nVision AdminCenter

Twoje centrum dowodzenia i bezpieczeństwa IT

Stwórz własne Security Operations Center

Zacznij teraz!

Stwórz własny SOC dzięki nVision i AdminCenter – centrum zarządzania i bezpieczeństwa IT

AdminCenter - jasny mowtyw

Wykorzystaj dashboardy pokazujące w przejrzysty sposób kluczowe parametry i wyświetlaj je dla całego zespołu IT na dużych ekranach telewizorów i rzutników. Zamień pokój działu IT w prawdziwe centrum zarządzania infrastrukturą IT.

Najważniejsze korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo, informacje w jednym miejscu

Pełna widoczność zdarzeń i incydentów w firmowej sieci na żywo - weryfikuj anomalie w zachowaniach użytkowników, ostatnio podpięte nośniki, utracone pakiety i zerwane łącza.

Bieżący podgląd kluczowych parametrów IT

Obciążenia łącz, zużycie procesorów, podłączane nośniki, zgłoszenia HelpDesku, alarmy – wszystkie aktualne dane, odświeżane co 60 sekund, zobaczysz na jednym ekranie w czytelny sposób.

Intuicyjny interfejs z atrakcyjnymi widgetami

Kilkoma kliknięciami wypełnisz swój dashboard przejrzystymi wykresami i tabelami prezentującymi metryki, na których najbardziej Ci zależy.

Nielimitowana liczba dashboardów, dwa tryby widoku

Twórz osobne widoki dla siebie, swojego zespołu czy przełożonych. Zbuduj tyle dashboardów, ile potrzebujesz - w wersji ciemny lub jasny.

Możliwość wyświetlania na dużych ekranach

Pokazuj dashboardy na rzutnikach w czasie prezentacji lub wyświetlaj je na telewizorach w pokoju IT. Większe ekrany pozwolą Ci na wyświetlenie większej liczby widgetów.

Proste i bezpieczne udostępnianie

Wyślij link do dashboardu i udostępnij hasło dowolnej osobie z organizacji, a ona momentalnie zobaczy go w swojej przeglądarce.

Dashboard na każdą potrzebę

Chcesz monitorować wydajność łącz i urządzeń, a może skoncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa? Możesz tworzyć nieograniczoną liczbę dashboardów, a każdy z nich skomponować wedle własnych potrzeb, oczekiwań przełożonych czy celów, jakie ma spełniać.

Do tworzenia dashboardów niezbędne jest posiadanie modułów oprogramowania Axence nVision®, z których pobierane są dane:

Moduł odpowiedzialny za monitorowanie wydajności urządzeń i procesów w Twojej sieci oraz wysyłanie alertów o niepokojących zdarzeniach.

Dostępne widgety:

 • Licznik wydajności wybranych urządzeń
 • Dziennik zdarzeń z ostatnimi alertami
 • Czas odpowiedzi wybranego serwisu TCP/IP
 • Ostatnio wykryte urządzenia w sieci
Moduł umożliwiający zarządzanie oprogramowaniem oraz zasobami organizacji w jednym miejscu.

Dostępne widgety:

 • Ostatnie zmiany w konfiguracji sprzętowej
 • Ostatnie zmiany w konfiguracji programowej
 • Ostatnie zdarzenia na zasobach
Moduł wzmacniający bezpieczeństwo organizacji, pozwalający wykryć niepożądane aktywności użytkowników.

Dostępne widgety:

 • Najpopularniejsze strony internetowe wśród użytkowników
 • Najpopularniejsze aplikacje według czasu uruchomienia
 • Najpopularniejsze aplikacje według czasu aktywności
 • Użytkownicy z największą liczbą wydruków
 • Użytkownicy najbardziej obciążający łącza
Moduł z systemem zgłoszeń przeznaczony dla pracowników supportu do udzielania wsparcia technicznego.

Dostępne widgety:

 • Statystyki niezamkniętych zgłoszeń
 • Najnowsze niezamknięte zgłoszenia
 • Najstarsze niezamknięte zgłoszenia
Moduł monitorujący zewnętrzne nośniki danych i operacje na plikach.

Dostępne widgety:

 • Ostatnie nośniki podpięte do urządzeń
 • Ostatnie operacje na plikach
Moduł weryfikujący aktywności użytkowników, pomagający zwiększyć produktywność w zespołach.

Dostępne widgety:

 • Najbardziej produktywni użytkownicy
 • Najmniej produktywni użytkownicy

Zobacz kilka przykładowych konfiguracji:

Dashboard bezpieczeństwa

 • Dziennik zdarzeń
 • Zmiany w konfiguracji programowej
 • Podpięte nośniki danych
 • Operacje na plikach

Dashboard Wydajności IT

 • Liczniki wydajności urządzeń
 • Odpowiedzi serwisów TCP/IP
 • Użytkownicy obciążający łącza
 • Najpopularniejsze aplikacje według czasu uruchomienia

Dashboard Danych z End-Pointów

 • Licznik wydajności wybranych urządzeń
 • Ostatnie zmiany w konfiguracji sprzętowej
 • Ostatnie nośniki podpięte do urządzeń
 • Ostatnie zdarzenia na zasobach

Dashboard Aktywności Użytkowników

 • Ostatnie operacje na plikach
 • Najpopularniejsze strony internetowe
 • Najmniej produktywni użytkownicy
 • Użytkownicy z największą liczbą wydruków

Zacznij korzystać z AdminCenter

Odpowiedz na kilka pytań aby otrzymać najlepszą dla Ciebie opcję

Czy używasz Axence nVision®? Axence nVision® to oprogramowanie niezbędne do korzystania z AdminCenter

Jeśli posiadasz aktywną Umowę Serwisową? Aktywna Umowa Serwisowa uprawnia do bezpłatnego pobrania najnowszej wersji Axence nVision®

Tak, pobieram nVision 12 w ramach Umowy Serwisowej

Pobierz nVision 12 za darmo

Nie, chce wycenić aktualizację do najnowszej wersji nVision

Zacznij korzystać z nVision i AdminCenter

Przetestuj za darmo - stwórz swój pierwszy dashboard z 3 widgetami

Pobierz Freemium

Korzystaj z pełni możliwości - twórz wiele dashboardów bez limitu widgetów

Wycena aktualizacji Axence nVision®

Zamów wycenę nVision aby móc w pełni wykorzystać z AdminCenter w swojej sieci

Zamów wycenę a nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia najlepszej oferty

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przygotowania oferty. Podanie adresu e-mail, numeru telefonu i zaznaczenie checkboxa oraz kliknięcie przycisku „Zamów wycenę” oznacza, że wyrażasz także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu email, numeru telefonu i innych podanych informacji w celu realizacji marketingu bezpośredniego przez Axence Sp. z o.o. Sp. j. Administratorem jest spółka: Axence Sp. z o.o. Sp. j., z siedzibą i adresem w Krakowie (30-527) przy ul. Na Zjeździe 11, NIP: 6751399589 („Spółka”). Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • podjęcie czynności przed zawarciem umowy na żądanie przyszłej strony umowy licencyjnej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo -> w przypadku osób fizycznych będących stroną umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora danych -> w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy w imieniu strony umowy;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) rodo) w związku z zawarciem i realizacją umowy tzw. uzasadniony interes Spółki);
 • jeżeli wyrazisz zgodę dane będą przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego administratora danych (podstawa: art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowany. Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingowym i zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych). W tym ostatnim przypadku dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń. Szczegółowy opis celów przetwarzania zob. [Politykę prywatności] a także regulamin Axence Account. Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy pracownikami Spółki działającymi z jej upoważnienia.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.