nVision 13-5

Mobilne zarządzanie zasobami

Nowe warstwy ochrony

Inventory Assistant
Aplikacja Android

Dedykowana aplikacja na Androida

Generator PDF

Generator dokumentów w Inventory

nVision firewall

Integracja z Windows Firewall

Dark mode

Dark mode w HelpDesku i SmartTime

Inventory
Inventory logowanie
Inventory dodaj
Inventory wyszukaj
Inventory drukuj

Zarządzanie zasobami na smartfonie

Inwentaryzacja zasobów w aplikacji może być równie wygodna, jak na komputerze. Teraz na swoim smartfonie możesz:

  • -łatwo znaleźć dowolny zasób, skanując kod QR lub korzystając z wyszukiwarki,
  • -błyskawicznie dodać nowe zasoby do listy,
  • -uzupełnić czynności serwisowe na dowolnym zasobie,
  • -wydrukować nową etykietę dla zasobu,
  • -i korzystać z wielu innych możliwości mobilnej pracy z modułem Inventory, które do tej pory dostępne były wyłącznie w konsoli!

Zacznij korzystać z aplikacji

Krok 1

Pobierz Inventory Assistant, skanując kod QR lub klikając w poniższy link,

Szczegółową instrukcję obsługi aplikacji znajdziesz w&nbsp;<a class="font-semibold hover:underline text-header" target="_blank" href="https://axence.net/help/nVision13/pl/">podręczniku użytkownika</a>.
Krok 2

Uruchom aplikację na smartfonie,

Krok 3

Zaloguj się, podając adres serwera nVision oraz login i hasło, którego używasz w konsoli nVision,

Krok 4

Zacznij zarządzać zasobami na telefonie!

Generator dokumentów w module Inventory

Generator PDF

Zadbaj o sprawną obsługę uciążliwych, powtarzalnych formalności. W Axence nVision® 13.5 możesz tworzyć dowolnie wiele szablonów protokołów i korzystać z nich, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Generator dokumentów nVisionGenerator dokumentów nVision

Sterowanie Windows Firewall

Firewall

Kontroluj zaporę sieciową bez wychodzenia z konsoli nVision. Po integracji z Windows Defender to kolejny krok w kierunku koncentracji zabezpieczeń w jednym narzędziu.

  • -Włączaj i wyłączaj firewalla dla wybranych typów połączeń
  • -Twórz własne reguły ruchu blokujące wybrane połączenia
  • -Sprawdź, na których urządzeniach zapora jest włączona

Dark mode w HelpDesku i SmartTime

Podobnie jak w AdminCenter, teraz możesz wybrać swój ulubiony tryb pracy w modułach HelpDesk i SmartTime. Przełączaj widok z jasnego na ciemny jednym kliknięciem.

Tryb dzienny
Dark mode
SmartTime w trybie dziennymSmartTime w trybie nocnym
Tryb dzienny
Dark mode
Helpdesk w trybie dziennymHelpdesk w trybie nocnym

Ulepszone raporty produktywności w module SmartTime

Raporty w SmartTime

Weryfikuj aktywność nie tylko całego zespołu, którym zarządzasz, ale również poszczególnych podzespołów. Zobacz, która grupa radzi sobie najlepiej i dowiedz się, gdzie występują największe braki.

Grupa użytkowników SmartTimeProduktywność grupy ST

Changelog

Zobacz wszystkie nowości w Axence nVision® 13.5

Network
Network

Możliwość nakładania na urządzenie liczników wydajności wg szablonu (wzorca).

Inventory
Inventory

Mobilny Asystent Inwentaryzacji dla systemu Android: wyszukiwanie zasobów, skanowanie etykiet, dodawanie i edycja zasobów, dodawanie czynności serwisowych, drukowanie etykiet.

Generator dokumentów na podstawie szablonów.

Automatyczne numerowanie dodawanych zasobów wg zdefiniowanego wzorca numeracji.

Historia użycia konkretnej licencji oprogramowania.

SmartTime
SmartTime

Dark mode w aplikacji produktywności.

Odseparowanie wskaźników produktywności podgrup należących do głównej grupy podległej wybranemu managerowi.

Możliwość ograniczenia dostępnych kontaktów.

HelpDesk
HelpDesk

Dark mode w systemie zgłoszeń i w czacie.

Dataguard
DataGuard

Integracja z Windows Firewall: włączanie i wyłączanie zapory dla wybranych typów połączeń, tworzenie reguł ruchu, odczyt stanu zapory na stacjach roboczych