Promocja już się zakończyła

Jeśli jesteś zainteresowany
oprogramowaniem Axence nVision®

ABC dla Twojej firmy

A

Administracja

Zarządzanie zasobami firmy, które przyniesie Ci dodatkowe oszczędności.

B

Bezpieczeństwo

Spokój dzięki ochronie danych i zmniejszeniu ryzyka kosztownych przestojów.

C

Czas

Więcej czasu na rozwój biznesu i zwiększanie przychodów.

Zakup swoje ABC zarządzania: oprogramowanie Axence nVision® dla 20 komputerów w pełnym pakiecie modułowym. Branżowy standard dużych firm teraz w zasięgu ręki. W ofercie specjalnej tylko 1999 PLN, jednorazowo za dożywotnią licencję.

Masz większą sieć? Zapytaj o ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Axence nVision® to wszystko czego potrzebujesz
do zarządzania zasobami w firmie
i wprowadzenia jej na wyższe obroty:

 • iaudyt licencji oprogramowania
 • umonitorowanie aktywności użytkowników
 • pblokowanie niebezpiecznych aplikacji i stron
 • dochrona wrażliwych danych przedsiębiorstwa
 • nszczegółowe informacje o stanie sieci i wykorzystywanym sprzęcie
Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy już teraz monitorują
i zarządzają swoją siecią na eksperckim poziomie.

Oprogramowanie Axence nVision® pozwoli oszczędzić pieniądze i czas oraz zyskać jeszcze więcej.

 • Otrzymujesz największy na rynku pakiet funkcjonalności z zakresu monitorowania i zarządzania zasobami IT.
 • Płacisz tylko raz za dożywotnią licencję, a zyski z działania programu możesz generować wiele lat.
 • Uchronisz się przed wyniesieniem z firmy danych przez Twoich pracowników.
 • Zwiększysz produktywność zespołu, analizując wykorzystanie czasu na poszczególne zadania.
 • Unikniesz wysokich kar za posiadanie nielegalnego oprogramowania w swojej sieci.
 • Zobaczysz jak wiele zyskasz eliminując zbędne licencje na niewykorzystywane aplikacje.
 • Będziesz mógł łatwiej rozpoznać symptomy zbliżających się awarii, które mogą kosztować Cię tysiące (serwery, dyski twarde, komputery sterujące pracą maszyn).
Dowiedz się więcej o korzyściach biznesowych z wdrożenia Axence nVision® Przeczytaj broszurę
Regulamin oferty promocyjnej
„ABC dla Twojej firmy: administracja, bezpieczeństwo, czas”:
 1. Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Uczestnikiem promocji może być zarówno Klient końcowy, jak i Partner, w tym Partner będący resellerem.
 4. Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 5. Czas trwania oferty promocyjnej: 15.05-30.06.2017 r.
 6. Oferta dotyczy zakupu nowej licencji oprogramowania Axence nVision® z 20 Agentami nVision, w pełnej konfiguracji modułowej (Network, Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard).
 7. W ofercie promocyjnej cena wynosi 1999 PLN netto.
 8. Oferty nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom (w tym resellerom) i związanych z posiadaniem statusu Partnera/resellera.
 9. Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 10. Każdy Partner/reseller może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 11. Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence oraz resellerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 12. Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 30.06.2017 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 30.06.2017 r.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 14. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.