sortowanie map i oddziałów

Poprawki:

 • Users: poprawiono monitorowanie stron odwiedzonych w Chrome 38+

7.5.3.16637

Usprawnienia:

 • aktualizacja silnika bazy danych
 • usprawniono aktualizowanie danych z interfejsów SNMP
 • poprawiono mechanizm odczytywania kluczy systemów Windows 8

Poprawki:

 • poprawiono wyświetlanie raportów
 • poprawiono stronicowanie zgloszeń w module HelpDesk
 • poprawiono mechanizm skanera sieci

7.5.2.16260

Nowe funkcje:

 • Nowa baza danych (PostgreSQL)
  • Zwiększona wydajność i stabilność, dużo mniejszy rozmiar bazy – dzięki przejściu na szeroko stosowany standard – PostgreSQL (nowa baza jest typowo o ponad 50% mniejsza po przejściu na v7.5).
 • Agent i skaner offline zbierający dane inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania na Linux Ubuntu (jeśli potrzebujesz Agenta na inną dystrybucję Linux lub Mac OS X, skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną)

Usprawnienia:

 • Optymalizacja zdalnej konsoli
  • Konsola zdalna działa wydajnie przez połączenie internetowe (WAN).
 • Automatyczna aktualizacja zdalnej konsoli
  • Po zainstalowaniu nowej wersji programu nie musisz już aktualizować konsoli na wszystkich komputerach – program wykona to automatycznie podczas pierwszego połączenia.
 • Zawsze aktualna pomoc i mniejszy plik instalacyjny
  • Dzięki wprowadzeniu w programie Podręcznika Użytkownika w wersji online masz zawsze dostęp do najnowszej wersji, a plik instalacyjny znacznie się zmniejszył (z ok. 230MB do 100MB).
 • Pobieranie listy użytkowników z wybranego OU w Active Directory

7.1.2.15344

Usprawnienia:

 • w menu Plik \ Wyloguj dodano nazwę aktualnie zalogowanego w Konsoli nVision administratora
 • zaktualizowano listę producentów kart sieciowych

Poprawki:

 • poprawiono wydajność działania Konsoli nVision
 • poprawiono mechanizm aktualizacji konfiguracji Agentów nVision
 • poprawiono wydajność generowania raportów
 • poprawiono mechanizm połączeń HelpDesk
 • poprawiono mechanizm mapowania portów

7.1.1.14727

Usprawnienia:

 • konfigurowanie uprawnień administratorów: zarządzanie prawami dostępu do map oraz blokowanie wykonywania czynności dla wybranych modułów
 • dziennik dostępu: informacja o czynnościach wykonanych przez poszczególnych administratorów

7.0.4.14485

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm kontroli połączeń z Agentami i Konsolami nVision
 • poprawiono mechanizm generowania raportów

7.0.3.14372

Poprawki:

 • poprawiono działanie konsoli
 • poprawiono mechanizm bazy danych
 • poprawiono działanie akcji alarmu dla usług Windows

7.0.2.14355

Nowe funkcje:

 • zdalna konsola: instalowane na komputerach Administratorów zdalne konsole umożliwiają ich jednoczesną pracę z programem

6.5.4.14214

Usprawnienia:

 • HelpDesk: dodano segment raportu „Zgłoszenia administratorów HelpDesk”

Poprawki:

 • Network: poprawiono mechanizm filtrowania wpisów z Dziennika Zdarzeń Windows

6.5.3.13719

Usprawnienia:

 • Inventory: odczytywanie kluczy Microsoft Office 2013
 • Network: dodano segment raportu Windows Event Log

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm bazy danych

6.5.2.13581

Nowe funkcje:

 • działanie nVision w trybie usługi na systemach Microsoft Windows Vista i nowszych
 • HelpDesk: zdalny dostęp działający w dowolnej przeglądarce obsługującej HTML5
 • Web Access: podgląd danych: Agenty, Użytkownicy, Środki Trwałe, DataGuard

Usprawnienia:

 • Users, HelpDesk: pytanie użytkownika o zgodę przy próbie podglądu pulpitu przez administratora
 • optymalizacje w zakresie wydajności monitorowania serwisów TCP/IP
 • Users: blokowanie również stron HTTPS

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm bazy danych
 • poprawiono działanie funkcji Wake On LAN
 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzanych stron w Chrome 28

6.3.3.13188

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm bazy danych
 • Inventory: poprawiono rozpoznawanie pamięci RAM

6.3.2.13126

Usprawnienia:

 • HelpDesk: możliwość wyłączenia czatu

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm naprawy bazy danych

6.3.1.12966

Usprawnienia:

 • usprawniony mechanizm kopii zapasowych i naprawy bazy danych
 • Inventory: uwzględnianie downgrade’ów w audycie oprogramowania

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm wykrywania serwisów
 • Network: poprawiono mechanizm monitorowania WMI
 • po odinstalowaniu Agenta usuwany jest również wpis w MSI
 • DataGuard: szybsze przesyłanie informacji z audytu plików
 • Users: poprawiono raporty kosztów wydruków
 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 20

6.2.5.12601

Usprawnienia:

 • dodano filtr mapy inteligentnej dla adresu MAC urządzenia

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm raportów
 • poprawiono mechanizm dystrybucji plików

6.2.4.12476

Usprawnienia:

 • Network: przebudowany mechanizm odczytywania informacji z WMI

Poprawki:

 • DataGuard: naprawiony brak widoczności użytkowników domenowych w konfiguracji uprawnień

6.2.3.12318

Usprawnienia:

 • komunikat w przypadku, gdy zewnętrzne Agenty nie nawiązały połączenia do Atlasu

Poprawki:

 • Inventory: poprawione odczytywanie numeru seryjnego komputera
 • Inventory: optymalizacje drukowania kodów kreskowych
 • poprawione wysyłanie powiadomień e-mail SSL
 • poprawiony mechanizm usuwania ikon urządzeń z mapy sieci
 • opcja „Agent Tymczasowo wyłącz” wyłącza również DataGuard na komputerze z danym Agentem
 • poprawione limitowanie połączeń przychodzących od Agentów

6.2.2.11928

Poprawki:

 • Inventory: poprawiono usuwanie danych urządzenia
 • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 16
 • HelpDesk: poprawiono stabilność połączenia zdalnego dostępu
 • Inventory: poprawiono drukowanie kodów kreskowych

6.2.2.11854

Usprawnienia:

 • przycisk „Pokaż duplikaty” w oknie zarządzania wzorcami oprogramowania
 • wysyłanie wiadomości z informacją o przydzieleniu zgłoszenia do osoby, której to zgłoszenie zostało przydzielone

Poprawki:

 • poprawiono odświeżanie ekranu w zdalnym dostępie
 • poprawiono mechanizm wydruku kodów kreskowych

6.2.1.11643

Nowe funkcje:

 • Narzędzia: Serwer Pułapek SNMP

Usprawnienia:

 • zoptymalizowano proces zamykania atlasu i programu
 • zdalny dostęp w przeglądarce: opcja „Tylko podgląd”
 • właściwości licencji: opcja automatycznego przypisywania do aplikacji
 • NetTools w wersji 5

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm usuwania map sieci
 • poprawiono mechanizm odczytu nieprawidłowych danych z bazy

6.1.2.11490

Nowe funkcje:

 • Opcja „Wake on LAN” na interfejsach i urządzeniach
 • Nowe akcje: „Wyślij pułapkę SNMP”, „Wyślij pakiet Wake On Lan”
 • Nowe zdarzenie: „Pułapka SNMP”

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm inwentaryzacji oprogramowania
 • poprawiono mechanizm generowania raportów
 • poprawiono wprowadzanie znaków w oknie propagacji adresu atlasu oraz w oknie konfiguracji HelpDesk
 • poprawiono mechanizm zbierania informacji o wydrukach
 • poprawiono mechanizm resetowania danych Agenta
 • poprawiono mechanizm inwentaryzacji sprzętu
 • poprawiono pokazywanie ikon urządzeń skopiowanych i usuniętych z pierwotnej mapy sieci
 • poprawiono testowanie poświadczeń SNMP

6.1.1.11330

Nowe funkcje:

 • kody kreskowe w Środkach Trwałych:
  • możliwość drukowania kodów kreskowych dla środków trwałych, które posiadają numer inwentarzowy
  • dzięki aplikacji mobilnej można zinwentaryzować sprzęt posiadający kody kreskowe (pobierz aplikację mobilnąoraz instrukcję obsługi)
 • możliwość archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych

Usprawnienia:

 • możliwość wybrania lub podania adresu IP komputera z zainstalowanym nVision przy instalacji Agenta przez WMI i paczkę MSI
 • poprawiono mechanizm aktualizacji wzorców oprogramowania

Poprawki:

 • poprawiono wydajność generowania raportów
 • poprawiono mechanizm wyszukiwania w wydrukach
 • poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 13
 • poprawiono mechanizm filtrowania listy licencji
 • poprawiono ustawianie własnego logo w konfiguracji HelpDesk
 • poprawiono import użytkowników z Active Directory
 • poprawiono przechodzenie między mapami w interfejsie www
 • poprawiono mechanizm przesyłania zrzutów ekranowych

6.0.3.11114

Poprawki:

 • poprawiono raporty używanych aplikacji
 • poprawiono odczytywanie danych z tabel SNMP w mapowaniu portów
 • poprawiono poziom szczegółowości informacji o stanie połączenia z Agentem
 • poprawiono działanie skanera sieci: dodano pokazywanie ilości przeskanowanych adresów, zoptymalizowano użycie listy ignorowanych adresów

6.0.3.11074

Poprawki:

 • poprawiono sortowanie w kolumnach tabel
 • poprawiono odczytywanie danych z tabel SNMP w mapowaniu portów
 • poprawiono importowanie kart sieciowych do Środków Trwałych z systemów starszych niż Windows Vista
 • poprawiono problem z przyciskiem „Dodaj”
 • poprawiono działanie zdarzenia „Zmiana w zasobach sprzętowych”
 • odblokowano możliwość edycji serwisów utworzonych przez zduplikowanie już istniejących
 • poprawiono problem z brakiem odpowiedzi programu podczas łączenia przez proxy

6.0.2.10959

Nowe funkcje:

 • integracja modułu DataGuard z Active Directory – zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników
 • widok „Użytkownicy” w oknie głównym nVision – pokazuje najważniejsze informacje dotyczące użytkowników (odpowiednik „Listy urządzeń”), w tym: na jakim komputerze użytkownik aktualnie pracuje, czy użytkownik jest aktualnie aktywny (czy siedzi przy komputerze), status użytkownika na czacie HelpDesk, aktualnie używany program, aktualnie oglądana strona
 • możliwość generowania raportów dla użytkowników Active Directory niezależnie od tego, na jakich komputerach pracowali w danym czasie
 • mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji
 • obsługa szyfrowania SSL w powiadomieniach e-mail
 • widok „Agenty” w oknie głównym nVision – pokazuje status oraz szczegółowe informacje dotyczące zainstalowanych Agentów na stacjach roboczych, w tym dodatkowe informacje systemowe (użycie procesora stacji roboczej, wolna pamięć stacji roboczej)
 • widok „Środki Trwałe” w oknie głównym nVision
 • dystrybucja oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI)
 • mechanizm kolejkowania dystrybucji, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji
 • obsługa załączników w module HelpDesk
 • obsługa zrzutów ekranowych w module HelpDesk
 • okna audytowe posiadają możliwość filtrowania elementów per oddział
 • możliwość wysyłania komunikatów do wybranych komputerów lub użytkowników w HelpDesk

Usprawnienia:

 • optymalizacja monitorowania TCP w dużych sieciach
 • przyśpieszono czas generowania dużych raportów
 • poprawiono rozpoznawanie edycji MS SQL w module Inventory
 • możliwość wyłączenia przesyłania tapety oraz kompozycji Windows w Zdalnym Dostępie
 • usprawniona komunikacja z Agentem podczas zmiany wersji programu (wersjonowanie)

5.5.7.10042

Nowe funkcje:

 • dodano segment raportu prezentujący zaudytowane pliki użytkownika
 • możliwość definiowania alarmów na określone pola Środków Trwałych (np. przypominające o upływie gwarancji)

Usprawnienia:

 • w raporcie audytu DataGuard dodany status urządzenia
 • dodanie urządzenia do listy ignorowanych adresów powoduje dodanie jego nazwy, a nie adresu IP
 • na liście adresów sieciowych urządzenia oraz w zakładce „Mapowanie portów” jest wyświetlany producent karty sieciowej

Poprawki:

 • w audycie wydruków nie są tworzone duplikaty pochodzące z terminala usług
 • poprawiono działanie reguł blokowania stron internetowych
 • poprawiono monitorowanie odwiedzanych stron za pomocą przeglądarek Google Chrome oraz Mozilla Firefox
 • poprawiono zbieranie danych z Agenta dotyczących zainstalowanego sprzętu

5.5.5.9818

Nowe funkcje:

 • integracja modułu HelpDesk z Active Directory: istnieje możliwość pobrania użytkowników z Active Directory skutkiem czego nie trzeba tworzyć ich w nVision HelpDesk

Usprawnienia:

 • poprawiono stabilność oraz wydajność działania PortMappera
 • zwiększono stabilność działania stałego połączenia Agenta z nVision
 • gdy stałe połączenie z Agentem jest aktywne, informacja „Ostatnie połączenie z Agentem” jest wyróżniona kolorem zielonym
 • możliwość edycji/usuwania wielu rekordów naraz w Środkach Trwałych
 • kombinacja klawiszy Ctrl+F wywołuje okno wyszukiwania hostów
 • dodatkowe informacje w dzienniku zdarzeń DataGuard
 • poprawiono konfigurację segmentów raportów inwentaryzacji oprogramowania

Poprawki:

 • poprawiono odczytywanie numeru seryjnego niektórych urządzeń
 • poprawiono odczytywanie kluczy aktywacyjnych Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2002, Microsoft Project 2002
 • poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie się okna zarządzania serwisami przy dodawaniu nowego serwisu
 • poprawiono odczytywanie czasów spędzonych na stronach w najnowszych wersjach przeglądarki Firefox (4.0 oraz 5.0)

5.5.4.9633

Usprawnienia:

 • poprawiono działanie SNMP v3 z urządzeniami CISCO
 • poprawiono działanie programu w przypadku braku licencji na moduł Inventory;
 • poprawiono działanie modułu DataGuard z Hubami USB

5.5.4.9613

Nowe funkcje:

 • Moduł administracyjno-rozliczeniowy (tzw. Środki Trwałe) w module Inventory: baza ewidencji majątku IT zintegrowana z informacjami z Agentów dot. oprogramowania i sprzętu:
  • przechowywanie wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz elastyczne rozszerzanie i aktualizowanie zgromadzonych informacji
  • możliwość definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów (pól) oraz wartości – dla danego urządzenia lub oprogramowania można podawać dodatkowe informacje, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny plik .DOC, .XLS, skan czy też własny komentarz; możliwość importu danych z zewnętrznego źródła (CSV)
  • możliwość przypisywania środków do oddziałów lub komputerów
  • specjalny widok audytowy zestawia wszystkie środki trwałe, w tym urządzenia i zainstalowane na nich oprogramowanie
 • Baza zgłoszeń i czat w module HelpDesk:
  • baza zgłoszeń umożliwia użytkownikom (zarówno tym z zainstalowanym Agentem, jak i bez niego – po zalogowaniu się) zgłaszać problemy techniczne za pomocą mechanizmu tworzenia tzw. ticketów (zgłoszeń)
  • tickety są rozwiązywane przez pracowników HelpDesku
  • w części dla administratorów przychodzące zgłoszenia są przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim osobom/ grupom osób (wg kategorii problemów), które otrzymują powiadomienie o przypisanym im problemie do rozwiązania
  • użytkownik może monitorować proces rozwiązywania zgłoszonego przez niego problemu i jego aktualnego statusu, jak również wymiany informacji z administratorem za pomocą komentarzy, które mogą być wpisywane i śledzone przez obydwie strony
  • możliwość wysyłania przez pracowników wsparcia technicznego informacji do użytkowników z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości (np. o planowanym restarcie serwera z prośbą o zapisanie zmian w plikach, na których pracują użytkownicy)
  • mechanizm bazy zgłoszeń działa w oparciu o interfejs webowy (w przeglądarce internetowej) i jest zintegrowany ze strukturami nVision (oddziałami) i także z tego poziomu można uruchomić zdalny dostęp (możliwość przechwytywania konsoli laptopa znajdującego się poza biurem, również za routerem domowym pracownika)
  • czat umożliwiający przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami
 • Nowa wydajność, stabilność i jakość:
  • po ostatnich optymalizacjach i poprawkach nie są znane żadne większe problemy (program jest bardzo stabilny; Agenty nie obciążają komputerów) – obecnie nVision jest prawdopodobnie najbardziej wydajnym programem w tej klasie oprogramowania

5.0.5.9389

Usprawnienia:

 • status urządzenia, które znajduje się w sieci rozległej lub za firewallem/NATem oraz ma włączoną opcję „Stałe połączenie z nVision” jest bazowany na stanie połączenia zamiast stanie monitorowania usług TCP
 • podczas połączenia VNC ze stacją roboczą jest wyświetlana ikona połączenia w pasku zadań jeśli jest włączona opcja „Notyfikuj o połączeniu” w profilu Agenta
 • okno Zdalnego dostępu zapamiętuje swoje ustawienia
 • dodano funkcje eksportu wszystkich zrzutów ekranowych pobranych z Agenta
 • Web Access: dodano wyświetlanie informacji Info1/Info2 o urządzeniach, rozdzielono nazwę urządzenia na kolumny adres IP oraz DNS
 • dodano animację lokalizacji ikony podczas korzystania z funkcji wyszukiwania komputera w atlasie
 • podczas dodawania nowego komputera dodano możliwość wpisania jego maski sieciowej
 • możliwość usunięcia wydruków z okna audytu wydruków
 • poprawiono obsługę pendrive’ów firmy Kingston z szyfrowaniem sprzętowym
 • dodano nowe segmenty raportów dotyczące monitorowania wiadomości e-mail

Poprawki:

 • podczas ręcznego skanowania komputera za pomocą Skanera Inwentaryzacji jest brana pod uwagę lista ignorowanych folderów
 • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie listy nagłówków używanych aplikacji z całego tygodnia w widoku tygodniowym, zamiast dla konkretnego dnia
 • poprawiono błąd, który powodował brak rekalkulacji alarmów, które zostały zmodyfikowane lub usunięte
 • poprawiono mechanizm tworzenia map routingu
 • poprawiono mechanizm rysowania komponentów w oknie edycji filtra inteligentnej mapy na systemach Windows XP i 2003 bez włączonych tematów graficznych
 • poprawiono mechanizm odczytywania kluczy z rejestru dla aplikacji 64-bitowych w Inwentaryzacji Oprogramowania

5.0.4.9204

Nowe funkcje:

 • możliwość wymuszenia skanowania dysków sieciowych w skanerze offline za pomocą parametru „/network”
 • dodano wyświetlanie informacji „Info1/Info2” o urządzeniu w widoku kolumnowym mapy
 • niemiecka wersja językowa

Poprawki:

 • poprawiono błąd, który mógł powodować utworzenie domyślnej akcji e-mail z nieprawidłowym adresem

5.0.3.9095

Usprawnienia:

 • dodano pole wyszukiwania do okna wyboru urządzenia
 • możliwość podania nazwy DNS adresu lokalizacji nVision podczas tworzenia paczki MSI Agenta nVision jak i podczas ręcznej instalacji z pliku exe
 • poprawiono czas przesyłania zaległych danych przez Agenta
 • w trakcie skanowania plików za pomocą skanera offline jest brana pod uwagę lista ignorowanych folderów z ustawień nVision

Poprawki:

 • poprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie urządzenia z nVision jeśli występowało ono na mapie inteligentnej
 • poprawiono błąd, który powodował nieprawidłowy rozmiar obrazka przy eksporcie mapy
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wyświetlanie w tytule okna źródła edytowanych alarmów
 • poprawiono wyświetlanie typu licencji w raporcie „Lista oprogramowania komputera”

5.0.1.8950

Nowe funkcje:

 • możliwość zdefiniowania alarmu o zmianach na portach switcha tylko dla nowych adresów MAC
 • kompaktowanie danych aktywności użytkownika w module Users:
  • możliwość włączenia kompaktowania dla przychodzących danych w profilu Agenta
  • możliwość włączenia kompaktowania danych starszych niż określony zakres czasu
  • możliwość kompaktowania zebranych danych za pomocą narzędzia „nVision kopie zapasowe i naprawa bazy danych”

Usprawnienia:

 • odseparowano okno zdalnego dostępu do osobnego procesu w celu zwiększenia stabilności programu
 • dodano komunikat ostrzegawczy przy próbie zablokowania wszystkich urządzeń sieciowych w module DataGuard
 • pobieranie danych na żądanie z Agenta działa teraz także dla urządzeń w sieciach rozległych lub za firewallem (wymagane włączenie opcji „Stałe połączenie z nVision”)
 • dodano raport prezentujący listę zainstalowanych aplikacji wraz z informacją o komputerach, na których została zainstalowana

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm usuwania powiązań do plików i rejestrów podczas usuwania aplikacji z poziomu listy aplikacji urządzenia
 • poprawiono odczytywanie informacji o portach WAN z urządzeń SNMP
 • poprawiono błąd powodujący brak możliwości wybrania oddziału lub inteligentnej mapy jako źródła danych automatycznego raportu
 • poprawiono błąd, który mógł powodować występowanie BSOD na komputerach z zainstalowanym systemem antywirusowym ESET NOD32 oraz pendrive’ami z szyfrowaniem sprzętowym
 • poprawiono błąd, który powodował niepoprawny odczyt klucza licencyjnego niektórych wersji Microsoft Office

5.0.1.8773

Nowe funkcje:

 • numery seryjne (klucze licencyjne) dla Windows / Office / Visual Studio / Microsoft SQL Server odczytywane razem z listą aplikacji; użytkownik ma także możliwość dodawania numeru dla innych aplikacji oraz edytowania tych wykrytych przez Agenta
 • monitorowanie kosztów wydruków:
  • możliwość ustalenia kosztu papieru per format
  • możliwość ustalenia kosztu druku per drukarka i per format
  • możliwość „grupowania” drukarek poprzez identyfikację drukarki jako inna drukarka
  • zintegrowane z oknem Audytu Wydruków (kolumna z kosztem wydruku oraz podsumowania)
  • zintegrowane z zakładką wydruków użytkownika w Host Info
 • raporty prezentujące koszt wydruków:
  • całkowity
  • całkowity na użytkownika
  • całkowity na drukarkę
  • całkowity na drukarkę ze szczegółami formatów
 • inteligentne mapy i oddziały: pozwalają lepiej zarządzać logiczną strukturą urządzeń w przedsiębiorstwie (oddziały) oraz tworzyć dynamiczne mapy wg własnych filtrów (mapy inteligentne)
 • nowości w module DataGuard: system alarmów oraz zarządzanie prawami dostępu do urządzeń, które nie działają w oparciu o system plików, czyli:
  • telefony komórkowe
  • odtwarzacze multimedialne w trybie WPD (np. odtwarzacze MP3)
  • aparaty fotograficzne
  • drukarki
  • karty sieciowe, Wi-Fi
  • porty Bluetooth, IrDA itp.

Usprawnienia:

 • Remote Access działa także, gdy Agent jest za NAT’em – w sieciach rozległych oraz przez Internet z poziomu nVision Web Access; połączenie jest przekierowane przez nVision (wcześniej było połączenie bezpośrednie z Agentem/VNC); musi być włączona opcja w profilu Agenta Ogólne/Stałe połączenie z nVision (domyślnie wyłączone)
 • obsługa polskich znaków w Remote Access: działa tylko z konsolą nVision, w Web Access trzeba używać Shift+Tylda+Znak
 • Web Access: dodatkowe opcje podczas logowania:
  • częstość odświeżania mapy, 3/15/60s, domyślnie 15s
  • możliwość wł./wył. automatycznego odświeżania gdy użytkownik jest nieaktywny (teraz domyślnie okna odświeżają się, nawet gdy user jest nieaktywny)
 • możliwość generowania raportów dla użytkowników Web Access: poprzednio raporty mógł generować tylko administrator; teraz użytkownicy mogą generować raporty dla hostów i map, dla których mają uprawnienia ‚Widok host-info’; raporty dla atlasu może generować tylko administrator WA

Poprawki:

 • poprawiona stabilność i wydajność działania programu

4.5.7.8214

Nowe funkcje:

 • dodano kolumnę z identyfikatorem Agenta na liście urządzeń nVision
 • dodano adres MAC urządzenia jako zmienną w akcjach nVision
 • dodano raporty dla sieci: Podsumowanie aktywności użytkowników Map, Podsumowanie czasu dostępności urządzeń w mapach
 • dodano dodatkowe informacje o pamięci RAM w inwentaryzacji sprzętu: prędkość oraz typ

Poprawki:

 • wyeliminowano możliwość pozostawienia wykrytych aplikacji w inwentaryzacji oprogramowania bez przypisanych plików oraz wpisów rejestrowych
 • wyeliminowano możliwość wyświetlania się nieprawnego czasu ostatniego użycia aplikacji, gdy używano opcji „Hibernuj” na stacji roboczej
 • wyeliminowano możliwość wyświetlania się pustych wpisów w oknie z listą urządzeń, na których zainstalowana jest określona aplikacja
 • wyeliminowano możliwość wyświetlania się ujemnych rozmiarów kopii zapasowych atlasów, jeśli ich rozmiar przekraczał 4 GB

4.5.6.7733

Nowe funkcje:

 • dodano licznik wydajności pozwalający na monitorowanie poprawności działania usługi HTTPS z możliwością wykorzystania certyfikatów użytkownika

Usprawnienia:

 • dodano przycisk usuwania zapisanych zrzutów ekranowych dla konkretnego użytkownika w oknie “Informacje o Urządzeniu”
 • funkcja ręcznego importu danych z inwentaryzacji z komputerów bez zainstalowanego Agenta (ręczny skaner) uwzględnia teraz także pliki multimedialne
 • podczas zbierania po razy pierwszy z danego komputera informacji o aplikacjach alarmy o nowo zainstalowanych aplikacjach nie są generowane
 • w głównym oknie nVision dodano komunikat informujący o konieczności wykonania operacji naprawy bazy danych (gdy taka konieczność zostanie wykryta)
 • poprawiono efektywność tworzenia heurystycznych wzorców oprogramowania

Poprawki:

 • wyeliminowano nieusuwanie się informacji licencyjnych po usunięciu wzorca programu
 • naprawiono wyświetlanie się niepoprawnej nazwy nowych modeli procesorów z danych z inwentaryzacji z systemu Windows XP
 • wyeliminowano sporadyczne zawieszanie się programu podczas zamykania go
 • w edytorze segmentu raportu „Zasoby sprzętowe” naprawiono niewyświetlanie się nazw kolumn

4.5.5.7488

Poprawki:

 • poprawiono odczytywanie numerów seryjnych monitorów niektórych producentów
 • wyeliminowano sporadyczne chowanie się okna “Informacje o urządzeniu” podczas przeglądania danych aktywności użytkownika
 • wyeliminowano niespójność danych licencji po usunięciu wzorca aplikacji
 • wyeliminowano sporadyczne zawieszanie się okna “Windows EventLog Entries” dla urządzenia ze zbyt dużą ilością zebranych informacji

4.5.4.7313

Usprawnienia:

 • dodano pozycję w menu start program “Uruchom usługę nVision”, gdy program został zainstalowany jako usługa Windows na systemach XP lub Server 2003

Poprawki:

 • poprawiono mechanizm odczytu informacji o zajętości procesora zgodnie z http://support.microsoft.com/kb/949701
 • poprawiono błąd, który powodował w niektórych konfiguracjach niewyświetlanie się drukarek lokalnych w informacjach o sprzęcie komputera

4.5.3.7245

Nowe funkcje:

 • DataGuard – wersja oficjalna + raporty
 • inwentaryzacja oprogramowania: nowa baza wzorców aplikacji (ponad 500 wzorców)
 • zarządzanie prawami dostępu do konsoli nVision w przeglądarce internetowej; przypisywanie określonych map oraz informacji do jakich użytkownik ma dostęp
 • lepsze wsparcie dla alarmów bazujących na licznikach stanowych SNMP i Windows – możliwość zdefiniowania warunku “wartość równa” oraz “wartość różna”

Usprawnienia:

 • zmniejszono zużycie procesora procesu bazodanowego nVision

Poprawki:

 • poprawiono czytanie numerów seryjnych komputera

4.5.2.7110 Beta

Usprawnienia:

 • optymalizacja czasu generowania się raportów dotyczących aktywności użytkowników.

Poprawki:

 • poprawiony błąd, który uniemożliwiał korzystanie z modułu DataGuard na komputerze z zaszyfrowaną partycją systemową za pomocą programu TrueCrypt, na którym dodatkowo uruchomione było inne oprogramowanie warstwy plików (np. system antywirusowy, automatyczne backupy)

4.5.1.7049 Beta

Nowości:

 • udostępniony moduł DataGuard (wersja sieciowa, zarządzana centralnie)
  • blokowanie portów i nośników
  • blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, stacje dyskietek
  • zarządzanie prawami dostępu do portów
  • definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików
  • autoryzowanie urządzeń firmowych
  • całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych lub komputerów
  • centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów
  • audyt operacji na urządzeniach przenośnych
  • zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika
  • ochrona przed usunięciem: zabezpieczenie hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora

Nowe funkcje:

 • wyodrębnienie z opcji programu czasu przechowywania zrzutów ekranowych pobranych ze stacji roboczych (w celu zwiększenia efektywności użycia miejsca na dysku)

Usprawnienia:

 • zwiększona wydajność przesyłania informacji o plikach użytkownika

Poprawki:

 • poprawiony błąd występujący w określonych sytuacjach przy połączeniach zdalnego pulpitu z sesją fizyczną na systemie Windows Server 2003
 • poprawiona jakość odczytu nagłówków stron z przeglądarki Internet Explorer z niestandardowym tytułem

4.1.7.6971

Poprawki:

 • poprawiony i zoptymalizowany algorytm tworzenia wzorców oprogramowania na bazie wpisów z rejestru
 • poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej ilości wolnego miejsca na dysku w inwentaryzacji sprzętu

4.1.7.6921

Usprawnienia:

 • Agent odczytuje informację z pola „InternalName” pliku, jeśli brak pola „OriginalFileName”
 • automatyczny restart usługi bazodanowej nVision, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd przy uruchamianiu programu
 • zwiększenie wydajności funkcji rysowania mapy

4.1.7.6896

Poprawki:

 • poprawiony błąd powodujący sporadyczne nieprawidłowe liczenie wolnego miejsca na dysku w inwentaryzacji sprzętu
 • poprawiona funkcja procesująca wzorce oprogramowania, która błędnie tworzyła instancję aplikacji, której wzorzec nie zawierał elementów identyfikacyjnych
 • poprawiony błąd, który mógł spowodować zablokowanie się importu danych inwentaryzacji oprogramowania

4.1.6.6862

Nowe funkcje:

 • możliwość tworzenia listy ignorowanych adresów IP i DNS w reskanerze sieciowym

Usprawnienia:

 • dodana możliwość wyłączenia przesyłania informacji systemowych przez Agenta w profilu Agenta
 • ujednolicenie menu kontekstowe w widoku mapy oraz listy urządzeń
 • automatyczny restart usługi bazodanowej przed operacją naprawy bazy
 • zwiększenie wydajności funkcji odczytywania listy lokalnych użytkowników przez Agenta

Poprawki:

 • poprawiony błąd powodujący sporadyczny brak skanowania plików wykonywalnych w Agencie

4.1.5.6735

Usprawnienia:

 • dodany przycisk procesowania wzorców na wszystkich urządzeniach w oknie zarządzania wzorcami
 • poprawiona procedura aktualizacji adresów komputera z Agentem

Poprawki:

 • poprawiony błąd w procedurze przetwarzania czasów działania procesów

4.1.5.6695

Usprawnienia:

 • limitowanie ilości wysłanych danych w Agencie
 • dodano wybór kategorii raportu w oknie definiowania raportu

Poprawki:

 • usunięty wyciek pamięci, który mógł wystąpić podczas importowania danych Informacji Systemowych
 • poprawiony błąd w wyliczaniu długości przerwy użytkownika
 • poprawiony błąd powodujący sporadyczne zawieszenie się programu na ekranie przeglądarki rejestru
 • poprawiony błąd powodujący brak lub złe działanie alarmowania dla monitorowania dziennika zdarzeń Windows w określonej konfiguracji

4.1.4.6580

Usprawnienia:

 • automatyczny restart usługi serwera bazodanowego w przypadku wykryciu błędu z komunikacją
 • dodany komunikat z pytaniem o deinstalację Agenta podczas usuwania ikony urządzenia w nVision

4.1.2.6554

Usprawnienia:

 • zmieniony wygląd okna konfiguracji zapamiętywania zrzutów ekranowych Agenta
 • ustawiony minimalny interwał zbierania zrzutów ekranowych na 5 sekund
 • zmiana typu licencji programu z „nieznanej” modyfikuje typ licencji odpowiedniego wzorca
 • dodana ikona „Windows Server 2008”

Poprawki:

 • poprawione kopiowanie paczki MSI Agenta
 • poprawiona obsługa komunikacji z Agentami z wersji nVision 3.6
 • poprawiony błąd powodujący niepoprawne rozliczanie różnych typów licencji
 • poprawiony błąd „EDOMParseError” występujący podczas importu Informacji Systemowych

4.1.1.6492

Usprawnienia:

 • dodana ikona stanu komunikacji z Agentem w oknie „Informacje o urządzeniu”
 • zabezpieczenie przed zmianą nazwy pliku wykonywalnego Agenta
 • poprawiona obsługa komunikacji z serwerem bazodanowym
 • wysyłanie danych zebranych przez Agenta z podziałem na paczki w celu zwiększenia stabilności komunikacji
 • ustawienie opcji „Wyłącz integrację LSP” na domyślnie włączoną w profilu Agenta

Poprawki:

 • poprawiona procedura aktualizacji adresów urządzenia, gdy zachodzi zmiana adresu MAC

4.1.0.6430

Usprawnienia:

 • po pobraniu danych z Agenta ikona urządzenia jest ustawiana automatycznie na odpowiedni typ

Poprawki:

 • poprawiona procedura instalacji sterownika LSP
 • poprawiony błąd podczas importu danych inwentaryzacji sprzętu
 • poprawiony błąd powodujący niegenerowanie się alarmów o zmianie zainstalowanego oprogramowania

4.1

Nowości:

 • Zwiększona wydajność programu – możliwość monitorowania i inwentaryzowania do 10 000 urządzeń w pełnym zakresie
 • Instalator MSI – możliwość instalacji Agenta przez ActiveDirectory
 • Nowe raporty i alarmy – dotyczące monitoringu użytkowników i inwentaryzacji
 • Skanowanie plików multimedialnych na komputerach pracowników
 • System info – szczegółowe informacje o konfiguracji systemu Windows
 • Zdalny dostęp – możliwość dostępu do wielu monitorów
 • Dziennik systemowy Windows – możliwość ustawienia filtrów w celu minimalizacji ruchu sieciowego oraz usunięcia zbędnych rekordów
 • Więcej informacji o wydrukach: kolor, duplex, format, itp.
 • Więcej informacji o komunikacji z Agentami – łatwe sprawdzanie gdzie np. Agent został zatrzymany
 • Poprawiona stabilność programu i komunikacja z Agentem
 • Polska wersja programu
 • Wiele innych, mniejszych, poprawek i modyfikacji

4.0

Nowości:

 • Większa wydajność – program wraz z Agentami został przystosowany do monitorowania i inwentaryzowania sieci rozległych z tysiącami komputerów i połączeniami WAN
 • Zaawansowane monitorowanie pracowników:
  • Liczba odwiedzin stron z nagłówkami i czasem wizyt (zestawienie ogólne otwieranych stron oraz łączny czas przebywania na danej stronie)
  • Dokładny czas pracy: godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy
  • Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika
  • Szczegółowa lista używanych programów łącznie z czasem rozpoczęcia/zakończenia użytkowania aplikacji oraz listą otwieranych dokumentów. Czas nieaktywności uruchomionych programów (do analizy wykorzystania licencji jednoczesnego uruchamiania – tzw. „concurrent licenses”)
  • Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe
  • Monitoring wydruków: raport zawierający informacje o dacie wydruku, wykorzystanej drukarce oraz drukowanym dokumencie. Audyt wydruków wg użytkowników/drukarek
  • Monitoring wiadomości e-mailowych (kto, do kogo, temat, rozmiar – bez treści)
 • Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania i audyty:
  • Zarządzanie posiadanymi licencjami (typami licencji); raport zgodności licencji
  • Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji
  • Automatyczne wykrywanie zainstalowanych aplikacji wykorzystujące rozbudowaną bazę wzorców (aktualizowaną przez Internet i uzupełnianą przez użytkowników)
  • Wykrywanie aplikacji skopiowanych w postaci plików bez instalacji oraz użytkowanych z dysków wymiennych (pendrive)
  • Automatyczne, heurystyczne tworzenie brakujących wzorców
 • Zaawansowana inwentaryzacja sprzętu:
  • Konfiguracja systemowa: udostępnione zasoby (share), lokalni użytkownicy i grupy, informacja S.M.A.R.T. o stanie dysków lokalnych, tabela routingu, i wiele innych
  • Zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd.
  • Okno audytowe pozwalające na wytypowanie systemów, dla których np. konieczny jest upgrade
 • Inne:
  • Możliwość blokowania określonych stron WWW
  • Zdalny dostęp pozwalający na przejęcie dowolnego zalogowanego użytkownika oraz konsoli fizycznej (działa też na Terminal Server)
  • Opcja: zdalny dostęp i podgląd ekranu tylko za zgodą użytkownika
  • Centralne zarządzanie konfiguracją Agentów przez profile
  • Ulepszone monitorowanie dziennika systemowego Windows. Możliwość filtrowania przesyłanych danych (zmniejszenie ruchu sieciowego oraz eliminacja niepotrzebnych rekordów)
  • Wiele nowych alarmów i raportów

3.6

Nowości:

 • Znacznie większa wydajność – teraz możesz bardzo sprawnie i szybko monitorować nawet tysiące urządzeń sieciowych
 • Funkcja wyboru języka – teraz możesz wybierać pomiędzy wersjami nVision w języku: polskim, angielskim i niemieckim
 • Inne mniejsze optymalizacje i poprawki

3.5

Nowości:

 • Zdalny dostęp przez WWW. Nowa wersja umożliwia jednoczesny dostęp do programu wielu administratorom z dowolnego miejsca – przez przeglądarkę WWW
 • Kompilator plików MIB. Umożliwia dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch’e, routery, drukarki, urządzenia VoIP itp. Teraz program może skutecznie monitorować tysiące różnych urządzeń SNMP
 • Pełne wsparcie dla SNMP v1/2/3
 • 30 nowych raportów. Każda informacja dostępna w nVision może być teraz wydrukowana. Dostępne są też nowe statystyki i analizy
 • Możliwość wykrywania nowych urządzeń w sieci za pomocą analizy połączeń na portach switchy. nVision może w ten sposób wykrywać nawet całkowicie zabezpieczone zaporą komputery
 • Pełniejsza informacja o adresach monitorowanych urządzeń. Program odczytuje tabele ARP (za pomocą SNMP) i udostępnia pełną informację o adresach MAC i IP przyłączonych urządzeń. Ma to szczególne znaczenie jeśli chodzi o mapowanie urządzeń podłączonych do poszczególnych portów na każdym switch’u. Podłączenie prywatnego laptopa do sieci korporacyjnej nie będzie już możliwe bez zaalarmowania administratora
 • Polska wersja programu. Programy nVision oraz NetTools zostały całkowicie spolszczone. Zarówno sam program jak i dokumentacja dostępne są w języku polskim

3.2

Nowości:

 • Wsparcie dla komputerów z adresem przydzielonym przez DHCP. nVision cyklicznie rozwiązuje adresy DNS i IP, dostosowując się do wszelkich zmian
 • Wszystkie adresy IP i DNS są cyklicznie aktualizowane
 • System zabezpieczenia przed awarią – automatycznie restartuje program, gdy przestanie on działać
 • Ulepszona akcja e-mailowa: bardziej niezawodny system wysyłania i możliwość ponownego wysyłania niewysłanych maili
 • Wiele optymalizacji – nVision zużywa mniej procesora podczas monitorowania dużych sieci. Duże atlasy są też ładowane szybciej
 • Nowy skaner sieci. Zaprojektowany aby lepiej skonfigurować pierwszy skan całej sieci
 • Monitorowanie liczników i inwentaryzacja poprzez WMI działa, gdy program jest zainstalowany jako serwis
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

3.1

Nowości:

 • Monitor dziennika systemowego Windows (event log). Pozwala zbierać wpisy w dzienniku Windows oraz generuje alarmy w razie wykrycie określonych zdarzeń
 • Ulepszone Agenty:
  • Poprawione zostały wszelkie problemy ze stabilnością. Nowa wersja działa na każdym systemie, również na Windows Vista, jest bardzo stabilna i niezawodna
  • Agent monitoruje obciążenie sieci LAN i Internet przez pracowników
  • Agent zgłasza zmiany IP na komputerach z adresem przydzielanym przez DHCP. Powoduje to automatyczną zmianę adresu komputera w nVision oraz wygenerowanie alarmu
 • Automatyczne i cykliczne wykrywanie nowych urządzeń – nVision reskanuje wszystkie sieci za pomocą ICMP i SNMP
 • Zaawansowane wyszukiwanie w oknie głównym oraz Host info. Ułatwia zlokalizować komputer o określonym adresie IP/MAC/DSN, nazwie lub lokalizacji
 • Przewijanie mapy za pomocą kółeczka myszki
 • Właściwości mogą być edytowane dla wielu urządzeń na raz. Możesz łatwo ustawić właściwości takie jak: hasła, monitorowane serwisy, itp.
 • Integracja okien audytu licencji i sprzętu oraz nowa zakładka: historia zmian na wszystkich komputerach
 • Podgląd dziennika zdarzeń w głównym oknie (pod mapą)
 • Nowa akcja korekcyjna: zdalne uruchomienie programu
 • Zdalny podgląd desktopu pokazuje wszystkie ekrany (dla komputerów z wieloma monitorami)
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

3.0

Nowości i udoskonalenia:

 • Monitorowanie serwisów Windows; akcje korekcyjne: start/stop/restart serwisu
 • Monitorowanie routerów i switch’y:
  • Mapowanie i monitorowanie portów switch’a, prezentacja wszystkich adresów IP i MAC podłączonych komputerów i ruch sieciowy na każdym porcie
  • Monitorowanie interfejsów sieciowych (MRTG): stan i ruch sieciowy (we/wy)
  • Monitorowanie ruchu sieciowego na wybranych urządzeniach
 • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania: informacje o komputerze, zainstalowanych programach, audytowanie użytkowania licencji oraz alarmy w razie zainstalowania/odinstalowania aplikacji i zmiany konfiguracji sprzętowej komputera
 • Monitorowanie aktywności użytkowników:
  • Czas aktywności (pracy)
  • Użytkowanie programów oraz raporty przedstawiające czas pracy, przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania itp.
  • Lista stron przeglądanych przez użytkowników
 • Zdalna kontrola stacji użytkownika (zgodna z VNC)
 • Dystrybucja plików z możliwością uruchomienia programu na zdalnej konsoli
 • Akcje korekcyjne: zdalny restart systemu, start/stop/restart serwisów Windows
 • Program zamyka się o wiele szybciej
 • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

2.1

 

Nowości i udoskonalenia:

 • Raporty – zaawansowane raporty, które można drukować, a ich treść w pełni dostosowywać do potrzeb
 • Edytor serwisów: z możliwością utworzenia indywidualnych ustawień serwisów TCP/IP
 • Nowe akcje notyfikacyjne: SMS przez urządzenie GSM, wiadomości Syslog

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Twoje ustawienia prywatności

Zmieniliśmy ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics i Yandex do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Pamiętaj! Możesz w kazdej chwili zmienić te ustawienia w stopce strony