What's New Promocje
Joanna Bułat

Multitool do każdego zamówienia powyżej 1000 zł

Prezentów od Axence ciąg dalszy! W styczniu do każdego zamówienia powyżej 1000 zł dodajemy multitoola sygnowanego logo Axence.

W pracy administratora sieci niezbędnych jest wiele różnych narzędzi, dlatego na początku nowego roku do każdego zamówienie powyżej  1000 zł dodajemy gadżet, który z pewnością przyda się każdemu z Was. Aby zdobyć urządzenie wielofunkcyjne z logotypem Axence wystarczy złożyć zamówienie na oprogramowanie Axence nVision na kwotę powyżej 1000 zł w dniach od 8 do 31 stycznia 2018.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym:

sprzedaż@axence.net

+48 12 426 40 35

 

Regulamin promocji „Multitool dla Administratora Sieci”

 • Organizatorem niniejszej Promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana „Axence” lub „Organizator”).
 • Oferta promocyjna trwa od 8.01.2018 do 31.01.2018 r. włącznie. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 8.01.2018 r.
 • Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski.
 • Aby spełnić warunki Promocji konieczne do otrzymania Prezentu, firma musi dokonać zakupu oprogramowania Axence nVision® na kwotę 1000 zł netto lub wyższą (zamówienie dotyczące nowej licencji, rozszerzenia, umowy o świadczenie usług serwisowych lub upgrade).
 • Do promocji również kwalifikują się transakcje ratalne jeżeli zamówienie zostało złożone od 8-31.01.2018 oraz kwota pierwszej raty realizowanej w styczniu jest wyższa, niż 1000 zł netto.
 • Prezentem w promocji jest multitool sygnowany logotypem Axence.
 • Prezent jest wysyłany na koszt Axence na dane firmy, które zostaną podane na zamówieniu (osoba, która otrzyma licencję: imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwa firmy, adres, telefon).
 • Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence oraz resellerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 • W przypadku, kiedy Klient zrealizował zakup oprogramowania Axence nVision® poprzez Partnera/resellera transakcja będzie się kwalifikowała do otrzymania przez Klienta Prezentu jeżeli w SRP (standardowa kwota cennikowa) przekracza 1000 zł netto.
 • Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 • Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 • Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Twoje ustawienia prywatności

Zmieniliśmy ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics i Yandex do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Pamiętaj! Możesz w kazdej chwili zmienić te ustawienia w stopce strony