SmartTime

Najczęstsze pytania (FAQ)

Do czego służy moduł SmartTime?

Zbiera aktywność użytkowników z nVision i klasyfikuje ją - na podstawie wytycznych od Administratora - na produktywną, neutralną, nieproduktywną. Ponadto, udostępnia przejrzysty interfejs dla użytkowników i ich przełożonych pozwalający prześledzić wskaźniki aktywności w dowolnych okresach.

Czym SmartTime różni się od modułu Users?

SmartTime prezentuje dane o aktywności w czytelny sposób z możliwością łatwego filtrowania i wyszukiwania istotnych metryk bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Ponadto SmartTime, w odróznieniu od Users, traktuje aplikacje desktopowe i strony internetowe jako jeden byt, dzięki czemu w jednym miejscu możemy zobaczyć całą aktywność użytkownika. SmartTime umożliwia również ustalanie kryteriów oceny aktywności pracowników poprzez określenie progów dla aktywności pożądanych i niepożądanych oraz wysyła alarmy o przekroczeniu tych progów.

Jakie korzyści ma z tego dział IT?

Najważniejszą korzyścią dla administratora jest zrzucenie z siebie obowiązku przygotowywania raportów dla innych działów i przenisienie całej odpowiedzialności za mierzenie aktywności pracowników bezpośrednio do ich przełożonych.

Do kiedy mogę korzystać bezpłatnie ze SmartTime?

Bezpłatny 60-dniowy okres testowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników nVision 11, którzy aktywują SmartTime do końca października 2019 roku. Użytkownicy, którzy aktywują moduł SmartTime między 1.11.2019 a 31.03.2020 rokiem, będą mogli skorzystać z 30-dniowego okresu testowego. Po tym terminie nie będzie już możliwości bezpłatnego testowania modułu SmartTime.

Co powinienem zrobić przy pierwszym uruchomieniu?

W pierwszej kolejności warto otworzyć nVision, a następnie:
- przejrzeć obecną hierarchię użytkowników i w razie konieczności przypisać odpowiednich przełożonych/kierowników/dyrektorów,
- zdefiniować grupy użytkowników i wyznaczyć menedżerów grup, którzy będą mieć wgląd w statatystyki członków swojej grupy,
- zaimportować dane z nVision, jeśli w module SmartTime chemy mieć dostęp do danych historycznych (zakładka Narzędzia na wstążce)

W kolejnym koku, w module SmartTime powinieneś:
- przejrzeć aplikacje używane w firmie i przygorządkować im odpowiednie statusy produktywności,
- stworzyć własne kategorie i przyporządkować im poszczególne aplikacje,
- dopasować pozostałe ustawienia do swoich potrzeb

Nie mam modułu Users - czy będzie działać u mnie SmartTime?

Tak, SmartTime nie wymaga do działania modułu Users, więc będzie funkcjonował bez żadnych problemów. Można go włączyć w nVision z poziomu paska informacyjnego widocznego na dole konsoli.

Czy dane aktywności z modułu Users będą widoczne w SmartTime?

Dane z modułu Users można zaimportować do SmartTime pod warunkiem, że nie były one w nVision kompaktowane. Zasięg czasowy importowanych danych zależy od ustawionej w nVision retencji danych aktywności.

Czy można dezaktywować moduł SmartTime?

Tak, moduł SmartTime można w każdej chwili wyłaczyć, wchodząc w Opcje -> Konfiguracja usług

Jak przydzieleć aplikacje do wybranych statusów - produktywna/nieproduktywna/neutralna?

Statusy nadaje się w widoku "Listy aplikacji", do którego każdy Administrator ma dostęp. Można je nadawać zbiorowo, dla wszystkich wybranych aplikacji lub indywidualnie. W ten sam sposób można przypisywać aplikacje do kategorii stworzonych wcześniej w widoku "Ustawień".

Czy moduł SmartTime będzie jeszcze rozwijany o kolejne funkcje?

Tak, moduł będzie stale rozwijany. W kolejnym etapie prac koncentrujemy się wprowadzeniu efektywnego rozwiązania do zarządzania projektami i taskami. Będziemy również na bieżąco wsłuchiwać się w głosy użytkowników i dostosowywać funkcjonalności modułu do najczęściej wyrażanych potrzeb.

Kto i w jaki spsosób może tworzyć grupy użytkowników?

Zarządzanie grupami dostępne jest w konsoli nVision. Uprawnienia do tworzenie grup i dodawania do nich członków posiada wyłącznie administrator.

Czy mogę przypisać tej samej aplikacji 2 różne statusy (produktywny i nieproduktywny) w zależności od działu/zespołu, w którym jest używana?

Tak, do tego celu służą grupy. Aplikacja, która na poziomie globalnym jest nieproduktywna może być produktywna dla dowolnie zdefiniowanej grupy. Aby uzyskać taki rezultat wystarczy w wybranej grupie dodać tę aplikację jako 'Wyjątek'.

Czy można usunąć dane SmartTime?

Tak można, Skorzystaj z narzędzia usuwania danych ze SmartTime (Opcje-> Konserwacja) i usuń dane aktywności z wybranego okresu.

Bądź na bieżąco

  • Nowości i promocje
  • Darmowe porady ekspertów
  • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Twoje ustawienia prywatności

Zmieniliśmy ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics i Yandex do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Pamiętaj! Możesz w kazdej chwili zmienić te ustawienia w stopce strony