nVision

Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT

Pobierz nVision Poznaj cenę

nVision 13.5
 • Network

  Monitorowanie urządzeń sieciowych

 • Inventory

  Audyt sprzętu i oprogramowania

 • Users

  Bezpieczeństwo danych i wydajność pracowników

 • HelpDesk

  System zgłoszeń, czat i zdalna pomoc

 • DataGuard

  Ochrona danych przed wyniesieniem

 • SmartTime

  Każda minuta ma znaczenie

6 modułów tworzy kompleksowe rozwiązanie dla Twoich potrzeb

 • NETWORK

  Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci oraz kiedy chcesz mieć zawczasu informację o potencjalnych awariach w sieci.

 • INVENTORY

  Gdy chcesz mieć pod ręką pełną listę zainstalowanego oprogramowania, rozliczać licencje, przeprowadzać inwentaryzację sprzętu oraz zarządzać wszystkimi zasobami IT w jednym miejscu.

 • USERS

  Gdy chcesz zapobiegać problemom z bezpieczeństwem firmowych danych oraz kiedy zależy Ci na sprawnym zarządzaniu dostępami i uprawnieniami użytkowników.

 • HelpDesk

  Gdy potrzebujesz zarządzać zgłoszeniami pracowników i odpowiadać na nie w łatwy sposób oraz chcesz szybko udzielać im zdalnej pomocy.

 • DataGuard

  Gdy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji poprzez ochronę danych i zarządzać zewnętrznymi zabezpieczeniami z poziomu jednej konsoli.

 • SmartTime

  Gdy zależy Ci na zidentyfikowaniu aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych obszarach.

Nowe funkcjonalności dostępne dla wszystkich
 • AdminCenter

  Gdy chcesz tworzyć własne dashboardy z kluczowymi zdarzeniami i parametrami sieci IT oraz obserwować regularnie odświeżane dane na dużych ekranach telewizorów i rzutników.

Axence nVision® w jednym programie konsoliduje wszystkie funkcje niezbędne do zarządzania całą infrastrukturą IT. Posiada bogatą funkcjonalność i sprawdzi się w przedsiębiorstwach, które stawiają na bezpieczeństwo sieci, chcą ograniczyć ryzyko oraz dbają o legalność oprogramowania.

Ewa Marchewka,
Specjalista ds. teleinformatyki, Phoenix Contact Wielkopolska

Network

Pełny monitoring sieci

 • zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń
 • bezpieczna serwerownia – monitorowanie wskaźników wilgotności i temperatury
 • zawsze aktualne dane o wydajności serwera i łącza internetowego
 • większa kontrola nad procesami systemowymi
 • lepsza wydajność procesów biznesowych dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów
 • obsługa szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3
lista funkcji

Axence nVision® ułatwia mi lokalizowanie i diagnozowanie problemów w pracy sieci i pojedynczych komputerów zanim ich użytkownicy zorientują się, że coś działa nie tak. Mogę w jednej chwili sprawdzić czy sieci w moich oddziałach pracują bez problemów albo czy procesor lub pamięć w którymś z komputerów nie jest przeciążona.

YMCA, USA

Inventory

Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)

 • IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT
 • szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu
 • widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń
 • jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów
 • uprawnienia dostępu administratorów do typów zasobów, licencji i dokumentów w ramach oddziałów
 • masowa edycja atrybutów zasobów, np. statusu
 • Mobilny Asystent Inwentaryzacji dla systemu Android
 • generator dokumentów na podstawie szablonów
 • automatyczne numerowanie dodawanych zasobów i dokumentów wg zdefiniowanego wzorca numeracji
 • Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja realnego zużycia licencji
lista funkcji

Najbardziej odczuwalną zmianą, która zaszła po wdrożeniu oprogramowania Axence nVision®, jest oszczędność czasu osiągnięta dzięki zautomatyzowaniu inwentaryzacji komputerów – teraz pracownicy IT mogą go przeznaczyć na działania bardziej efektywne, niż ręczne wprowadzanie danych.

Archiwum Państwowe w Katowicach

Assistant Inventory

Inventory Assistant

Zarządzaj zasobami organizacji bez ograniczeń! Już nie musisz uruchamiać służbowego komputera i logować się do konsoli – skorzystaj ze swojego smartfona. Pobierz Asystenta Inwentaryzacji dla systemu Android!

Wersja językowa: EN, PL
Rozmiar pliku: 7 MB
System operacyjny: Android

qrcode
POBIERZ

Users

Bezpieczeństwo danych i zarządzanie użytkownikami

 • pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa
 • dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy: możliwość blokowania niebezpiecznych domen WWW przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania
 • ochrona pracowników przed wiadomościami phishingowymi i atakami APT
 • optymalizacja organizacji pracy – wiedza o czasie poświęcanym na dane czynności pozwala pomóc usprawnić konkretne procesy biznesowe
 • rozróżnienie, na którym urządzeniu dana czynność została wykonana
lista funkcji

Po wdrożeniu oprogramowania Axence nVision® w znaczący sposób wzrosła świadomość użytkowników w zakresie odpowiedzialnego przeglądania zawartości Internetu oraz efektywnego wykorzystania komputerów do wykonywania zadań służbowych.

Fabryka Maszyn DEFUM S.A.

HelpDesk

Intuicyjna pomoc techniczna

 • tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)
 • możliwość wskazania osób, które muszą zaakceptować zgłoszenie
 • tworzenie ścieżek akceptacji na podstawie kategorii przypisanej do zgłoszenia
 • kiosk z aplikacjami - możliwość stworzenia listy bezpiecznych aplikacji do samodzielnej instalacji przez użytkownika
 • komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach
 • ograniczenie tworzenia zgłoszeń i dostępności artykułów w bazie wiedzy przez wybrane grupy użytkowników tylko w określonych kategoriach
 • konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia
 • automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja
 • przetwarzanie zgłoszeń w trybie anonimowym (wsparcie w realizacji wymogów „Dyrektywy o Sygnalistach”)
lista funkcji

Pomoc techniczna i szkolenia, jaką można zaoferować przy użyciu tego oprogramowania mają rewolucyjny charakter. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o pomoc przy obsłudze jakiejś funkcji – nie muszę planować odległego terminu wizyty osobistej albo starać się opisać użytkownikowi przez telefon, co powinien zrobić. Szacuję, że tylko ta jedna funkcja oszczędziła mi w ciągu ostatniego miesiąca 44 godziny czasu. Nie wspomnę nawet, ile kłopotów rozwiązała w dziale informatycznym i w całej organizacji, kiedy byłem na urlopie.

YMCA, USA

DataGuard

Kontrola dostępu do danych

 • automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa
 • monitorowanie operacji na plikach z zasobów sieciowych udostępnianych przez urządzenia nieobsługiwane przez Agenta np. macierze Synology, Qnap, itp.
 • ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych
 • zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych
 • oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego na odzyskanie utraconych danych
 • integracja z Windows Defender: zarządzanie ustawieniami wbudowanego antywirusa wraz z możliwością alarmowania o wykrytych problemach oraz wynikach skanowania
 • wykrywanie oprogramowania antywirusowego innego niż Windows Defender
 • integracja z Windows Firewall: włączanie i wyłączanie zapory dla wybranych typów połączeń, tworzenie reguł ruchu, odczyt stanu zapory na stacjach roboczychy
 • możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)
 • alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”)
 • integracja z Windows Bitlocker: odczyt stanu modułu TPM oraz zaszyfrowania woluminów
 • możliwość zdalnego szyfrowania dysków za pomocą funkcji BitLocker
lista funkcji

Zgodnie z oczekiwaniami, po wdrożeniu Axence nVision®, administratorzy zyskali wiedzę na temat urządzeń podłączanych w sieci. Dzięki DataGuard możliwe jest definiowanie prawa dostępu do wybranych nośników danych dla poszczególnych użytkowników. Sprawdzane są również dane przenoszone na nośnikach typu pendrive. Całość rozwiązania doskonale integruje się z Active Directory.

Bank Spółdzielczy w Raciążu

SmartTime

Mądre wykorzystanie czasu

 • statystyki własnej aktywności przy komputerze w wybranym przedziale czasu: dzień / tydzień / miesiąc / dowolny okres
 • wgląd we wskaźniki aktywności wszystkich podległych pracowników
 • możliwość tworzenia grup złożonych z dowolnych pracowników organizacji
 • dostęp dla menedżera grupy do metryki aktywności dla wszystkich jej członków
 • statystyki czasu spędzonego przed komputerem
 • dwa tryby widoku - jasny i ciemny
lista funkcji

Możliwości SmartTime odpowiadają na zgłaszane przez nas zapotrzebowanie. nVision jest już nie tylko niezbędnym narzędziem każdego administratora IT, ale dostarcza kluczowej wiedzy dla menadżerów i pracowników w codziennej pracy. Pracowników IT odciąży od konieczności generowania raportów - od teraz biznes ma łatwy dostęp do danych i przejrzystych wskaźników

Bartłomiej Czernecki - Dyrektor Departamentu IT, VOTUM S.A.

AdminCenter

Centrum dowodzenia i bezpieczeństwa IT

 • interaktywne dashboardy i widgety prezentujące dane z modułów nVision
 • dodawanie i zarządzanie nieograniczoną liczbą dashboardów
 • automatyczne odświeżanie dashboardów co 1 minutę
 • wyświetlanie dashboardów w trybie ciemnym i jasnym
 • metryki SLA dla zgłoszeń
 • możliwość dodawania widgetów ze wszystkich modułów nVision
Lista widgetów

POBIERZ NVISION
Zarządzaj siecią do 10 urządzeń za darmo.


Posiadasz większą sieć? Poproś o szybką wycenę.

 • Wersja: 15.5.2.34870 (23.05.2024) / changelog
 • Wersja językowa: pl
 • Rozmiar pliku: 214 MB
 • System operacyjny: Windows 64 bit

WAŻNE: pamiętaj o dodaniu katalogu instalacji Axence nVision® do wyjątków w programie antywirusowym. Instrukcja.

Mobilny Asystent Inwentaryzacji

Zarządzaj zasobami organizacji bez ograniczeń! Już nie musisz uruchamiać służbowego komputera i logować się do konsoli – skorzystaj ze swojego smartfona. Pobierz Asystenta Inwentaryzacji dla systemu Android!

POBIERZ

Wersja językowa: EN, PL
Rozmiar pliku: 7 MB
System operacyjny: Android

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.