Promocje
Jacek Dąbrowski

Akcja Aktywacja! Wyjątkowa promocja na rozszerzenie funkcjonalne Axence nVision

25% tańsze rozszerzenie o dodatkowe moduły dla posiadaczy licencji na Axence nVision 9. Sprawdź szczegóły!

Zapraszamy do skorzystania z najnowszej promocji Akcja Aktywacja. Tylko do wtorku 28 lutego 2017 r., klienci Axence posiadający licencję na wersję 9 oprogramowania Axence nVision®, mogą dokonać rozszerzenia o dodatkowe moduły z wyjątkowym rabatem 25%.

Zakupu można dokonać bezpośrednio u Doradcy Axence, jak również u jednego z autoryzowanych Partnerów naszej firmy.

Zapytaj nas o szczegóły:

sprzedaz@axence.net +48 12 426 40 35

Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny poniżej.


Regulamin oferty promocyjnej „Akcja Aktywacja” - rozszerzenie:

 • Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 • Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Uczestnikiem promocji może być zarówno Klient końcowy, jak i Partner, w tym Partner będący resellerem.
 • Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 • Czas trwania oferty promocyjnej: 31.01-28.02.2017 r.
 • Oferta dotyczy zakupu rozszerzenia posiadanej licencji na oprogramowanie Axence nVision® 9 o dodatkowe moduły.
 • Zakupu rozszerzenia mogą dokonać jedynie Partnerzy lub Klienci posiadający licencję na Axence nVision® 9, nie będącą licencją typu freemium.
 • W ofercie promocyjnej cena za zakup rozszerzenia posiadanej licencji na oprogramowanie Axence nVision® 9 jest obniżona o 25% w stosunku do ceny katalogowej Axence i nie łączy się z pozostałymi rabatami.
 • Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 • Każdy Partner może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 • Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, jak i za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 • Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 28.02.2017 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 28.02.2017 r.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 • Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Twoje ustawienia prywatności

Zmieniliśmy ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics i Yandex do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Pamiętaj! Możesz w kazdej chwili zmienić te ustawienia w stopce strony