nVision 14-5

Изведете сигурността на вашата мрежа на следващо ниво

nVision
List of security

Интеграция със списъци за сигурност

encryption

Защитен вход

security login

Криптиране на отдалечено устройство

virtual machines

Откриване на подозрителна потребителска активност

Axence

В Axence ние непрекъснато обновяваме и подобряваме нашите решения за сигурност, за да отговорим на променящите се нужди на клиенти ни. С nVision 14.5 ние изпълняваме това обещание отново. Най-новата ни версия предлага широка гама от усъвършенствани инструменти за сигурност и функционалности, предназначени да подсилят вашата архитектура за сигурност и да защитят чувствителната ви информация. С подобрени механизми за влизане и удостоверяване, безпроблемна интеграция със CERT списъци и отдалечено криптиране с BitLocker, можете да сте сигурни, че вашите данни са в сигурни ръце.

Предприемете действие сега и надстройте до Axence nVision® версия 14.5 за най-доброто изживяване на сигурността.

Открийте какво е новото

Защитете мрежата си срещу злонамерени уебсайтове със списъци за сигурност (включително CERT)

В днешния цифров пейзаж защитата на вашата мрежа и потребители от опасни уебсайтове е по-важна от всякога. С Axence nVision® версия 14.5 въвеждаме нова функция, която ви позволява да се интегрирате със списъци за сигурност, включително CERT, за да блокирате достъпа до злонамерени уебсайтове. Най-новата ни версия предлага ефективен механизъм, който позволява лесно и глобално разпространение на консолидирани списъци с блокирани сайтове, създаване на списъци с блокирани уебсайтове, които могат да се споделят между групи и потребители, и рационализирано боравене със списъци за адреси на блокирани уебсайтове. Освен това предоставяме списък по подразбиране на услугата CERT (за ръчно активиране) и възможност за изтегляне на всеки списък от посочените адреси.

Security list
MFA

Осигурете достъпа си до мрежата с разширено многофакторно удостоверяване

Тъй като разбираме, че сигурността на достъпа до конзолата Axence nVision® е основен приоритет за нашите клиенти, решихме да въведем многофакторно удостоверяване (MFA), което добавя допълнителен слой защита към сигурността на вашата организация. С MFA потребителите ще трябва да потвърдят самоличността си, като използват поне два различни метода, като например код за удостоверяване, изпратен по имейл и/или SMS. Също така въвеждаме изисквания за парола, които са в съответствие с настоящите стандарти, включително опция за задаване на дължина на паролата, използване на главни букви, цифри и специални знаци и налагане на редовни промени на паролата. Използвайки MFA и по-силни методи за удостоверяване, вие не само осигурявате подобрена сигурност на достъпа до вашата мрежа и инфраструктура, но и я защитавате по-добре срещу неоторизирани опити за влизане.

Защитете вашите чувствителни данни с отдалечено дисково криптиране с помощта на BitLocker

Защитата на вашите данни винаги е основен приоритет. Ето защо в най-новата версия на Axence nVision® ние сме горди да предложим BitLocker криптиране, гарантиращо най-високо ниво на защита за вашите чувствителни данни. С нашата усъвършенствана функционалност за криптиране на отдалечен диск можете да криптирате вашето системно устройство и други устройства, свързани с вашия компютър. Тази функция е особено полезна в случай на кражба или загуба на хардуер, тъй като осигурява високо ниво на защита срещу пробиви на данни. Отсега нататък ИТ администраторите могат също така да управляват и съхраняват ключа за възстановяване сигурно в рамките на конзолата Axence nVision®, като гарантират, че ценните данни остават защитени.

BitLocker
User activity

Откриване и предотвратяване на подозрителна потребителска активност

Тъй като киберзаплахите продължават да растат, важно е да останете бдителни, за да защитите организацията си от злонамерена дейност. С най-новата версия на Axence nVision® въведохме мощен механизъм за откриване и предотвратяване на подозрително потребителско поведение, включително използването на jigglers, които генерират повтарящи се движения на мишката. Нашето решение надхвърля простото идентифициране на свързани физически устройства, което ни позволява да откриваме популярни jigglers и друго подозрително поведение. С Axence nVision® можете да наблюдавате и отчитате активността на потребителите, да дефинирате предупреждения за подозрителна дейност и да генерирате отчети, които показват тази информация. Освен това опцията за автоматична потребителска екранна снимка може да предостави ценни доказателства в случай на пробив в сигурността.

Поемете пълен контрол над вашите виртуални машини

Управлението и наблюдението на виртуални машини е от решаващо значение за осигуряване на гладкото функциониране на вашата ИТ инфраструктура. С най-новото разширение на Axence nVision® към нашия безплатен мрежов модул можете да поемете пълен контрол върху вашите виртуални машини, работещи на VMWare. Нашият актуализиран мрежов модул предоставя изчерпателен списък с виртуални машини и текущото им състояние, включително дали работят, не работят или са спрени. Това ви позволява да наблюдавате и управлявате по-добре вашите активи, като ви дава по-голям контрол върху вашата ИТ инфраструктура. И това не е всичко - с нашата нова функция можете да изпращате работещи, неизпълнени или спрени команди за всяка виртуална машина, осигурявайки още повече гъвкавост и контрол.

VMware monitor

Дневник на промените

Вижте пълния списък с промени и нови функционалности!

nVision
 • Многофакторно удостоверяване (MFA)

  • MFA се изисква за влизане в nVision desktop console
  • Изпращане на код за удостоверяване (6 цифри) чрез имейл и/или SMS. Поддръжка и на двата телефонни номера в потребителския профил (стационарен, мобилен)
  • Определяне на времеви лимит за съхраняване на данните за вход на потребителя
  • Авариен достъп до конзолата - възможност за заобикаляне на MFA автентификация, ако nVision конзолата и nVision сървърът са инсталирани локално на една и съща машина
 • Изисквания за потребителска парола в nVision

  • Задаване на дължина на паролата, използване на главни букви, цифри и специални знаци
  • Автоматична промяна на паролата, когато някой влезе в конзолата на работния плот с парола, която не отговаря на изискванията
Users
 • Откриване на Jiggler и други подозрителни дейности

  • Откриване, когато потребителят само движи мишката или е натиснал един и същи клавиш за 15 минути
  • Универсален механизъм за изследване на поведението на потребителя, откриване на всички популярни Jiggler на пазара и бъдещи Jiggler, които работят на подобен принцип
  • Дефиниране на предупреждение при откриване на подозрителна активност и показването му в отчети
  • Активиране на екранни снимки за потребителя, които ще се стартират автоматично при откриване на подозрителна дейност
 • Интегриране с външни списъци за блокиране на уебсайтове, по-специално списъка CERT

  • Механизъм за глобално разпространение на консолидиран списък с блокирани уебсайтове до всички Агенти
  • Създаване на списъци за блокиране на уебсайтове, които могат да се споделят между атлас, групи и потребители
  • Подобрена производителност на списъците за блокиране на уебсайтове
  • Автоматично изтегляне на динамични списъци за блокиране на уебсайтове като TXT файл от всеки указан адрес
  • Динамичен списък по подразбиране за стартиране с CERT(изисква се ръчно активиране)

Повече

Започнете работа с новата версия

Имате ли валидно споразумение за услуга?

Изтеглете безплатно

Нямате валидно споразумение за услуга?

Получете оферта